50.727907 23.24338

Kinkaso

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Dzieci Zamojszczyzny 4Zamość

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności jednym z głównych
czynników umożliwiających nam dynamiczny rozwój jest dostęp do
kapitału. Spośród wielu możliwości pozyskania finansowania Władzie
spółki uznały za najbardziej korzystne finansowanie za pomocą
obligacji korporacyjnych. Od czerwca 2007 roku, kiedy to spółka
zadebiutowała na rynku publicznym do chwili obecnej
przeprowadziliśmy 25 emisji obligacji na łączna kwotę ok 300 mln
zł. Spłata zobowiązań wynikających z emisji obligacji zawsze
następowała w terminie wykupu, kilkukrotnie w przypadkach
uzasadnionych i w porozumieniu z obligatariuszami obligacje były
wykupowane przed terminem. Środki uzyskane z emisji obligacji
przeznaczone są na finansowanie zakupu pakietów wierzytelności oraz
kosztów postępowań związanych z dochodzeniem zapłaty zakupionych
wierzytelności. Emisje kierujemy głównie do podmiotów finansowych,
OFE, TFI, jednakże nie wykluczamy udziału w ofercie inwestorów
indywidualnych. W dotychczasowych emisjach wzięło udział już
kilkunastu inwestorów detalicznych. Zauważając rosnące
zainteresowanie tego typu inwestycjami stworzyliśmy krótki
formularz kontaktowy, w którym mogą zgłosić Państwo zainteresowanie
nabyciem obligacji spółki Kredyt Inkaso S.A. Pozostawienie kontaktu
w żadnym wypadku nie zobowiązuje Państwa do nabycia obligacji a
tylko informuje nas o Państwa zainteresowaniu