52.3326683 20.9360026

Fundacja Obserwatorium

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Odkryta 48Białołęka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Po co realizowa badania w kulturze?Badanie w obszarze kultury nie s odrbn dziedzin naukow, leczraczej podejciem praktycznym czerpicym z dorobku socjologii,kulturoznawstwa, etnologii, marketingu czy ekonomii. Naszaperspektywa zakada, e badania powinny mie przede wszystkim celpraktyczny - by uyteczne dla rnorodnych podmiotw kultury. Realizujcprzedsiwzicia w obszarze kultury warto:• zna potrzeby i oczekiwania faktycznych i potencjalnychodbiorcw• wiedzie, ktre z naszych dziaa si uday, ktre za warto w przyszocipoprawi• wiedzie czy rodki s przez nas wydawane w sposb efektywny• wiedzie jak zaplanowa dziaania w przyszoci• zna swj wizerunek w oczach innych oraz pozna warto swojej marki.Wiedza ta moe zarwno usprawni i zwikszy efektywno i skutecznorealizowanych przedsiwzi, podnie poziom uczestnictwa, jak i wzmocniofert w przypadku starania si o rodki zewntrzne (granty, dotacje,wsparcie sponsorw).Realizujemy badania dla samorzdw, narodowych i samorzdowychinstytucji kultury, organizacji pozarzdowych, prywatnych podmiotwkultury.Oferujemy pen obsug dziaalnoci projektowej samorzdw i instytucji:od stworzenia projektu, napisania wniosku o dofinansowanie ipozyskanie rodkw, poprzez koordynacj projektu, a po jego ewaluacj irozliczenie. Oferujemy kompleksow pomoc w tworzeniu lokalnych iregionalnych strategii rozwoju kultury: przygotowanie iprzeprowadzenie bada sucych stworzeniu strategii (diagnoza obecnejsytuacji w samorzdzie), pomoc w formuowaniu strategii oraz ewaluacjwynikw realizowania strategii.Zapraszamy do zapoznania si z pen ofert FundacjiObserwatorium.