52.4540054 21.0106836

diagramów |Zarządzanie projektami

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Jana Pawła II 27Zegrze Południowe

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jarosław Żeliński – ekspert kontraktowy „masz model znaczy rozumiesz”   Jako senior analityk systemów ikonsultant, specjalizuję się w prowadzeniu analizfunkcjonowania firm i organizacji, rekomendowaniu zmian,opracowywaniu wymagań na systemy informatyczne, pomocy podczas ichwdrażania. Jako doświadczony praktyk i erudyta, jestemangażowany głównie do trudnych i ryzykownych projektów, a także doprowadzenia szkoleń, warsztatów i wykładów. Firma IT-Consulting Jarosław Żeliński to Senior analityk ikonsultant, założyciel firmy, oraz kilkadziesiątwspółpracujących osób odpowiedzialnych za: rozwój i utrzymanienarzędzi wspomagających zarządzanie projektami analitycznymi i sameanalizy jako takie, rozwój narzędzi zarządzających elektronicznąkomunikacją, sprawną obsługę prawną oraz biurafirmy. Współpracuję między innymi z: Biuro Biegłego Rewidenta AUDITOR, Kancelaria prawna DKOW, GoldPlace BusinessCenter, Visual-Paradigm International. Oferujęwykonanie pełnej, dobrze udokumentowanej, analizy systemowej organizacji którejefektem są rekomendacje w obszarze usprawnienia procesów biznesowych, wdrażaniaoprogramowania,opracowanie wysokiej jakości specyfikacji wymagań na oprogramowanie(70% nieudanych projektów jest wynikiem złychwymagań, które są przyczyną 60% kosztów),wsparcie w wyborze dostawcy, w negocjacjach, nadzórmerytoryczny i zarządzanie zmianą w toku realizacji projektu przezdostawcę,zarządzanie opracowaną dokumentacją, jejaktualizację i rozwój wraz z rozwojem firmy (utrzymanie na bieżącoaktualizowanej dokumentacji jest mniej kosztowne niż inicjowanie„od zera” kolejnych analiz wymagań, zaś aktualizowana dokumentacjadostępna jest natychmiast),przyjmuję także dokumentację do audytu i recenzowania (ocenaodstępstw od deklarowanych standardów, ocena ryzyka stwarzanegoprzez recenzowaną dokumentację w projekcie). Cechy wyróżniające moje analizy i projekty to:pełna zrozumiałość iprostota powstających dokumentów: mimo ich formalizmu sąone zrozumiale opracowane a ich relatywnie mała objętość (znacznaczęść to czytelne schematy blokowe) pozwala każdemu zapoznać się znimi w całości jako osoba z biznesowym doświadczeniem i bardzodużą wiedzą z zakresu zarządzania, mam łatwość komunikacji zkadrami kierowniczymi,100% zgodność ze standardami dzięki czemu,dokumenty są łatwe w odbiorze przez osoby z zewnątrz, nowe osobyw projekcie, każdy raport z analizy i projekt zawierastudium wykonywalności, spójności i kompletnościprojektu (śladowanie i analizy wpływu),minimalne odrywanie pracowników od ich bieżącychobowiązków: stosuję metody pracy oparte na studiowaniuprzekazanych dokumentów operacyjnych, zgłaszanie uwag do powstającej dokumentacji odbywasię on-line, w efekcie koszty postronie zamawiającego są nawet kilkunastokrotnieniższe,firma wdrażająca zyskuje w mojej osobiemediatora, wiarygodne i szybkie źródło informacji owymaganiach, pełną dokumentację i zarządzanie jej zmianą, kompletnarzędzi do elektronicznego zgłaszania pytań i uwag dodokumentacji, zarządzania ich przepływem oraz zadań, jako osoba zbardzo dobrą znajomością inżynierii oprogramowania, najlepszychpraktyk i wzorców projektowych, bez problemu komunikuję się zdeveloperami IT.w pełni interaktywna praca.Nie jestem związany z żadnym dostawcą technologii,dlatego mogę zapewnić Państwu od samego początku nie tylkoobiektywne, merytoryczne wsparcie, ale także nadzór nadrealizowanymi później pracami. Najprostszym sposobem poznania mnie, moich metod pracy itego jak mogę pomoc jest spotkanie, prezentacja i zadawanie mipytań, dlatego zachęcam do kontaktu: j.zelinski@it-consulting.pl.Zrealizowane projektyNie ma znaczenia czy projekt jest duży czy mały, znaczeniema to, czy jest trudny i ryzykowny. Wśród wielu moichzrealizowanych projektów były:Analiza procesów biznesowych i przepływu spraw, opracowaniekoncepcji i wdrożenie elektronicznego systemuprzepływu pracy w Państwowym Inspektoracie Ochrony Środowiska.Analiza biznesowa i opracowanie mapprocesów biznesowych w obszarze rozwoju produktówgrupy kapitałowej TP S.A.Przeprowadzenie serii szkoleń z zakresu komunikacji i negocjacjidla Migut Media SAAnaliza procesów biznesowych i opracowanie wymagań nainternetowy system licencjonowania i pośrednictwasprzedaży praw do zdjęć dla BE&W Agencja Fotograficzna.Analiza otoczenia rynkowego, wykonanie modelu biznesowegointernetowej promocji dla Centrum Mazur S.A., opracowaniewytycznych na firmowy serwis WWW.Analiza organizacji, model biznesowy i procesowy orazopracowanie strategii wymagań na systemy IT dlaKancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicys.j.,Analiza i modelowanie procesów biznesowych, szkolenie kadrykierowniczej z zakresu tworzenia map procesów orazstałe wsparcie w reorganizacji procesów dla rodziny spółek FCA Sp.zo.o. i ASCOMP Sp. z o.o.Analiza i modelowanie procesów biznesowych wobszarze procesu developerskiego w celu ich optymalizacji irekomendacji do analizy wymagań na system ERP dla EchoInvestment SAAnaliza i optymalizacja dotychczasowych, oraz opracowanienowych, modeli procesów biznesowych pionu operacyjnegow WestLB Bank Polska.Analiza i modelowanie procesów biznesowych oraz modelowaniewymagań na rozbudowę systemu informatycznego WydziałuDopłat Państwowego Funduszu Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych.Analiza procesów biznesowych i modele wymagań na dedykowanepodsystemy CRM dlaogólnopolskiego operatora telewizji kablowej VECTRA S.A. (Firma WolaInfo SA w 2009 roku wdrożyła tusystem windykacji na bazie Siebel CRM w oparciu o mojądokumentację, uznając ją za jedną z najlepszych z jakimi mieli doczynienia).Analiza, modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych,opracowanie modelu informacyjnego i specyfikacjiwymagań do wdrożenia systemu MS DynamixXL AXAPTA prowadzonego przez ITG SA.Analiza funkcjonowania firmy i opracowanie rekomendacji dowdrożenia systemu zarządzającego działalnościąoperacyjną Biko Investment w Szczecinie. Opracowano iudokumentowano analityczny model biznesowy, model kluczowychprocesów oraz model informacyjny firmy wraz z udokumentowaniemprocesów i reguł biznesowych.Analiza organizacji, modelowanie kluczowych procesówbiznesowych, określenie strategii informatyzacji orazrekomendowanej architektury oprogramowania, zdefiniowanie wymagańna kluczowe elementy oprogramowanie dla Eko-Park SA.Wykonanie analizy oraz opracowanie modelu kluczowychprocesów i modelu danych dla Urzędu KomisjiNadzoru Finansowego na potrzeby wdrożeniasystemu ECM (EnterpriceContent Management).Analiza wymagań i projekt logiczny systemuzarządzania serwisem urządzeń chłodniczych dla KOXKASA, na zlecenie wykonawcy systemu.Opracowanie modelu biznesowego, specyfikacji wymagańoraz zaprojektowaniearchitektury oprogramowania System Zarządzania Obiegiem Korespondencjioferowanym w modelu SaaS (Software as a Service,ang. oprogramowanie jako usługa), projekt finansowany z funduszyUnii Europejskiej, zarządzany przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki iTelekomunikacji, oprogramowanie wykonała firma Neoteric (opis).Analiza biznesowa i opracowanie wymagań na oprogramowanieERP wspomagające zarządzanie dla producentasystemów rynnowych Galeco Sp. z .o.o.Umowa na wsparcie merytoryczne projektuanalizy i optymalizacji procesów biznesowych Urzędu. Dwukrotniepodpisana umowa z Biurem Polityki Długu i ZarządzaniaPłynnością Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.Umowa na wsparcie analizy procesów zarządczych iich optymalizację z Vision Express Sp. z .o.o.Udział w projekcie Budowa systemu usługelektronicznych Ministerstwa Sprawiedliwości, w tymuruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzezdostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego,Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczegojako członek konsorcum MIS SA.Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w celu opracowania iwdrożenia metodyki analizy i projektowania w ZETO Kielce SAAnaliza biznesowa obszaruHR dla Narodowego Centrum Badań iRozwoju.Przeprowadzenie szkoleń, warsztatów i opracowanie i wdrożeniemetodologii analizy i dokumentowania procesówbiznesowych w Orange SA (dawn. TP SA)Analiza procesów biznesowych i model wymagań naoprogramowanie wspierające sprzedaż nowego produktu przezInternet dla Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA.Wsparcie procesu analizy i specyfikowania wymagań na system ERPdla Transition Technologies SA.Analiza modelu biznesowego i modeli procesówbiznesowych, rekomendacje dla rozwoju architekturyoprogramowania wspierającego proces wydawniczy GrupyEdukacyjnej SA. w Kielcach.Analiza, modelowanie i optymalizacja funkcjonowaniafirmy EXTREM Sp. j., opracowanie modelu wdrożenia systemuCRM, wsparcie w negocjacjach z dostawcami, nadzór nad realizacjąprojektu.____Zrealizowane szkolenia między innymi dla…Współpracę z trzema liczącymi się uczelniamiwyższymi, mam za sobą setki przeszkolonych. W ramachświadczonych usług prowadzę także szkolenia zespołówanalityków, pomagam we wdrażaniu najlepszych praktykanalitycznych, wspieram firmy w opracowaniu własnych metodykprowadzenia projektów analitycznych (narzędzia, wzorydokumentów, procedury). Szkoliły się u mnie zespoły specjalistówfirm:Żabka Polska SA, ALCATEL-LUCENT Polska SA, Altkom Akademia SA, APRSystem, Ascomp SA, Atmoterm SA, BL Stream Sp. z o.o., Comarch SA,CPI Sp. z o.o., Eko-Park SA, Echo-Investment SA, Galeco Sp. z o.o.,Infovide-Matrix SA, ITG SA, KRI SA Wysogotowo, Medicover SA, PegazGroup, PFRON, PSE SA, QEstate SA, Saint-Gobain Construction, ScottWilson Ltd, Strict Wise Sp. z o.o., Vectra SA, P4 Play SA., COIGSA, Citi Handlowy SA. Fritolay Poland SA, ABC Data SA, K2Consulting, CITIBANK, Telekomunikacja Polska SA, Bensari Software,ZETO Kielce, Echo Investment SA, Bank Millenium, BRE Bank, BGŻ SA,PZU SA,  FirstData Polska SA. ORANGE (dawn. TP SA), PZUSA. Wystąpienia na konferencjachorganizowanych między innymi przez:  CPI Sp. z o.o., SWKonferencje, Pureconferences, IIBA, GigaCon, COMPUTERWORD, IDC.http://wwww.wordpress.org