50.133419 20.884424

Ikar Ubezpieczenia Ubezpieczenie, oc

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. NOWY ŚWIAT 5Podwałcze

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ubezpieczenia pracownicze oraz grupowe na życieUbezpieczenia na życie oraz kapitałoweUbezpieczenia zdrowotne oraz wypadkoweUbezpieczenia samochodów i innych pojazdówlądowychUbezpieczenia domów i mieszkańUbezpieczenia fla firm i przedsiębiorstwUbezpieczenia wyjazdowe i podróże1. Ubezpieczenia pracownicze oraz grupowena życie powrót do spisuProdukt Ubezpieczenia Grupowego to możliwość zawarcia umowy już od3 osób z możliwością rozszerzenia ochrony również dla małżonków.Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę od takich zdarzeń jak:śmierć ubezpieczonego,śmierć małżonka, rodziców, teściów,trwały uszczerbek na zdrowiu,poważne zachorowanie,operacja chirurgiczna,pobyt w szpitalu,osierocenie dziecka,urodzenie dziecka.Istnieje opcja ubezpieczenia w czasie aktywności zawodowej: wypadkukomunikacyjnego przy pracy i wypadku przy pracy, jak równieżmożliwość indywidulanej kontynuacji ubezpieczenia.Ubezpieczenie możemy rozszerzyć o świadczenia Assistance przez 24h2. Ubezpieczenia na życie orazkapitałowe powrót do spisuUbezpieczenia życiowe to sposób na zabezpieczenie siebie orazswoich najbliższych w wypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych.Do dyspozycji naszych klientów mamy indywidualne ubezpieczenia nażycie z funduszem kapitałowym oraz zabezpieczeniem rentowym, któremożna rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe.W swojej ofercie możemy zaproponować m.in.:indywidualne ubezpieczenia terminowe na życie,indywidualne ubezpieczenia na życie lub dożycie z udziałem wzysku,ubezpieczenia gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końcażycia,ubezpieczenia na całe życie,ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym,inwestycje w fundusze kapitałowe z ubezpieczeniem na życie.Nie masz ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy, a czujeszpotrzebę zabezpieczenia siebie i swojej rodziny w kompleksowymzakresie od wielu nieprzewidzianych zdarzeń? Mamy dla Ciebieidealne rozwiązanie! Produkt został opracowany na bazie ubezpieczeńgrupowych i ma bardzo szeroki zakres, w którego skład wchodzą m.in.śmierć ubezpieczonego, małżonka, rodziców, teściów, trwałyuszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, pobyt wszpitalu czy urodzenie dziecka.3. Ubezpieczenia zdrowotne orazwypadkowe powrót do spisuUbezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzoprzydatne, zwłaszcza gdy jesteś w ruchu. Kontuzja nie jest takastraszna, gdy masz ubezpieczenie. Z pośród wielu firm dopasujemyubezpieczenie dla Ciebie, nieważne czy jestes sportowcem, czy tylkojeździsz w góry lub chodzisz na basen.Organizujesz wyjazd lub wycieczkę? Ubezpiecz uczestników odnieszczęśliwych wypadków. Nie pozwól by drobna kontuzja popsułakomuś plany.4. Ubezpieczenia samochodów i innychpojazdów lądowych powrót do spisuPłacisz za obowiązkowe ubezpieczenie OC za dużo? Wybierzemy dlaCiebie najtańsze ubezpieczenie z pośród Towarzystw, z którymiwspółpracujemy!Masz zniżki na OC? Ubezpiecz swój samochód od utraty, zniszczenialub uszkodzenia. Tylko teraz możesz dostać zniżkę w AC za zniżkę wOC. Nawet 60% za 60%!Skorzystaj z dodatkowych, nowych opcji przy ubezpieczeniuAutocasco:gwarancja utrzymania sumy ubezpieczenia samochodu fabrycznienowego nawet przez 3 lata,stała suma ubezpieczenia przez cały rok,ubezpieczenie szyb samochodowych od stłuczeń jako odrębneryzyko nie wpływające na szkodowość AC,ubezpieczenie bagażu podróżnego,ochrona utraty zniżek po szkodzie na OC i AC,wypłata szkody drobnej bez utraty zniżek,Assistance na terytorium RP i poza obejmujące m.in. pomoc nawetw przypadku awarii, limit na holowanie pojazdu do wskazanegomiejsca nawet do 500 km, pojazd zastępczy nawet do 14 dni,złomowanie pojazdu po szkodzie całkowitej, zakwaterowanie podczaspodróży, opieka psychologa, a nawet dowóz paliwa.5. Ubezpieczenia domów i mieszkańpowrót do spisuUbezpieczenie domów i mieszkań jeszcze nigdy nie było takie tanie!Dziwi Cię, że koszt ubezpieczenia domu lub mieszkania może nieprzekraczać 100 zł składki rocznej?Dzięki współpracy z wieloma Towarzystwami możemy ubezpieczyć niemalkażdy budynek, począwszy od domów jednorodzinnych iwielorodzinnych, mieszkań, domów w trakcie budowy, garaży, budynkówgospodarczych, domków letniskowych, kamienic itd.Zadbaj również o swoje pozostałe mienie, takie jak m.in.:ruchomości domowe (wyposażenie, sprzęt elektroniczny) od ogniai innych zdarzeń losowych, w tym od przepięć lub kradzieży zwłamaniem,dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie,ogrodzenie,oszklenia od stłuczeń,nagrobek i inne.Zabezpiecz swoje mienie od ryzyka wandalizmu, a siebie od kosztówposzukiwania przyczyny szkody, czy ochrony prawnej.Źle się czujesz? Nie możesz otworzyć drzwi? Pękła rura? Niezawracaj sobie głowy i skorzystaj z usług Assistance!Z twojej winy (często nieświadomej) zalało mieszkanie sąsiada lubTwoje dziecko nieuważnie grało w piłkę? Zabezpiecz się ododpowiedzialności cywilnej względem osób trzecich!Masz samochód? Otrzymaj nawet do 25% zniżki dodatkowej do OC i ACubezpieczając dom lub mieszkanie!6. Ubezpieczenia fla firm iprzedsiębiorstw powrót do spisuProwadzisz własny biznes? Nie zapomnij o ubezpieczeniu mienia,które posiadasz oraz zabezpiecz się od odpowiedzialności cywilnejzwiązanej z prowadzeniem działalności.Pamiętaj, że ubezpieczenie Twojej firmy może znacznie obniżyćstawki ubezpieczeń komunikacyjnych.U nas możesz otrzymać nawet do 20% dodatkowej zniżki, opróczzniżek, które posiadasz!Ubezpieczenie mienia może mieć bardzo szeroki zakres, w któregoskład m.in. wchodzą takie zdarzenia jak:ogień i inne zdarzenia losowe, oszklenia od stłuczeń,dewastacja,kradzież z włamaniem i rabunku,utraty danych oraz oprogramowania i inne.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może m.in. obejmować:OC podstawowe za szkody względem osób trzecich oraz powstałe wich mieniu na terytorium Twojej firmy oraz wszędzie tam, gdzieprowadzisz działalność gospodarczą,OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonywania czynności, praclub usług,OC za produkt,OC pracodawcy,OC najemcy nieruchomości lub rzeczy ruchomych i inne.Twoja firma bierze udział w przetargach? Możemy Ci zaoferowaćGwarancje Ubezpieczeniowe, dzięki którym zachowasz swoje pieniądze,które wnosisz przystępując do przetargu oraz gdy podejmujesz sięzlecenia. Gwarancje wadium, dobrego wykonania kontraktu orazusunięcia wad i usterek są tańsze niż myślisz i pozwalają lepiejzainwestować Twoje pieniądze.7. Ubezpieczenia wyjazdowe ipodróże powrót do spisuWybierasz się na wakacje lub w podróż? Mieszkasz i pracujesz zagranicą? Ubezpiecz siebie od kosztów leczenia, następstwnieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej.Dodatkowo możesz wykupić ubezpieczenie bagażu podróżnego, sprzętunarciarskiego, pomocy Assistance, kosztów anulowania biletupodróżnego lub uczestnictwa w imprezie turystycznej.Czy wiesz, że możesz być chroniony już od 2 zł za dobę? Przyjdź isprawdź szczegóły naszej oferty!Zawierając ubezpieczenie u Nas zyskujesz:1) Wybór z pośród kilku wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych,dzięki czemu możemy Ci zaoferować najlepiej dopasowany produkt podkątem zakresu ubezpieczenia oraz ceny,2) Profesjonalną obsługę – odpowiemy na Twoje pytania orazwątpliwości, a gdy zdarzy Ci się szkoda – pomożemy przy jejlikwidacji oraz wypłacie odszkodowania.