50.3232457 19.180678

Historia

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sienkiewicza 6Dąbrowa Górnicza

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

11.06.2014Bezpłatne szkolenie pt. „Źródła finansowania Podmiotów EkonomiiSpołecznej”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcieszkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej zsubregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m.Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego.czytaj dalej...04.06.2014Zmiana godzin funkcjonowania Punktu InformacyjnegoFundacja RAPZ informuje, iż w związku z seminarium pn. „Ekonomispołeczna – współpraca się opłaca” organizowanym przez RegionalnyOśrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w UrzędzieMiejskim w Dąbrowie Górniczej w dniu 05.06.2014r. PunktInformacyjny działający w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” będzie czynny wgodzinach 15.00 – 18.00.Za utrudnienia przepraszamy.czytaj dalej...16.05.2014Szkolenia i doradztwo prowadzone przez FRAPZ w ramach projektuOŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu maju 2014 roku:Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu maju 2014 roku:czytaj dalej...14.05.2014Bezpłatne szkolenie pt. „Poradź sobie ze stresem – dla zarządów,pracowników i wolontariuszy PES”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcieszkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej zsubregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m.Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego.czytaj dalej...08.05.2014Informacja o szkoleniuFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemnośćpoinformować, iż 16 maja br. w ramach Inkubatora NGO prowadzonegoprzez Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zwiercia, odbędzie sięszkolenie dot. realizacji i rozliczania dotacji udzielanych dla NGOna szczeblu JST (Starostwa, Urzędy Miast) w formie wspierania zadańpublicznych.czytaj dalej...05.05.2014Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektuOŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu maju 2014 rokuDziałania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu maju 2014 roku:czytaj dalej...28.04.2014Kolejne Spółdzielnie Socjalne zarejestrowane!Z ogromną przyjemnością informujemy, iż w ramach projektu„Spółdzielnie socjalne nowej ery” zostały utworzone kolejneSpółdzielnie. Zapraszamy do zapoznania się z ich profilamidziałalności.czytaj dalej...18.04.2014Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektuOŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu kwietniu 2014 rokuDziałania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu kwietniu 2014 roku:•28.04.2014 – zorganizowane będzie szkolenie “Źródła finansowaniaPES”, które odbędzie się w Łazach ...czytaj dalej...17.04.2014Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie strony internetowejMineralWaterProduction Sp. z o.o. zleci opracowanie nowej,innowacyjnej strony internetowej, która zastąpi obecnie działającąwww.juroff.pl .czytaj dalej...17.04.2014Badanie potrzeb szkoleniowych PESFundacja RAPZ informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGOistnieje możliwość przesłania ankiety online dotyczącej potrzebszkoleniowych podmiotów ekonomii społecznej działających wsubregionie centralnym.czytaj dalej...09.04.2014Darmowe szkolenia komputerowe w ramach projektu Komputer bezbarierSerdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputeroweprzeznaczone zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych wprzedziale wiekowym 50 - 64 lata. Szkolenie zawiera podstawowezagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych...czytaj dalej...08.04.2014Nabór wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe w ramach projektuSpółdzielnie socjalne nowej eryWszystkim uczestnikom instytucjonalnym projektu Spółdzielniesocjalne nowej ery przypominamy, iż trwa nabór Wniosków oprzyznanie środków finansowych na założenie i działalnośćSpółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego iprzedłużonego wsparcia pomostowego. Więcej informacji...czytaj dalej...07.04.2014Bezpłatne szkolenie pt. „Źródła finansowania PES”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcieszkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej zsubregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m.Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego...czytaj dalej...01.04.2014Szkolenia i doradztwa prowadzone przez FRAPZ w ramach projektuOŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu kwietniu 2014 rokuDziałania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu kwietniu 2014 roku:•03.04.2014 – zorganizowane będzie doradztwo specjalistyczne zdziedziny marketingu, które odbędzie się w Mysłowicach ...czytaj dalej...31.03.2014„Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z WydziałemOświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej podjęła sięrealizacji projektu pt. „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkółgimnazjalnych”.Na zajęciach prowadzonych w ramach projektuuczniowie będą mieli możliwość zdobycia informacji na tematwspółczesnego rynku pracy, regionalnego rynku edukacyjnego,wolontariatu. Ponadto nauczą się określać własne cele życiowe,edukacyjne i ...czytaj dalej...17.03.2014Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu marcu 2014 roku:Fundacja RAPZ informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu marcu będzie można skorzystać ze wsparciaszkoleniowo-doradczego zgodnie z podanym niżej harmonogramem.czytaj dalej...12.03.2014Szkolenia dla kolejnych grup w ramach projektu pn. „Komputer bezbarier”Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputeroweprzeznaczone zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych wprzedziale wiekowym 50 - 64 lata. Szkolenie zawiera podstawowezagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych.czytaj dalej...05.03.2014Poszukiwani WolontariuszeLubisz spędzać czas aktywnie, a przy okazji chcesz wziąć udział worganizacji kolejnej dużej imprezy w Dąbrowie Górniczej?FundacjaRegionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wspólnie zeStowarzyszeniem Rekreacyjno-Sportowym „Aktywna Dąbrowa” szukawolontariuszy, którzy pomagać będą przy organizacji maratonu.czytaj dalej...03.03.2014Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu marcu 2014 roku:Fundacja RAPZ informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu marcu będzie można skorzystać ze wsparciaszkoleniowo-doradczego zgodnie z podanym niżej harmonogramem.czytaj dalej...28.02.2014Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przeznaczone zarównodla osób pracujących jak i bezrobotnych.Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przeznaczone zarównodla osób pracujących jak i bezrobotnych.Uwaga: zostało kilkawolnych miejsc do udziału w 10 grupie szkoleniowej. Szczegółoweinformacje nt. projektu znajdują się...czytaj dalej...25.02.2014Zmiany w funkcjonowaniu Punktu InformacyjnegoFundacja RAPZ informuje, iż w dniu 26.02.2014r. oraz 05.03.2014r.zmianie ulegną godziny funkcjonowania Punktu Informacyjnegodziałającego w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMIISPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO”.czytaj dalej...19.02.2014Planowany termin naboru wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe wramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej eryInformujemy, iż w związku z trwającą w chwili obecnej procedurąrejestracji poszczególnych spółdzielni socjalnych w KrajowymRejestrze Sądowym (KRS), termin rozpoczęcia naboru wniosków oprzyznanie środków finansowych na założenie i działalnośćspółdzielni socjalnej oraz o przyznanie podstawowego wsparciapomostowego planowany jest...czytaj dalej...13.02.2014Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza nabezpłatne szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec rokuobrachunkowego”.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcieszkoleniowo-doradcze kierowane do...czytaj dalej...04.02.2014Szkolenia dla ostatnich dwóch grup w ramach projektu pn. „Komputerbez tajemnic”Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przeznaczone zarównodla osób pracujących jak i bezrobotnych. Fundacja RegionalnejAgencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemność poinformować, że...czytaj dalej...03.02.2014Działania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu lutym 2014 rokuDziałania projektowe w zakresie szkoleń i doradztwa prowadzoneprzez FRAPZ w ramach projektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJSUBREGIONU CENTRALNEGO w miesiącu lutym 2014 roku...czytaj dalej...29.01.2014Szkolenia dla kolejnych grup w ramach projektu pn. „Komputer bezbarier”Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe przeznaczone zarównodla osób pracujących jak i bezrobotnych. Fundacja RegionalnejAgencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemność poinformować, że wmiesiącu lutym 2014 r. ruszą szkolenia dla kolejnych grupczytaj dalej...28.01.2014Ruszyła rekrutacja do projektu pt. „Doradztwo dla osób dorosłych wzakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszeniaswoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatumyszkowskiego”Jeżeli jesteś w wieku 18-64lat oraz uczysz się, pracujesz lubzamieszkujesz na terenie powiatu myszkowskiego a także jesteśzainteresowany/a uzyskaniem pomocy w zakresie analizy umiejętnościzawodowych oraz wyboru odpowiedniej oferty edukacyjno –szkoleniowej ZAPRASZAMY CIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE...czytaj dalej...27.01.2014Prasa pisze o naszych UczestnikachJedna z działalności utworzonych w ramach naszego projektu„Spółdzielnie socjalne nowej ery” nie dosyć, że sprawniefunkcjonuje i okrzepła już na rynku to...czytaj dalej...24.01.2014Zmiana godzin funkcjonowania Punktu InformacyjnegoFundacja RAPZ informuję, iż w nadchodzącym tygodniu zmianie ulegnągodziny funkcjonowania Punktu Informacyjnego działającego w ramachprojektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONUCENTRALNEGO”.czytaj dalej...13.01.2014Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” w miesiącu styczniu2014r.Fundacja RAPZ informuje, iż w ramach realizowanego projektu pt.OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO wmiesiącu styczniu będzie można skorzystać ze wsparciaszkoleniowo-doradczego zgodnie z podanym niżej harmonogramem. Osobyzainteresowane prosimy o kontakt z Punktem Informacyjnym podnumerem telefonu 032 764 22 98 wew. 32. Jednocześnie przypominamy,iż realizowane w ramach w/w projektu wsparcie szkoleniowo-doradczeskierowane jest zarówno do działających Podmiotów EkonomiiSpołecznej oraz ich przedstawicieli (tj. m.in. pracowników,członków, wolontariuszy) jak i do osób fizycznych, które sązainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych dozałożenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomiispołecznej. Harmonogram na bieżący miesiąc przedstawia sięnastępująco:czytaj dalej...02.01.2014Zakończenie realizacji projektu „Poradnictwo zawodowe dla uczniówszkół gimnazjalnych”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemnośćpoinformować iż w miesiącu grudniu 2013 roku zakończono realizacjękolejnej edycji projektu „Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkółgimnazjalnych”.Projekt realizowany był przez FundacjęRegionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia wraz z Wydziałem OświatyUrzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej od marca 2013 roku.czytaj dalej...02.01.2014Szkolenia dla kolejnych grup w ramach projektu pn. „Komputer beztajemnic”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemnośćpoinformować, że w pierwszej połowie stycznia 2014 r. rusząszkolenia dla kolejnych dwóch grup szkoleniowych w ramach projektupn. „Komputer bez tajemnic”. Szczegółowe informacje nt. projektuznajdują się na stronie internetowej projektuwww.komputerbeztajemnic.frapz.org.plczytaj dalej...20.12.2013Ruszyła baza ofert szkoleniowychFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemnośćpoinformować, że właśnie ruszyła strona internetowa oraz wersjaBETA bazy ofert szkoleniowych w ramach projektu pn. „Doradztwo dlaosób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków iformy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji naterenie powiatu myszkowskiego”.czytaj dalej...20.12.2013Brokerzy edukacyjni już wybraniFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia ma przyjemnośćpoinformować, że w dniu 16 grudnia 2013 roku zostali wyłonieniBrokerzy Edukacyjni, którzy już od stycznia 2014 roku rozpocznąpracę w ramach projektu pn. „Doradztwo dla osób dorosłych wzakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszeniaswoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatumyszkowskiego”.czytaj dalej...20.12.2013Trwają szkolenia i doradztwo dla przyszłych spółdzielcówW ramach projektu Spółdzielnie socjalne nowej ery obecnieorganizowane są szkolenia z przedsiębiorczości. Celem tych szkoleńjest przygotowanie Uczestników oraz Uczestniczek projektu do pracyw tworzonych w ramach projektu spółdzielniach socjalnych. Ponadtoorganizowane jest także doradztwo zawodowe oraz z zakresu prawa itworzenia biznes planów. Liczymy, że wiedza i umiejętności zdobytepodczas szkoleń i doradztwa przyczynią się do powodzenia inicjatyw,które podejmują Uczestnicy i Uczestniczki projektu.czytaj dalej...10.12.2013Wydłużenie okresu rekrutacji do wsparcia na zakładanie spółdzielnisocjalnychW nawiązaniu do informacji z dnia 20.11.2013r. Fundacja RegionalnejAgencji Promocji Zatrudnienia informuje o wydłużeniu okresurekrutacji do wsparcia na zakładanie spółdzielni socjalnych.Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie prowadzony do dnia27.12.2013r.czytaj dalej...20.11.2013Dotacje na założenie spółdzielni socjalnychFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL informuje o możliwości składaniadokumentów zgłoszeniowych przez osoby fizyczne oraz osoby prawnezainteresowane założeniem działalności gospodarczej w formiespółdzielni socjalnej.czytaj dalej...14.11.2013Zaproszenie na szkolenieFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia informuje, iż wdniach 4-5 grudnia 2013 roku w Centrum Inicjatyw Lokalnych wZawierciu odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli NGO z powiatówzawierciańskiego i myszkowskiego.czytaj dalej...14.11.2013Zmiana terminu szkolenia pt. Źródła finansowania PESFundacja RAPZ informuje, iż odwołane szkolenie z dnia 14.11.2013r.z tematu „Źródła finansowania PES” zostało przeniesione na27.11.2013r.Zgodnie z wcześniejszym planem szkolenie odbędziesię w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w DąbrowieGórniczej w godz. 9.00 – 15.30 .Serdecznie zapraszamy.czytaj dalej...14.10.2013Zaproszenie na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramachprojektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONUCENTRALNEGO”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z DąbrowyGórniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIAEKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego zPoddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcieszkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej zsubregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m.Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego.czytaj dalej...25.09.2013Bezpłatne szkolenie komputerowe zarówno dla osób pracujących jak ibezrobotnych!!Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy na bezpłatneszkolenie komputerowe przeznaczone zarówno dla osób pracujących jaki bezrobotnych. Podnieś swoje kwalifikacje zdobywającmiędzynarodowy certyfikat ECDL Core lub ECDL Start.czytaj dalej...16.09.2013Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo,Serdecznie zachęcamy do zapoznania się zinformacjami o planowanych działaniach dotyczących wsparciaPodmiotów Ekonomii Społecznej organizowanymi przez CentrumInicjatyw Lokalnych w Zawierciu w ramach projektu pt.„Zawierciański Inkubator Organizacji Pozarządowych”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...22.07.2013Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleniapt.Kurs ochrony osób i mienia 1 stopniaW związku z organizacją szkolenia „Kurs ochrony osób i mienia 1stopnia” dla osób poszukujących pracy, zapraszamy do składaniaofert przez osoby fizyczne (tylko i wyłącznie).czytaj dalej...01.07.2013ZaproszenieW związku z koniecznością unieważnienia poprzedniej procedurywyłonienia Wykonawców mających przeprowadzić szkolenie w ramachprojektu OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONUCENTRALNEGO, Fundacja RAPZ zaprasza do składania ofert w ramachnowego zaproszenia.czytaj dalej...26.04.2013Informacja o dniu wolnym od pracy (02.05.2013r.)Informujemy, iż w dniu 02 maja br. (czwartek) Fundacja RegionalnejAgencji Promocji Zatrudnienia będzie nieczynna. Za wszelkieutrudnienia bardzo przepraszamy i zapraszamy 06 maja br.czytaj dalej...05.12.2012Poszukiwany do współpracy przy realizacji usługi na terenie powiatuzawierciańskiego oraz miasta Siemianowice Śląskie doradca zawodowyFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia pilnie poszukujedo współpracy przy realizacji usługi na terenie powiatuzawierciańskiego oraz miasta Siemianowice Śląskie doradcówzawodowych z uprawnieniami i doświadczeniem. W ramach usługiprowadzone będą zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wgrupach i indywidualnie. Mile widziane doświadczenie w pracy wszkołach specjalnych. Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV orazpotwierdzonych kwalifikacji do piątku 07.12.2012r do godziny 10.00na adres a.kowalska@frapz.org.pl lub fax-em nr 032-764-22-98wew.23.Fundacje zastrzega sobie prawo do podpisania umów zwybranymi doradcami.czytaj dalej...30.10.2012ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 12 – 18 listopada 2012Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na tematŚwiatowego Tygodnia Przedsiębiorczościczytaj dalej...29.10.2012Informacja o dniu wolnym od pracy (02.11.2012r.)Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia informuje, iż wdniu 02 listopada br. (piątek) Biuro Projektu „Od pomysłu dosukcesu” będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia bardzoprzepraszamy i zapraszamy 05 listopada br.czytaj dalej...24.07.2012Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązkówindywidualnego opiekuna biznesowego Uczestników/Uczestniczekprojektu w okresie minimum pierwszych 6 miesięcy prowadzenia przeznich działalności gospodarczej w ramach projektu „Wielcymikroprzedsiębiorcy” realizowanego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Działanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...04.04.2012Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleńfakultatywnych dla Uczestniczek/Uczestników projektu Wielcymikroprzedsiębiorcy, realizowanego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Działanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy izłożenia oferty na zorganizowanie szkoleń fakultatywnych dlaUczestniczek/Uczestników projektu „Wielcy mikroprzedsiębiorcy”,realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 6.2. Szczegóły opisane są w załączniku.czytaj dalej...13.03.2012Rozliczenia z fiskusemDarmowy program do PITów.czytaj dalej...12.03.2012Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązkówdoradcy/indywidualnego opiekuna biznesowego w ramach projektu„Wielcy mikroprzedsiębiorcy” realizowanyego w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia (dalej: FRAPZ)realizuje projekt pt. „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.czytaj dalej...23.02.2012Oferta pracy dla księgowej/księgowegoGrupa Inwestycyjno - Finansowa Sp. z o. o. poszukuje osobę do pracyna stanowisko księgowa/księgowy.czytaj dalej...17.02.2012Informacja nt. PIT-11 dla Uczestników/Uczestniczek projektuPracownik Call Center - specjlalista nowej ery gospodarczej iWybierz drogę karieryW związku z licznymi zapytaniami Uczestników i UczestniczekProjektu, Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnieniainformujeczytaj dalej...10.01.2012Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązków członkaKomisji Oceny Wniosków w ramach projektów pt. „Pomysł Mam na własnybiznes”, „Od pomysłu do sukcesu”, „Wielcy mikroprzedsiębiorcy”realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiDziałanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizuje 3projekty z Działania 6.2. PO KL współfinansowane ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...29.11.2011Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleńfakultatywnych dla Uczestniczek projektu „Pomysł Mam na własnybiznes”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KapitałLudzki Działanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Pomysł Mam na własny biznes” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.czytaj dalej...16.11.2011Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowychdla uczestników II tury szkoleniowej projektu Wybierz drogękarieryFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.gółyopisane są w załączniku.czytaj dalej...07.11.2011Światowy Tydzień PrzedsiębiorczościUprzejmie informujemy, że 14 listopada 2011 roku w DąbrowieGórniczej rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.W tym roku nie zabraknie konsultacji i warsztatów skierowanych doprzedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalnośćgospodarczą.czytaj dalej...28.10.2011Zaproszenie małych i średnich firm do udziału w projekcie Wsparcietransferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwie śląskimFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz InstytutSpawalnictwaw Gliwicach serdecznie zapraszają małe i średnie przedsiębiorstwa zwojewództwa śląskiego, które w ramach swojej działalnościwytwórczej wykorzystują procesy spawania, do udziału w projekcieWsparcie transferu wiedzy w dziedzinie spawalnictwa w województwieśląskim.czytaj dalej...24.10.2011Zaproszenie na szkolenieSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału wszkoleniu pt.: Nieprawidłowości w projektach współfinansowanychz EFS - rozliczanie, monitorowanie i kontrolaCel szkolenia:Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowejrealizacji projektu, w tym do prawidłowego dokumentowania,rozliczania i prowadzenia sprawozdawczości. Szkolenie ma charakterintensywnych zajęć warsztatowych, obejmuje zagadnienia związanezzamówieniami publicznymi, księgowością, kwalifikowalnościąwydatków, wewnętrzną kontrolą jakości oraz kontrolą uprawnionychinstytucji.czytaj dalej...18.10.2011Zmiana terminu dyżuru Punktu Konsultacyjnego w KoziegłowachInformujemy, że dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego wKoziegłowach, który miał odbyć się w dniu 11 listopada 2011 r.obędzie się w dniu 4 listopada 2011 r. w godzinach między 10:00 a14:00.czytaj dalej...12.10.2011Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo!Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza doskładania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdaniafinansowego.czytaj dalej...08.09.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresuprzesiębiorczości dla uczestników projektu Liderzy młodejprzedsiębiorczościFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...08.09.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z językaangielskiego w biznesie dla uczestników projektu Liderzy młodejprzedsiębiorczościFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...08.09.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń z zakresupsychologicznego treningu menadżerskiego dla uczestników projektuLiderzy młodej przesiębiorczościFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...26.08.2011Strona projektu Od pomysłu do sukcesuZ przyjemnością informujemy, że strona internetowa projektu Odpomysłu do sukcesu jest już dostępna. Wszelkie informacje na tematrealizacji projektu publikowane i aktualizowane będą na stroniewww.odpomysludosukcesu.frapz.org.plZapraszamy do odwiedzania strony.czytaj dalej...25.08.2011Strona internetowa projektu Pomysł Mam na własny biznesZ przyjemnością informujemy, że strona internetowa projektu PomysłMam na własny biznes jest już dostępna. Wszelkie informacje natemat realizacji projektu publikowane i aktualizowane będą nastronie www.pomyslmamnawlasnybiznes.frapz.org.plZapraszamy do odwiedzania strony.czytaj dalej...24.08.2011Strona internetowa projektu Wielcy mikroprzedsiębiorcyZ przyjemnością informujemy, że strona internetowa projektu Wielcymikroprzedsiębiorcy jest już dostępna. Wszelkie informacje natemat postępu realizacji projektu znajdują się na stronie www.wielcymikroprzedsiebiorcy.frapz.org.pli będą na bieżąco aktualizowane. Serdzecznie zapraszamy do jejodwiedzania.czytaj dalej...23.08.2011Zmiana terminów naboru do projektów POKL 6.2Informujemy, iż w związku z trwającą procedurą zatwierdzeniadokumentacji projektowej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,termin rozpoczęcia rekrutacji do projektów polegających naudzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczejplanowany jest w drugiej połowie września br.czytaj dalej...18.08.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie rekrutacji,wspartej testami psychologicznymi, uczestników projektu „Liderzymłodej przedsiębiorczości”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Liderzy młodej przedsiębiorczości” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...08.08.2011Zaproszenie do złożenia oferty na wynajęcie sali szkoleniowej naterenie powiatu będzińskiego w projekcie Wybierz drogę karieryFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...08.08.2011Zaproszenie do złożenia oferty na wynajęcie sali szkoleniowej naterenie powiatu zawierciańskiego w projekcie Wybierz drogękarieryFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...08.08.2011Zaproszenie do złożenia oferty na wynajęcie sali szkoleniowej naterenie powiatu m. Sosnowiec w projekcie Wybierz drogę karieryFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...05.08.2011Harmonogram otwarcia bezpłatnego Punktu PoradnictwaSerdecznie zapraszamy do Punktu Poradnictwa Otwartego, w którymmożna bezpłatnie skorzystać z porady prawnej.czytaj dalej...17.06.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleńFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wybierz drogę kariery” współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...16.06.2011Zmiana terminu dyżuru Punktu Konsultacyjnego w ZawierciuInformujemy, że dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego wZawierciu, który miał odbyć się w dniu 22 czerwca 2011 r. obędziesię w dniu 29 czerwca 2011 r. w godzinach między 10:00 a 14:00.czytaj dalej...30.05.2011Zmiana w funkcjonowaniu Punktu KonsultacyjnegoInformujemy, że w dniu 24 czerwca 2011 r. Punkt Konsultacyjny dlaprzedsiębiorcówi osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą będzienieczynny, natomiastw dniach 30-31 maja, 2 czerwca i 13 czerwca2011 r. Punkt Konsultacyjny będzie czynny w godz. 8.00-18.00.Za ewentualne niedogodności przepraszamy.czytaj dalej...25.05.2011Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminu City& GuildsSzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1. Wybierz drogę karierywspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...23.05.2011Zaproszenie do złożenia oferty na monitoring i ewaluacjęSzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 8.2.1. Wsparcie transferu wiedzy wdziedzinie spawalnictwa w województwie śląskim współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.czytaj dalej...10.05.2011Zaproszenie do złożenia oferty na zorganizowanie szkoleń zawodowychSzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 6.1.1. Wybierz drogę karierywspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznegoczytaj dalej...29.04.2011Zmiana w funkcjonowaniu Punktu KonsultacyjnegoInformujemy, że w dniu 2 maja 2011 r. Punkt Konsultacyjny dlaprzedsiębiorcówi osób zamierzających rozpocząć działalnośćgospodarczą będzie nieczynny, natomiastw dniach 16-19 maja 2011 r. Punkt będzie czynny w godz.8.00-18.00.Za ewentualne niedogodności przepraszamy.czytaj dalej...31.03.2011Zapytanie ofertowe na gwarancję ubezpieczeniową do projektu PomysłMam na własny biznesSzanowni Państwo! W związku z rekomendowaniem do dofinansowaniaprzez Zarząd Województwa Śląskiego projektu pt Pomysł Mam nawłasny biznes Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnieniazaprasza do współpracy i złożenia oferty...czytaj dalej...31.03.2011Zapytanie ofertowe na gwarancję ubezpieczeniową do projektu WielcymikroprzedsiębiorcySzanowni Państwo! W związku z rekomendowaniem do dofinansowaniaprzez Zarząd Województwa Śląskiego projektu pt Wielcymikroprzedsiębiorcy Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia zaprasza do współpracy i złożenia oferty...czytaj dalej...11.03.2011Projekty z Działania 6.2 PO KLW związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy listyrankingowej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 Wsparcieoraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PriorytetuProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim wzakładce „Obecnie realizowane projekty” znajduje się opisprojektów, które zostały ocenione pozytywnie i rekomendowane dodofinansowaniaczytaj dalej...04.03.2011Zmiana w funkcjonowaniu Punktu KonsultacyjnegoInformujemy, że w dniu 4 marca 2011 r. Punkt Konsultacyjny wDąbrowie Górniczej będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00,natomiast w dniach 7-10 marca 2011 r. Punkt będzie czynny w godz.8.00 - 17.00.Za ewentualne niedogodności serdecznie przepraszamy.czytaj dalej...21.12.2010Zmiana w funkcjonowaniu Punktu KonsultacyjnegoInformujemy, że w dniu 24 grudnia 2010 r. Punkt Konsultacyjny dlaprzedsiębiorcówi osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą będzienieczynny.czytaj dalej...01.12.2010Zaproszenie do udziału w projekcie „Pracownik Call Center –specjalista nowej ery gospodarczej”Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia zaprasza osobyniepracujące, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, będącestudentami studiów zaocznych lub w wieku powyżej 45 lat do udziałuw projekcie „Pracownik Call Center – specjalista nowej erygospodarczej”.czytaj dalej...29.11.2010Zaproszenie do udziału w projekcie Wybierz drogę karieryFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizującaprojekt „Wybierz drogę kariery” zaprasza osoby bezrobotne inieaktywne zawodowo zamieszkujące powiat będziński, zawierciański,m. Sosnowiec i m. Siemianowice Śląskie do wzięcia udziału wbezpłatnych szkoleniach.czytaj dalej...05.11.2010Zmiana w funkcjonowaniu Punktu KonsultacyjnegoInformujemy, że w dniu 12 listopada 2010 r. Punkt Konsultacyjny dlaprzedsiębiorcówi osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą będzienieczynny.czytaj dalej...21.10.2010Zmiana terminu dyżuru Punktu Konsultacyjnego w SosnowcuInformujemy, że dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego wSosnowcu, który miał odbyć się w dniu 20 października 2010 r.obędzie się w dniu 22 października 2010 r. w godzinach między 10:00a 14:00.czytaj dalej...08.10.2010Spotkanie z Orgmasz7.10.2010 r. w Fundacji odbyło się spotkanie z Panem prof. dr hab.Inż. Ireneuszem Durlikiem oraz Panią Izabelą Borys reprezentującychInstytut Orgmasz.czytaj dalej...04.10.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 6.1.1. Pracownik Call Center –specjalista nowej ery gospodarczej współfinansowany ze środkówUnii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...01.10.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 7.2.2.: „Wsparcie w ramach EkonomiiSpołecznej szansą rozwoju młodzieży z terenu Zagłębia Dąbrowskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego. W związku z dodatkowym naboremszkoleniowców zapraszamy do współpracy osoby zainteresowaneświadczeniem usług szkoleniowych w zakresie tematu „Zarządzaniefinansami dla każdego”.czytaj dalej...27.09.2010Harmonogram otwarcia bezpłatnego Punktu PoradnictwaSerdecznie zapraszamy do Punktu Poradnictwa Otwartego, w którymmożna bezpłatnie skorzystać z porady prawnej.czytaj dalej...21.09.2010Poszukujemy kandydatów na stanowisko Koordynatora ds. szkoleńFundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia poszukujekandydatów na stanowiskoKoordynatora ds. szkoleń.czytaj dalej...20.09.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia zaprasza do składania ofert na wykonanie naświadczenie ewaluacji bieżącej.czytaj dalej...20.09.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia zaprasza do składania ofert na świadczenie usługimonitoringu.czytaj dalej...16.09.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia zaprasza do składania ofert na wykonanie naprzeprowadzenie badania sprawozdania finansowego.czytaj dalej...10.09.2010Nowa lokalizacja dyżuru Punktu KonsultacyjnegoZ przyjemnością informujemy, iż Fundacja RAPZ uruchomiła dodatkowydyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego w Koziegłowach.czytaj dalej...10.09.2010Zmiana godzin dużurów Punktu Konsultacyjnego w Sosnowcu i MyszkowieInformujemy, że dyżur konsultanta Puktu Konsultacyjnego w Myszkowiew dniu 14 września 2010 r. oraz w Sosnowcu w dniu 15 września 2010r. obędzie się w godzinach między 9:00 a 13:00. Zmiana ma charakterjednorazowy i dotyczy wyłącznie miesiąca września b.r. Kolejnedyżury, tradycyjnie odbywać się będą w godzinach między 10:00 a14:00.czytaj dalej...02.09.2010„Master of Engineering Management” MEM - Studia PodyplomoweprzyszłościSzanowni PaństwoW imieniu Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”oraz Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia mamyprzyjemność zaprosić Państwa na I edycję Studiów Podyplomowych„Master of Engineering Management” MEM prowadzonych w językupolskim, w siedzibie Fundacji RAPZ, w Dąbrowie Górniczej, na ulicySienkiewicza 6a.czytaj dalej...31.08.2010Zmiana godzin dużuru Punktu Konsultacyjnego w ZawierciuInformujemy, że dyżur konsultanta Puktu Konsultacyjnego w Zawierciuw dniu 1 września 2010 r. obędzie się w godzinach między 9:00 a13:00. Zmiana ma charakter jednorazowy. Kolejne dyżury, tradycyjnieodbywać się będą w godzinach między 10:00 a 14:00.czytaj dalej...10.08.2010Harmonogram otwarcia bezpłatnego Punktu PoradnictwaSerdecznie zapraszamy do Punktu Poradnictwa Otwartego, w którymmożna bezpłatnie skorzystaćz porady prawnej.czytaj dalej...30.07.2010Przesunięcie terminu dyżuru Punktu Konsultacyjnego w ZawierciuInformujemy, że dyżur Punktu Konsultacyjnego Fundacji RegionalnejAgencji Promocji Zatrudnienia planowany na 4 sierpnia 2010 r. wZawierciu został przesunięty na 11 sierpnia 2010 r. Za utrudnieniaprzepraszamy.czytaj dalej...20.07.2010Studia e-learningoweZ przyjemnością informujemy, że Fundacja Regionalnej AgencjiPromocji Zatrudnienia nawiązała współpracę z dwoma uczelniamiwyższymi, które oferują atrakcyjne kierunki studiów metodąe-learningu (distance learning), tj. Warszawską Wyższą SzkołąEkonomiczną i Collegium Varsoviense. Ta forma kształcenianiezaprzeczalnie pozwala oszczędzać czas i pieniądze. Związane jestto głównie z brakiem konieczności częstego podróżowania i wydawaniapieniędzy na noclegi. Ten aspekt jest szczególnie istotny dla osóbzamieszkujących tereny oddalone od ośrodków naukowych, o słabejinfrastrukturze transportowej. Ponadto biorąc udział w kształceniutą metodą, za pośrednictwem Internetu mamy dostęp do stosownychmateriałów o każdej porze dnia. Możemy zatem lepiej rozplanowaćswój rozkład nauki, dostosowując go do swojego planu zajęć iobowiązków. Ponieważ aktualnie trwają nabory studentów na studiawyższe, a oferta ww. szkół jest atrakcyjna zarówno pod względemfinansowym jak i merytorycznym, przedstawiamy krótką propozycję ww.szkół.czytaj dalej...02.07.2010Zmiany dyżurów Punktu Konsultacyjnego.Informujemy, iż został zmieniony harmonogram dyżurów PunktuKonsultacyjnego.czytaj dalej...10.06.2010Dotacje z Programu Rozwoju Obszarów WiejskichInformujemy, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wokresie od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. przyjmować będzie wnioskio dofinansowanie dla działania 312 Tworzenie i rozwójmikroprzedsiębiorstw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.Na realizację inwestycji finansowanych z tego działaniaprzeznaczono w tegorocznym naborze około 1,2 miliarda złotych.czytaj dalej...07.06.2010Ogłoszono kolejny konkurs o dofinansowanie dla mikro, małych iśrednich przedsiębiorców w ramach RPO woj. śląskiegoW okresie od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 roku mikro, mali i średniprzedsiębiorcy mogą aplikować o dofinansowanie projektów w ramachkonkursu ogłoszonego przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wramach Poddziałania 3.2.1 „Infrastrukturaokołoturystyczna/przedsiębiorstwa” Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.czytaj dalej...01.06.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 8.1.2. „Postaw na lepsze jutro - czasna przedsiębiorczość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...01.06.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 7.2.2. „WES - Wsparcie ekonomiispołecznej na terenie województwa śląskiego” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego.czytaj dalej...27.05.2010POMOC DLA POWODZIANW ostatnich tygodniach wiele regionów naszego kraju dotknęłapowódź. Jej dramatycznei katastrofalne skutki to tysiąceewakuowanych osób, podtopione lub niejednokrotnie całkowicie zalanegospodarstwa, domy, budynki użyteczności publicznej oraz setkirodzin pozbawione dorobku całego swojego życia, w tym dachu nadgłową.W obliczu tej tragedii, Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia, jako organizacja pożytku publicznego, zwraca się zapelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla powodzian.czytaj dalej...25.05.2010Wspieramy Beskidzką Grupę GOPRWobec aktualnej, dramatycznej sytuacji w naszym kraju, podjęliśmydecyzję o wsparciu Beskidzkiej Grupy GOPR poprzez doposażenie tejjednostki w agregat prądotwórczyi motopompę wraz z oprzyrządowaniem.czytaj dalej...20.01.2010Zaproszenie do współpracySzanowni Państwo! Fundacja Regionalnej Agencji PromocjiZatrudnienia realizuje projekt w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki poddziałanie 8.1.2.: Postaw na lepsze jutro- czasna przedsiębiorczość współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.czytaj dalej...00.00.0000Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obowiązkówindywidualnego opiekuna biznesowego Uczestników/Uczestniczekprojektu w okresie minimum pierwszych 6 miesięcy prowadzenia przeznich działalności gospodarczej w ramach projektu „Wielcymikroprzedsiębiorcy” realizowanego w ramach Programu OperacyjnegoKapitał Ludzki Działanie 6.2.Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia realizujeprojekt pt. „Wielcy mikroprzedsiębiorcy” współfinansowany ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznegoczytaj dalej...Starsze