51.092010498046875 17.002439498901367

Warda Katarzyna Doradztwo podatkowe

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Nowodworska 63Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Doradztwo Podatkowe obejmujące następującekwestie:Oddelegowywanie zagranicznych pracowników do Polski i polskichpracowników do pracy za granicę:kwestie prawa imigracyjnego - zezwolenia na pracę, wizy orazkarty pobytu- doradztwo i pomoc w uzyskiwaniu ww. dokumentówoptymalne podatkowo struktury zatrudnieniaopodatkowanie innych przychodów uzyskiwanych w trakcieoddelegowania (traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania)kwestie ubezpieczeń społecznych (ZUS) i zdrowotnychDoradztwo podatkowe dla członków kadry kierowniczej, w tymefektywne podatkowo struktury zatrudnienia i dochodu dla członkówzarządu (polskich i zagranicznych)Doradztwo i planowanie podatkowe w zakresie form prowadzeniadziałalności gospodarczej na terenie Polski przez polskie izagraniczne osoby fizycznePlanowanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osóbfizycznych (PIT) od różnych transakcji dokonywanych przez osobyfizyczne oraz ich inwestycji, w tym nabywanie i sprzedażnieruchomości, akcji lub udziałów, itp.Doradztwo podatkowe w zakresie planów opcji na akcje itp.Usługi rozliczeń podatkowych dla osób fizycznych oraz gruppracowników (składanie miesięcznych i rocznych zeznań podatkowych,reprezentacja podatników przed polskimi władzami skarbowymiTransakcje międzynarodowe – konsekwencje w podatku od towarów iusług (VAT)Wewnątrzwspólnotowa dostawa / nabycie towarówEksport i import towarówImport usługTransakcje międzynarodowe i podmioty międzynarodowe – doradztwow zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)Transakcje pomiędzy spółkami (oddziałami) polskimi izagranicznymi podmiotami powiązanymi (w tym aspekty centransferowych i unikania podwójnego opodatkowania)Zawieranie umów międzynarodowych i dokumentowaniemiędzynarodowych transakcji w świetle przepisów dotyczących kosztówuzyskania przychodu