Menu tematyczne

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

www.lgdwrzeciono.plBrzeźno Szlacheckie

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Menu główneMenu tematyczneCelem gwnym projektu pn. Skuteczna edukacja, przemyslaneprogramowanie i promocja szans rozwoju obszaru dziaania ZSROWLokalnej Grupy Dziaania WRZECIONO jest przygotowanie ludnoci terenuGminy Miastko i Trzebielino oraz LGD Wrzeciono na rzeczrealizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarw Wiejskich w dwchkierunkach: poprawy jakosci ycia na obszarach wiejskich objtymdziaania (Gmina Miastko i Trzebielino) oraz wykorzystanie zasobwnaturalnych i kulturowych, w tym potencjau obszarw nalecych dosieci Natura 2000.Denie do celu gwnego zostanie dokonane poprzez przygotowaniemieszkacw oraz powstaej LGD do umijtnego i skutecznego dziaania, wcelu mobilizacji ludnoci do wzicia aktywnego udziau w procesierozwoju obszarw wiejskich, skutecznej promocji oraz upowszechnianiui i wymianie informacji o inicjatywach zwizanych z aktywizacjludnoci na tych obszarach.Cele szczegowe zostan osignite w wyniku przeprowadzeniu 4 szkole ztematu wiodcego II. Poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich i1 szkolenia z tematu IV. Wykorzystanie zasobw naturalnych ikulturowych, w wyniku ktrych zostanie przeszkolonych 150 osb . Wramach tematu wiodcego II. „Poprawa jakoci ycia na obszarachwiejskich” zostan opracowane 3 programy na podstawieprzeprowadzonych analiz i ekspertyz tj.a) Program alternatywnych i dodatkowych form zarobkowania naterenach dziaania ZSROW Gminy Miastko i Trzebielinob)Identyfikacja rkodzielnictwa wykonywanych na obszarze ZSROWc) Studium wykonalnosci o lokalizacji pl namiotowych i campingowychklasy midzynarodowej oraz moteli, hoteli wzdu gwnych cigwkomunikacyjnych. Natomiast w ramach tematu wiodacego IV.Wykorzystanie zasobw naturalnych i kulturowych powstan dwaopracowania tj. Program rowoju turystyki wraz ze studiumwykonalnoci wykorzystania istniejcych obszarw chronionych worganizowaniu ruchu turystycznegio i dla utworzenia szlakw wodnychw opraciu o rzeki i jeziora obszaru ZSROW oraz zostanie opracowanyaudyt rowerowy, dotyczcy budowy cieek rowerowych na tym terenie.Wramach tematu wiodcego II promocja tego regionu skupi si na wydaniuulotek z zakresu alternatywnego zarobkowania w iloci 1000 szt,wydaniu poradnika dla rolnikw pt. Biznes plan dla rolnikw wiloci 300 szt. , przygotowaniu oferty turystycznej w wariancieweekendowym i pobytowym w iloci 300 szt i promocji sieciagroturystycznej w iloci 1000 szt.Ponadto w ramach tematu IVzostanie nakrcony film na temat istniejacych na tym terenieproduktach turystycznych.. Powysze publikacje bd rozpowszechniane ipromowane na targach turystycznych tj. TOUR SALON Pozna 2007 wpadzierniku br., na targach FARMA Pozna 2007 (wrzesie 2007) oraz Iedycji Jarmarku Sztuki Ludowej Trzech Narodw (polskiej, niemieckieji ukraiskiej) w Miastku, ktry odbdzie si sierpniu 2007r.W celu przygotowania do skutecznego dziaania LGD Wrzecinozaplanowane zostao rwnie nawizanie wsppracy z LGD w Szkocji lubIrlandii oraz z inn grup w Polsce. W ramach tego dziaaniapriorytetowego przewidziany jest 5 dniowy wyjazd studyjny doSzkocji lub Irlandii oraz 3 dniowy wyjazd do innej LGD w Polsce.Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.