52.2347424 20.99831

Zajęcia i

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Jana Pawła II 20Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Finansowanie zewnętrzne firmy to dopływ środków finansowych spozafirmy. Polega ono przeważnie na przyjmowaniu kapitału wynikającegoz potrzeby rozwoju. Odbywa się na przykład przez przyjmowanienowych udziałowców, nowych wspólników, zwiększaniu kapitałuzadłużenia. Natomiast finansowanie wewnętrzne zwane inaczejsamofinansowaniem, jest podstawowym źródłem finansowania igwarantuje rozwój firmy i osiąganie przez przedsiębiorcówoczekiwanych zysków. Przeważnie są to środki właściciela firmy,które są w nią wkładane w momencie powstawania i rozwijaniaprzedsiębiorstwa. Są też to środki uzyskane z rozwojuprzedsiębiorstwa czyli zyski jakie firma uzyskała. Celemfinansowania zewnętrznego jest poprawa sytuacji bieżącej firmy,możliwość inwestowania, rozwoju. Zaangażowanie kapitałów obcychpozwala na przyśpieszenie funkcjonowania firmy i wypracowywaniazysków. Współczesny rynek oferuje przedsiębiorcom wiele formfinansowania zewnętrznego, od kredytów, leasingów, czy funduszyinwestycyjnych. Jednakże po pierwsze nie zawsze przedsiębiorstwobudzi na tyle „zaufanie” (wydaje się mieć szanse na zyski i rozwój)by inwestor czy bank chciał podpisać z nim umowę, a po drugieczęsto ta „pomoc” wiąże się z horendalnymi kosztami dla firmy, cobudzi obawy przedsiębiorcy. Fundusz Venture Capital stanowi pewnąalternatywę i z perspektywy przedsiębiorcy, z pewnością budzi mniejobaw niż inne środki finansowania zewnętrznego.