52.431292 16.937831

AT Research Sp. z o.o. Badania rynku, badania marketingowe

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pod Lipami 16Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferujemy zarówno kompleksowe usługi badawcze, jak i doradztwo wzakresie projektowania i realizacji projektów badawczych. Pomagamyokreślić i zaprojektować badania rynkowe potrzebne w firmie bądźinstytucji.Typy badańRealizowane przez nas projekty badawcze to m.in.:BADANIAPOSTAW I ZACHOWAŃ KLIENTÓW opisują typowego klienta oraz jego potrzeby iprzyzwyczajenia związane z produktem/ usługą pozwalają poznać i zrozumieć czynniki imechanizmy kształtujące postawy konsumentów/ klientówBADANIASEGMENTACYJNE KLIENTÓW określają, na jakie jednorodne podgrupy dzieląsię konsumenci/ użytkownicy produktów/ usług dają możliwość wytypowania grupy docelowej orazsposobu dotarcia do klientówBADANIASATYSFAKCJI KLIENTÓW I PARTNERÓW HANDLOWYCH wskazują silne i słabe strony współpracy z firmąoraz aspekty do poprawy wynikiem analiz jest zbudowanie syntetycznegoWSKAŹNIKA SATYSFAKCJI KLIENTÓW(CUSTOMER SATISFACTION INDEX – CSI)BADANIASATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW służą zrekonstruowaniu klimatu i kulturyorganizacyjnej firmy pozwalają na poznanie atmosfery wśród pracownikówi ich zadowolenia z warunków pracyBADANIAJAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW mają na celu sprawdzenie realizacji procedurobsługowych z wykorzystaniem metody Mystery ShoppingorazMystery CallerBADANIAZWIĄZANE Z MARKĄ badania wizerunku marki - sposobu postrzeganiamarki przez klientów w porównaniuz markami konkurencyjnymi badania znajomości marek oraz zmiany wskaźników wczasie badanie lojalności wobec markiBADANIAPRODUKTÓW, OPAKOWAŃ, NAZW pozwalają na określenie najbardziej preferowanegoprzez konsumentów smaku, wyglądu, nazwy umożliwiają określenie szans rynkowych,potencjalnego zainteresowania wśród klientów badanie zarówno konceptów, jak i gotowychproduktówBADANIACENOWE polegają na określeniu cen optymalnych iakceptowalnych oraz elastyczności cenowej produktóww różnych grupach klientów pozwalają na prowadzenie efektywnej politykicenowejBADANIAREKLAM w tym: pre-testy (przed emisją), post-testy (poemisji), badanie efektu kampanii – zmiana wskaźnikówznajomości i postrzegania marek/produktów służą określeniu zrozumienia przekazu reklamowegooraz wywoływanych emocji, skojarzeń pozwalają na wybór projektu reklamy mającegonajwiększe szanse na sukcesMetody i techniki badawczeOferujemy wachlarz różnorodnych metod i technik badawczych.Przeprowadzamy badania:Wykonujemy badania typu: ad hoc sondaże konsumenckie testy business to business omnibusowe syndykatowe dystrybucyjne panele i monitoringiBadania przeprowadzamy w segmentach: osób indywidualnych - ludności,gospodarstw domowych, konsumentów korporacyjnym - podmiotówgospodarczych, przedsiębiorstw i instytucji handlu i usług - placówki, kanałydystrybucji Formularz briefuWielokrotnie zdarza się tak, że chcieliby Państwo zgłosićzapotrzebowania na badanie, ale nie ma czasu na przygotowaniestosownego zapytania. Dla ułatwienia proponujemy Państwuskorzystanie z poniższego formularza briefu, który zawierawszystkie kwestie niezbędne do przygotowania oferty na projektbadawczy. Wypełniony brief prosimy wysłać na adres:biuro@atresearch.pl