52.2520298 20.901464

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul gen. Sylwestra Kaliskiego 2Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wojskowa Akademia Techniczna to uczelnia otwarta. Służąca całym potencjałem dydaktyczno-naukowym zarówno studentom w mundurach, jak i studentom cywilnym. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to unikatowa, najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która od ponad 60 lat kształci kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz studentów cywilnych, a także prowadzi działalność naukowo-badawczą dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz gospodarki narodowej. Uczelnia przygotowuje przyszłe kadry inżynierskie, przekazuje wiedzę, kształtuje umiejętności i doskonali kompetencje na najwyższym poziomie, ucząc jednocześnie patriotyzmu i odpowiedzialności za Ojczyznę. Proces edukacyjny w WAT oparty jest na współpracy i wzajemnym wspieraniu się w wypełnianiu obowiązków przez nauczycieli akademickich i brać studencką.Wysoka jakość procesu kształcenia, jaką zapewnia znakomicie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna (ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 180 profesorów i doktorów habilitowanych), zawsze była i jest priorytetem działalności uczelni. WAT od lat jest klasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Przoduje również w rankingach dostępności nauczycieli akademickich dla studentów. W Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonują 22 koła naukowe, w których młodzi ludzie rozwijają swoje zainteresowania i pasje naukowe, nabywają nowe umiejętności, zdobywają doświadczenie potrzebne w przyszłej pracy zawodowej. Studenci WAT od lat zdobywają laury w różnych prestiżowych konkursach, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, m.in. „Microsoft Imagine Cup”.Absolwenci WAT nie mają problemów ze znalezieniem pracy, są wręcz poszukiwani przez pracodawców. Od lat lokują się w czołówce najlepiej zarabiających absolwentów polskich uczelni technicznych. Studia cywilne w WAT są trzypoziomowe, opierają się na zasadach ustalonych przez zapisy Procesu Bolońskiego: studia pierwszego stopnia (inżynierskie i licencjackie), studia drugiego stopnia (magisterskie) i studia doktoranckie. Model studiów oraz realizowane w Akademii plany i programy nauczania w pełni spełniają standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI). Wojskowa Akademia Techniczna oferuje studia na 17 kierunkach w ponad 70 specjalnościach technicznych i społecznych. Podążając za bieżącymi potrzebami gospodarki narodowej, uruchomiła nowe kierunki studiów jak informatyka w medycynie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo oraz chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia (studia interdyscyplinarne II stopnia). Wkrótce wdrożone zostaną programy kształcenia w zakresie inżynierii biomedycznej. Obecnie w WAT na studiach wojskowych i cywilnych kształci się prawie 10 tysięcy studentów. Atrakcyjna lokalizacja uczelni – blisko centrum Warszawy, ale w otoczeniu otuliny Puszczy Kampinoskiej – sprawia, że studia w WAT mają unikatową atmosferę. Bogate zaplecze dydaktyczne i kompletny kampus akademicki wraz z zespołem domów studenckich i obiektów sportowo-rekreacyjnych to niewątpliwe atuty Akademii.