50.065278 19.903001

En-De-Graf Certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bogedaina Bernarda (Biskupa Bernarda Bogedaina) 1Kraków V Łobzów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Od września 2013 roku działamy jako NEBI Spółka zograniczoną odpowiedzialnością.NEBI Sp. z o.o. powstała z połączenia Firm: En-De-GRAF orazPROJCON.Podstawowym celem fuzji jest dobro naszychKlientów.Nowa forma działalności to także, wprowadzenie nowychusług,wytyczających nowe kierunki działań, w konsekwencji pozwolito nam na realizacjędalekosiężnych planów rozwojowych.Zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy iumiejętności.Wykonujemy:  Nieniszczące ekspertyzy budowlane,czyli - Badania Termowizyjne obiektówŚwiadectwa Energetyczne obiektów (tzw.Certyfikaty Energetyczne)Projektowane Charakterystyki EnergetyczneAudyty Energetyczne i RemontoweUsługi z zakresu Obsługi InwestycjiEkspertyzy Budowlane iInstalacyjneUsługi świadczone przez Spółkę NEBI, to działania, skierowane doklientów chcących zoptymalizować gospodarkę energią w swoich:domach, mieszkaniach i przedsiębiorstwach poprzez lokalizacjęenergochłonnych usterek.Dotyczy to również wszystkich tych, którzy pragną wyeliminowaniawad i usterek budowlanych w obiektach nowo wznoszonych, orazbędących już w trakcie trwania ich użytkowania.Eliminacja wad i usterek (np.mostków cieplnych), wkonsekwencji prowadzi do obniżenia wydatków, zwiazanych zeksploatacją obiektów, a co za tym idzie obniża ponoszone opłaty.Nieniszczące badanie termowizyjne wykonaneprzed zakończeniem procesu budowlanego pozwala zminimalizowaćstraty spowodowane niestarannością wykonawstwa.W oparciu o Badania Termowizyjne , wkonujemyanalizy zmierzające do lokalizacji miejsc napływu wody doobiektów.Wykonywane przez Naszych Specjalistów ekspertyzy są oparte nabezdotykowym, nieniszczącym badaniu, jakim jestBadanie Termowizyjne, pozwalającym zlokalizowaćwiększość występujących problemów.Nasze działania są szczególnie ukierunkowane na problematykęefektywności energetycznej obiektów i ochrony środowiska.Audyty energetyczny i remontowy to opracowaniaokreślające zakres, parametry techniczne i ekonomiczne planowanegozamierzenia remontowego lub termomodernizacyjnego, wskazującerozwiazania najbardziej optymalne.Wszystkie Nasze proponowane usługi zmierzają do tego aby pomócPaństwu oszacować, na ile będzie opłacalne usunięcie usterkibudowlanej lub wykonanie termorenowacji, od ponoszenia codziennychkosztów eksploatacyjnych.Jednocześnie wykonujemy wszelkie prace zwiazane z obsługąinwestycji, w oparciu o zaawansowane metody analizopłacalności i zarzadzania ryzykiem.Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółowąofertą.Nasza oferta jest skierowana w szczególności do:Klientów Indywidualnych,Deweloperów,Spółdzielni Mieszkaniowych,Gospodarzy Domów,Zarządzających: obiektami biurowymi, hotelami, domamiwczasowymi, budynkami użyteczności publicznej, zakładami pracy,obiektami przemysłowymi itp.Firm Wykonawczych i RemontowychFirm Ubezpieczeniowych,Bankówniezależne ekspertyzy budowlano - inwestycyjne, NEBI Sp. zo.o. Kraków, ul.Piastowska 35Struktura wydatków domowychStruktura zużycia energii w gospodarstwach domowych wPolsce