52.211343 18.253564

PRZEPISYnbsp

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

So Lex Kancelaria Radcy Prawnego 62Kakonin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ZAKRES USŁUG   Kancelaria świadczy pomoc prawą osobom fizycznymi prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającymosobowości prawnej, uwzględniając indywidualne potrzebyKlienta.ZASTĘPSTWO PRAWNEzastępstwo procesowe w szeroko rozumianych postępowaniachgospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeńspołecznych, prawa rodzinnego (w tym sprawy rozwodowe i majątkowemałżeńskie) oraz prawa geologicznego i górniczego, z uwzględnieniempostępowań przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi orazprzed Sądem Najwyższymzastępstwo w postępowaniach przed organami administracjipaństwowej i samorządowej pierwszej i drugiej instancji, a takżeprzed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym SądemAdministracyjnymzastępstwo w postępowaniach egzekucyjnychzastępstwo procesowe w sprawach przed sądami arbitrażowymi.DORADZTWO PRAWNEwykonywanie analiz prawnychrestrukturyzacja i reorganizacja przedsiębiorstwkompleksowe doradztwo i obsługa prawna w zakresie zakładania,funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczychdoradztwo i obsługa prawna w zakresie analizy stanu prawnegoprzedsiębiorstw i ich majątkudoradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętejproblematyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznychobsługa prawna w zakresie prawa i postępowania podatkowegoobsługa prawna negocjacji i transakcji handlowych, w tymkonstruowania umówobsługa prawna inwestycji oraz zamówień publicznychobsługa prawna spraw z zakresu obrotu nieruchomościami,oddawania nieruchomości do używania, podziału nieruchomości,zniesienia współwłasności, zasiedzenia, uwłaszczenia, wywłaszczeniaoraz ograniczenia prawa własności.WINDYKACJA NALEŻNOŚCIorganizacja windykacji należności krajowych.