52.2296756 21.0122287

Polityka prywatności i cookies

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Antoniewicza 5 Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferta szkoleniowa w roku szkolnym 2013/2014Autor: Bożena Jafiszow   W naszej ofercie znajdzieciePaństwo: doradztwo metodyczne,doskonalenie zawodowe wychowawców i nauczycieli wszystkichprzedmiotów poprzez zajęcia otwarte, warsztaty, szkolenia ikursy, seminaria, konferencje oraz konsultacje indywidualnei zbiorowe, szkolenia rad pedagogicznych, doskonalenie kadry kierowniczej,wspieranie i upowszechnianie „dobrych praktyk”, nowatorskichdziałań, programów własnych i opracowań metodycznychnauczycieli, dydaktycznych i wychowawczych osiągnięćnauczycieli i uczniów,kursy kwalifikacyjne. Ponadto: współpracujemy z wydawnictwami edukacyjnymi, opracowujemy biuletyn informacyjny,prowadzimy działania edukacyjne, tworzymy bibliotekę metodyczną, organizujemy  Suwalskie Spotkania Edukacyjne,wydajemy kwartalnik „Szkolne Klimaty”. Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie waktualnościach, a także w zakładce Oferta w działach -Warsztaty, szkolenia, Kursy kawalifikacyjne i Szkolenia RadPedagogicznych lub klikając w Pobierz informator po lewejstronie strony. Zgłoszenia na szkoleniaprzyjmujemy: w formie pisemnej złożonej w sekretariacie Ośrodka,przesłane drogą elektroniczną na adreszgloszenia@sodn.suwalki.pl,przesłane pocztą na adres: Suwalski Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Suwałkach, ul. Kamedulska 3, 16-400Suwałki,przesłane faksem pod numer 87 5663646 wew. 22, wysłane za pomocą formularza on-line dostępnego na głównejstronie internetowej Ośrodka. W przypadku odpłatnychszkoleń, opłatę należy uiścić na 3 dni przedterminem zajęć, przelewem bankowym na konto Ośrodka77 1240 3363 1111 0010 4724 6826. Wszelkiedodatkowe informacje o szkoleniach pod numerem telefonu 87 566 3646 lub 87 563 17 08. Druk wpłaty można wygenerować nahttp://www.drukwplaty.pllub przelać z konta bankowego iwydrukować przelew.   Przypominamy, że zgodnie ze Statutem, bezpośrednią pomocmetodyczną, wspracie w rozwoju zawodowym, krótkie seminaria,warsztaty i konferencje Ośrodek prowadzi bezpłatnie dla nauczycielize szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina MiastoSuwałki. Nauczycieli z innych placówek na takie formy zapraszamy zaodpłatnością (2 zł za godz.). Za odpłatnością Ośrodek prowadzikursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalistyczne.