51.104869 17.0245584

Tomasz Zygmund i Wspólnicy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Świebodzka 6/8Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferujemy kompleksową obsługę prawną dla pomiotów działających wbranży telekomunikacyjnej oraz w sprawach dotyczących zagadnieńregulacyjnych ustawy o radiofonii i telewizji.Doradztwo prawne w ramach tej specjalizacji obejmuje:doradztwo z zakresu biznesowych zagadnieńtelekomunikacyjnychdoradztwo regulacyjne z zakresu koncesji i zezwoleń o pomocprawna w strukturyzacji transakcji pomiędzy MVNO a operatoramitelefonii komórkowejreprezentowanie spółek telekomunikacyjnych w postępowaniachprowadzonych przed Prezesem Urzędu KomunikacjiElektronicznejreprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi wpostępowaniach związanych z decyzjami wydanymi przez PrezesaUKEreprezentowanie i negocjowanie umów dotyczących korzystania zsieci telekomunikacyjnej dla ruchu głosowego i transmisji danych, atakże elementów infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzyoperatorami telekomunikacyjnymi ( National Roaming, Network andSite Sharing, Interconnect )bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć w tymsektorze