52.1742192 21.0365359

MedKompas POLAND

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Dominikańska 14Mokotów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O projekcie Głównym celem Projektu MedKompas Poland jest stworzenie
wspólnej sieci ekspertów odpowiedzialnych za politykę compliance
dla firm z branży wyrobów medycznych i placówek ochrony zdrowia.
Przyczyni się to do wprowadzenia transparentnych i etycznych zasad
współpracy pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w polskim systemie
ochrony zdrowia. Podstawą akcji jest opracowany wspólnymi siłami
Kodeks Etyki w biznesie, którego przepisy wytyczają normy
prowadzenia działalności biznesowej, oraz współpracy z
przedstawicielami ochrony zdrowia. Realizację celu ma wspierać
m.in. organizacja cyklu 60 warsztatów szkoleniowych z zakresu
compliance organizowanych we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską na
terenie całego kraju. Warsztaty z zakresu zapisów Kodeksu Etyki w
biznesie skierowane do przedstawicieli obu grup. Izba POLMED
zwróciła się do swoich firm członkowskich oraz do dyrektorów
szpitali z prośbą o wyznaczenie osób, które będą uczestniczyć w
warsztatach, a następnie zajmą się polityką compliance. Przyszli
Compliance Officers będą odpowiedzialni za przestrzeganie prawa
oraz zachowania zgodnego z normami etycznymi w kontaktach
przedstawiciel ochrony zdrowia - przedstawiciel branży wyrobów
medycznych. Będą oni promować wśród pracowników firm i placówek
medycznych ideę etycznej współpracy w zakresie: dozwolonych
zachowań i form współpracy, możliwości finansowania doskonalenia
zawodowego, zasad przekazywania darowizn oraz rekomendowanych
wzorów umów. Należy podkreślić, że projekt MedKompas Poland uzyskał
poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej, czego dowodem jest List
referencyjny podpisany 02.03.10r przez p. Konstantego Radziwiłła,
Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Podkreślił on ,że projekt
MedKompas doskonale wpisuje się w potrzeby i odpowiada na
oczekiwania środowiska lekarskiego w Polsce