53.501557 19.743746

Zespół Szkół w Lubawie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ska 25Lubawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Mistrzostwa Powiatowe w siatkwkGaleriazdjMikoajki SzkolneDnia 6 grudnia 2013 roku, tradycyjnie ju w Zespole Szk w Lubawie,odbyy si Mikoajki Szkolne. Tego dnia w naszej szkole dominowaybarwy: czerwona, zielona i biaa oraz akcenty witeczne. Wrd uczniwzaroio si od Mikoajw i Śnieynek (brawo dla Was!). Szkolny Mikoaj, anawet dwch, wraz ze Śnieynkami przez cay dzie rozpieszczali nassodkociami. Natomiast w sali gimnastycznej nauczyciele i uczniowiewzili udzia w bloku sportowo - rozrywkowym. Oficjalnego otwarciaimprezy dokona Pan Dyrektor Bolesaw Zawadzki. Imprez rozpocz mecz wsiatkonog, midzy druynami nauczycieli i uczniw, ktry w trakcietrwania przerodzi si w rugby. Blok rozrywkowy stanowiy nastpujcekonkurencje: rozpoznawanie zdj, familiada, klejenie acuchawitecznego na czas oraz taboo. Kolejny raz modzie i nauczycielepokazali, e potrafi si wietnie bawi. Puchary - Mikoajki i dyplomywrczya Pani Wicedyrektor Katarzyna Samoszuk. Zapytacie: a ktowygra? Przecie w tym dniu to niewane! Najwaniejsze, e byo wesoo iwitecznie. Wesoych Świt Kochani i zapraszamy do zabawy 6 grudnia zarok!Galeria zdjJaseka ... midzynarodowe?Świta to magiczny czas. Tak samo jak niezwyka historia ŚwitejRodziny, ktr mam nadziej zna kady. Dlatego chcielimy pokaza j zzupenie innej perspektywy. Pani Lucyna Jaboska wraz z pani KingZedlewsk - Lontkowsk i pani Monik Kowalkowsk przygotoway jaseka wnowej, ciekawej wersji, bo po angielsku. Widownia bya w szoku imusiaa bardzo si skupi, aby zrozumie to, co aktorzy chcieliprzekaza. Wspaniae stroje i niezwyka scenografia oraz wiele prbprzyniosy owocne efekty, za ktre klasy I G i I N otrzymay gromkiebrawa od widowni. Nie zapominajmy o chrze piewajcym nie tylko wjzyku angielskim, ale te rosyjskim i niemieckim, oraz solistkach,ktre przy piosence Mary did you know wzruszyy widowni. Nie obyosi bez miesznych i niespodziewanych sytuacji, ale dziki temuwspomnienia z kilkutygodniowej pracy obu klas zostan zapamitane nadugi, dugi czas.Agnieszka Brzozowska kl. I GProjekt Gry bez prduWe wrzeniu rozpocza si realizacja projektu Gry bez prdu.Rozpropagowano akcj wrd uczniw i mieszkacw Lubawy rozwieszajcprzygotowane wczeniej plakaty. W projekcie bray udzia PrzedszkoleMiejskie, Szkoa Podstawowa, Gimnazjum, Zesp szk, Warsztaty TerapiiZajciowej oraz Świetlica Terapeutyczna. W placwkach tych odbyway sispotkania, na ktrych uczestnicy rozwijali umiejtnoci strategicznegoi logicznego mylenia grajc w rnorodne gry planszowe. Zakoczenieprojektu odbyo si w dwch etapach. 15 listopada zakoczono realizacjw Przedszkolu Miejskim. Maluchy wraz z rodzicami przygotowaliautorskie gry planszowe.I miejsce zaj Bartosz Hermann z grupy Kangurki2za gr Idź z Pakiem do przedszkolaII miejsce zaj Nikodem Mejka z grupy Motylkiza gr Piracita na startIII miejsce zaja Aleksandra Krauze z grupy Kangurki1za gr Wykonaj zadanieJury wyrnio dodatkowo gr Segreguj mieci wykonan przez grupSmerfy.29 listopada odby si wielki turniej gier planszowych, ktry bypodsumowaniem projektu.Uczestnikw podzielono na dwie kategorieszkoy i WTZ. Wrd zawodnikw WTZ pierwsze miejsce zaja Dorota Tarach,a wrd graczy szkolnych najlepsza bya Katarzyna Truszczyska zeSzkoy Podstawowej. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.Koordynatorem projektu bya Regina Bartkowska z ZS.GaleriazdjRelacja reporterska Gry bez prduModzieowa Rada Miasta LubawaDnia 28.11.2013 r. odbya si I sesja Modzieowej Rady Miasta Lubawa,jednake dzie wczeniej przyszli radni byli obecni na obradach XXXIzwyczajnej sesji Rady Miasta Lubawa. Dziki temu na wasne oczy mogliprzekona si jak wygldaj takie obrady i jaki jest ich przebieg. Napierwszej sesji przyszli radni zoyli lubowanie, po ktrym stali sipenoprawnymi radnymi. Do momentu wyboru wadz sesj prowadziprzewodniczcy Rady Miasta Lubawa, Dyrektor naszej szkoy - PanBolesaw Zawadzki. Najwaniejszym punktem obrad byo wybranie wadzModzieowej Rady Miasta. Kandydatami na stanowisko przewodniczcegobyli: Klaudia Wilbrandt - ZS Lubawa, Joanna Neumann - SP Lubawa,Aleksander Dudek - Gimnazjum Lubawa. Przewodniczc zostaa KlaudiaWilbrandt, ktra poprowadzia dalsz cz sesji. Nastpnie wybrano dwchwiceprzewodniczcych, a zostali nimi: Martyna Czudec i WiktorMwiski. Obowizki sekretarza peni Paulina Piotrowicz. Modzieowa RadaMiasta Lubawa bdzie zajmowa si sprawami, problemami zwizanymi zdziemi i modzie zamieszkujc teren naszego miasta.Skad Modzieowej Rady Miasta:Szkoa Podstawowa im. Mikoaja Kopernika: Joanna Neumann, MajaRaszkowska, Patrycja tkowska, Wiktor Mwiski, MartynaBrzozowska.Gimnazjum im. Biskupw Chemiskich: Martyna Czudec, PaulinaPiotrowicz, Jakub Szakowski, Aleksander Dudek, Alicja Zieliska.Zesp Szk: Klaudia Leduchowska, Oliwia Mykowska, KingaZelmaska, Ewa Pielenc, Klaudia Wilbrandt.Aleksandra GaciochWycieczka do Sejmu i MennicyDnia 26 listopada 2013 roku uczniowie Zespou Szk w Lubawieuczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Warszawy. W programiewyjazdu bya wizyta w Mennicy Polskiej i Sejmie. Uczniowie w czasiewyjazdu mieli okazj zapoznania si z histori produkcji monet,medalionw oraz obejrzeli wystaw przedstawiajc najpikniejsze wyrobyMennicy. Na zakoczenie wizyty kady ucze otrzyma pamitkow monet naszczcie. Kolejnym punktem wycieczki bya wizyta w Sejmie RP,podczas, ktrej uczniowie zwiedzali sal obrad oraz kuluary Sejmu.Uczniowie dowiedzieli si bardzo duo na temat pracy posw i senatorw.Na zakoczenie wyjazdu obejrzelimy film pt.Thor w Kinie CinemaCity. Opiekunami podczas wycieczki byli: Izabela Winiewska,Agnieszka Winiewska, Iwona Krawiecka, Jolanta Kamiska i KrzysztofBartkowski.GaleriazdjCOMENIUS - ODSONA JESIENNA!Grupa uczniw i nauczycieli z naszej szkoy znw poleciaa w nieznane!Tym razem w ramach programu Comenius odwiedzia Rumuni. I, jak mwimodzie, ta wizyta cakowicie zmienia ich wczeniejsze postrzeganietego kraju.Wyjazd trwa od 17 do 22 listopada i odby si dziki udziaowi ZespouSzk w projekcie Comenius Our future lies in Europe! Young peoplemeeting European challenges in the 21st century. W wymianienauczycieli i modziey uczestnicz przedstawiciele Polski, Niemiec,Hiszpanii, Woch i Rumunii.Lubawska grupa poznaa miasto Brasov, rumuski system ksztacenia orazlokalne tradycje. W wymianie uczestniczyli uczniowie: KlaudiaWilbrandt, Sylwia Klimek, Natalia Winiewska, Szymon uchowski iKamil Tarnowski oraz nauczyciele: Katarzyna Samoszuk, KingaZedlewska-Lontkowska, Irena Liegman-Borkowska, Monika Chyliska iDyrektor Bolesaw Zawadzki.Uczniowie wspominaj:Udzia w projekcie uwaam za bardzo udany, poniewa da mi moliwopoznania nowych kultur i ludzi. Poprzez zajcia w rumuskiej szkoleGrigore Antipa, zwiedzanie miasta Brasov, romskiej szkoy, zamkuBran i wielu innych miejsc, lepiej poznaam Rumuni. Bardzo zaskoczyamnie rumuska gocinno. Wymiana bya niezapomnianym dowiadczeniem, awszystkie wspomnienia bd trzymaa jeszcze przez dugi czas w sercu.Gdybym miaa moliwo ponownego wyjazdu, z chci pojechaabym tamjeszcze raz.Sylwia KlimekMoglimy zapozna si z tamtejsz kultur, tradycj oraz obyczajami.Noclegi i wyywienie zapewniy nam rodziny naszych kolegw i koleanekz projektu. Mielimy okazj potrenowa jzyk angielski przebywajc wrdWochw, Hiszpanw, Rumunw i Niemcw. Kadego dnia mielimy zaplanowanychwiele ciekawych zaj. Na pocztku kada szkoa przedstawia swojprezentacj na temat ustroju politycznego i parlamentu w danympastwie. W grupach przygotowywalimy m. in. szablon ustrojuidealnego samorzdu szkolnego oraz rozwaalimy, jak mona by zachciuczniw do wikszej troski o rodowisko. Nasz wyjazd nie polega jednakna samej pracy, bo zwiedzilimy wiosk i szko romsk, zobaczylimy ichtradycyjny strj i taniec oraz posuchalimy piosenek. ZwiedzalimyTransylwani, m. in. zamek Draculi Bran Castle, wspanialeufortyfikowany koci w Prejmer oraz Uniwersytet Transylwaski wBraszowie. Na koniec Rumuni zorganizowali wspln kolacj, na ktrejnie obyo si bez tacw i piewu.Natalia WiniewskaPodczas wymiany rozmawialimy o tym, jak powinien wyglda i dziaaidealny samorzd szkolny. Jednak nasz wyjazd by nie tylko prac, alete zwiedzaniem i wspln zabaw. Noclegi i wyywienie zapewniy namyczliwe rodziny we wasnych domach. Mielimy te okazj potrenowajzyk angielski, jak rwnie pozna obyczaje i codzienno miejscowejludnoci. Dla wielu dodatkow atrakcj bya pierwsza podrsamolotem.Szymon uchowskiPrzed wyjazdem do Rumunii kraj ten sprawia wraenie innegobardzo biednego, oderwanego od rzeczywistoci oraz przepenionegoRomami. Jednak ten obraz cakowicie si zmieni w trakcie wizyty.Przede wszystkim zaskoczya mnie ogromna gocinno i serdeczno Rumunw.Brasov okazao si bardzo malownicze, a Karpaty jeszcze dodayatrakcyjnoci miastu i okolicy. Rodzina, u ktrej mieszkaem przyjamnie bardzo ciepo i pokazaa codzienne ycie typowej, rumuskiejrodziny. W trakcie wyjazdu poznaem wielu modych ludzi z Rumunii,Woch, Niemiec i Hiszpanii. Bardzo atwo nawizalimy znajomoci idyskutowalimy na rne tematy amic przy tym stereotypy, barierynarodowociowe, kulturowe i religijne. Jak si pniej okazao, wielu znas bardzo si ze sob zyo i obiecalimy sobie, e nie byo to ostatniespotkanie w takim gronie. Odwiedzilimy wiele ciekawych miejsc, np.pierwsz rumusk szko, a poprzez liczne spacery i rozmowy poznalimyrealia rumuskiego miasta. Ten wyjazd da moliwo lepszego poznaniakultury i tradycji Rumunii oraz da obraz prawdziwego funkcjonowaniatego kraju. Na pewno pozostanie on w moim sercu na dugie lata.Kamil TarnowskiGaleriazdjŚwito Niepodlegoci8 listopada 2013r. obchodzilimy w naszej szkole wito Niepodlegoci.To wanie 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborw Polska powrciana map Europy. Uczniowie klasy II G wraz z pani mgr Ann Modrzewsk ipani mgr Mirosaw Zelm przygotowali uroczyst akademi. Wystpujcyprzekazali nam bolesn histori naszego kraju poprzez recytacjwierszy oraz pieni patriotyczne.By zwycionym i nie ulec to zwycistwo,zwyciy i spocz na laurach - to klska.-Jzef PisudskiAneta Kozowska klasa II GGaleriazdjIV SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY pod hasemMOJA SZKOA: WESOA? NIEZWYKA? CIEKAWA?Staraj si pokaza to, czego bez Ciebie nikt by niezobaczy(R. Bresson)REGULAMIN1. Uczestnikiem konkursu moe by kady ucze Zespou Szk w Lubawie.2. Konkurs ma charakter indywidualny.3. Czekamy na zdjcia w nastpujcych kategoriach:I. Moi szkolni przyjaciele (portrety)II. Kolory mojej szkoy (przyroda otaczajca szko, budynek)III. Co ja tutaj robi? (sport, nauka, wycieczki, konkursy itp.)4. Uczestnik moe zgosi maksymalnie trzy prace kada moe by zjednejz kategorii, ale nie musi (mog by np. same portrety).5. Przyjmowane bd prace w formacie 13x18, umieszczone wkopertach(nie naley podpisywa zdj, lecz koperty). Prosimy rwnie o zdjcia wwersji cyfrowej (pyta CD).6. Organizatork konkursu jest Pani Monika Chyliska.7. Fotografie ocenia bdzie profesjonalne jury, a dla zwycizcwprzewidziane s nagrody.8. Prace przyjmowane bd w szkolnej bibliotece do 10 lutego 2014r.9. Z wyrnionych zdj powstanie kalendarz na rok szkolny 2014/2015promujcy nasz szko.I pamitaj:Nie istniej reguy opisujce dobr fotografi,s tylko dobrefotografie.(A. Adams)SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!V SZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY Mitologia to jeden z najpikniejszychtworw wyobrani. Jest zbioremniemiertelnych tematw, motyww, symboli, bez ktrych i dzi sztukanieumie si obej i wci do nich wraca.Parandowski Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowa kultur antyczn orazpodkrelanie rdziemnomorskich korzeni kultury europejskiej.REGULAMIN1. Uczestnikiem konkursu moe by kady ucze Zespou Szk w Lubawie.2. Konkurs ma charakter indywidualny.3. Dla zwycizcw przewidziane s nagrody.4. Organizatorkami, a za razem jurorkami w konkursie s Panie:Izabela Kozowska oraz Monika Chyliska.5. W razie niewyonienia zwycizcy przewidziana jest dogrywka.6. Chtni proszeni s o zapisywanie si u Pani Moniki Chyliskiej do 20grudnia 2013 r.7. Konkurs skada si z dwch etapw:- I etap (13 lutego 2014 r.) odbdzie si w formie testu. Do etapudrugiego zakwalifikuj si uczniowie, ktrzy uzyskaj najwysz liczbpunktw- zagadnienia do etapu II (3 kwietnia 2014 r.) przygotowane zostanw postaci prezentacji multimedialnej (inspiracje dla sztuki).Natomiast tegoroczna edycja dotyczca czci literackiej przebiegabdzie pod hasem: Antykwe wspczesnym odczytaniuLITERATURAI ETAP1. J. Parandowski Mitologia (rwnie wstp)II ETAPCz dotyczca sztuki1. J. Parandowski Mitologia (rwnie wstp)2. Inspiracje mitologi w twrczoci nastpujcych artystw:Micha AnioRembrandtPieter BruegelNiccolo dell AbbateJacopo TintorettoGuido ReniRafael SantiBerniniAntonio CanovaWilliam TurnerSandro BotticelliCesare da SestoTycjanJohn W. WaterhouseJoachim WteawelBenjamin WestPeter P. RubensGiovanni TiepoloBartholomeus SprangerFrancois BoucherCaravaggioCy TwomblyAntonio PollaiuoloCorreggioJean August D. IngresJacques Louis DavidPierre Narcisse GuerinNicolas PoussinHans von AachenFrancisco GoyaObowizujce reprodukcje znajduj si w albumach:1. 1000 Arcydzie Siostra Wendy Beckett Arkady2. Wielka kolekcja sawnych malarzy Oxford Educational3. Historia Sztuki WSiP4. 1000 Arcydzie Malarstwa Firma Ksigarska J. K. Olesiejuk5. Leksykon Malarstwa Muza S. A.6. Jak czyta sztuk Skarbnica Wiedzy7. Sztuka w dziejach czowieka Ossolineum(Wszystkie albumy dostpne s w naszej bibliotece)Cz literackaTEGOROCZNA EDYCJA KONKURSU PRZEBIEGA BDZIE POD HASEM:,,ANTYK WE WSPӣCZESNYM ODCZYTANIuI. Kady z uczestnikw podczas trwania konkursu pisze pracliterack.Forma wypowiedzi pisemnej rozprawka interpretacyjna.II.Temat pracy zwizany bdzie z mitologicznym archetypem np.Demeter-archetyp matki i dotyczy bdzie analizy i interpretacji mituorazodczytaniu go w sposb zarwno zgodny z archetypem, jak iindywidualny- /osobisty/.Kady z uczestnikw powinien w pracy wykaza si znajomoci tekstwkultury /utwr literacki, obraz, rzeba/,ktre stanowi nawizanielubkontynuacj do podanego mitu i archetypu, np.- mit o Narcyzie:nawizaniei kontynuacja - Z. Herbert Narcyz, J. Moreelse Narcyz,H. Powiatowska LustroIII.Materia dotyczcy tekstw kultury uczestnicy przygotowuj wewasnym zakresie.IV. Tegorocznymi bohaterami rozprawki interpretacyjnej bd: Orfeuszi EurydykaV. Uczestnicy otrzymaj tekst zwizany z bohaterami, ktry naleyprzeanalizowa i zinterpretowa, uwzgldniajc:Zawarty w nim archetyp, nawizania i kontynuacje do umieszczonego wnim motywu oraz wykaza si wasnym, oryginalnym odczytaniem tegoutworu.VI. Czas pracy 60 minut.VII. Najwysz ocen otrzymaj te prace uczestnikw, ktre oprczpoprawnej interpretacji zawiera bd oryginalne, wasne odczytanieutworu.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Spotkanie z poezj i muzyk25 padziernika br. w Miejskim Orodku Kultury w Lubawie uczniowieZespou Szk w Lubawie zaprezentowali program poetycko - muzyczny pt.Dobre Sowa. Zosta on przygotowany z myl o mieszkacach Lubawy iokolic. Ku zaskoczeniu organizatorw lubawianie nie zawiedli ilicznie przybyli na t wieczornic. Repertuar by rnorodny, od klasykwpo teksty nieznane oraz kabaretowe. Uczniowie wystpujcy na sceniezebrali nie tylko oklaski, ale wiele sw uznania i zachty doczstszych takich inicjatyw.Opiekunami byy:prof. Izabela Kozowskaprof. Elbieta KuligowskaHalloweenowa akcja antynikotynowaDnia 31.10.2013 roku Szkolne Koo PCK dziaajce przy naszej szkolezorganizowao akcj antynikotynow. Celem tej akcji byo przestrzeganiemodziey przed paleniem papierosw i ukazanie skutkw jakie nikotynawywouje w organizmie czowieka. Przedstawiono rwnie niektresubstancje zawarte w dymie papierosowym oraz ich negatywnedziaanie. Akcja odbywaa si w sali 33, ktra zostaa specjalnieprzygotowana. Czonkowie SK PCK wprowadzili do sali halloweenowynastrj.PALENIE ZABIJA! oraz PALENIE JEST DO D! byy naszymi hasamiprzewodnimi, ktre chcemy, aby pozostay w pamici uczniw naszejszkoy! GaleriazdjOpiekun oraz czonkowie SK PCKSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY INSPIROWANY TWRCZOCI JULIANATUWIMA Julian Tuwim by przyjacielem dziecistwa wielu pokole.„Lokomotywa”, „Ptasie radio”, „Pan Hilary”, czy „So Trbalski” towiersze, z ktrymi zetkna si wikszo z nas. Rwnie udana jest Jegotwrczo dla dorosych, np. teksty piosenek, z ktrych czerpali m.in.:Ordonwna, Niemen, Grechuta, Kayah, Focus, L.U.C, zesp „Kobranocka”,„Pustki”, „Strachy na Lachy”, a ostatnio „Buldog”. Proponujemy Wam konkurs, w ktrym macie moliwo przedstawieniaplastycznej interpretacji wierszy Poety.TERMIN: do 2 grudnia 2013 r. (bibliotekaszkolna)ORGANIZATORZY: Monika Chyliska i JoannaAndrzejewskaw ramach „Szkolnego Dnia Poezji 2013 r.”CELE:- przyblienie poezji Juliana Tuwima- inspirowanie do doskonalenia umiejtnoci plastycznych- zachcanie do twrczych poszukiwaREGULAMIN1. Uczestnikiem konkursu moe by kady ucze Zespou Szk w Lubawie2. Konkurs ma charakter indywidualny3. Prace plastyczne mog by wykonane technik dowoln (np. rysunek,szkic, malarstwo akrylowe, na szkle, akwarela, pastel, technikawasna)4. Prace naley podpisa na odwrocie5. Zwycizcw wyoni jury w trzyosobowym skadzie6. Ogoszenie wynikw odbdzie si w trakcie „Szkolnego DniaPoezji”7. Laureaci otrzymaj nagrody rzeczowe.SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!Dzie Edukacji NarodowejW pitek, 11 padziernika 2013 roku w Zespole Szk w Lubawie odbyy sidwie wane uroczystoci.Pierwsz z nich by Dzie Edukacji Narodowej, potocznie zwany DniemNauczyciela.Z tej okazji uczniowie klasy IIn pod opiek PaniDanuty Jaworskiej przygotowali humorystyczny spektakl pt.: DziadyAnno Domini 2013, czyli koszmarny sen znkanego nauczyciela. Nielada atrakcj byy pokazy pirotechniczne wplecione w akcjprzedstawienia.Stron muzyczn obchodw wita zaja si pani MirosawaZelma. Nastpnie uczniowie podzikowali pedagogom za zaangaowanie,cierpliwo i prac wkadan w nasze wychowanie.W przeprowadzonymwczeniej konkursie na Super Belfra wygra Pan KrzysztofBartkowski. W nagrod dosta tort!Galeria zdjRelacja reporterska Dzie nauczycielaDrug wan uroczystoci, ktr obchodzili uczniowie pierwszych klasZasadniczej Szkoy Zawodowej byo pasowanie na ucznia w zawodzierzemielniczym.Przyszli rzemielnicy zoyli przysig na sztandarszkoy.Pasowania dokona szabl Kiliskiego Starszy Cechy, panKrzysztof Ornowski.Szabla ta jest najwyszym odznaczeniemrzemielniczym ustanowionym uchwa nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku.Na pamitk pasowania kady ucze otrzyma certyfikat.Galeria zdjMonika Karczewska, klasa IIg Jubileuszowy X fina Oglnopolskiego Konkursu „Polska w NATO” Sylwia Winiewska, uczennica klasy II G Zespou Szk w Lubawie zostaasklasyfikowana na miejscach od 9 do 16. 28 wrzenia 2013 r. wCentrum Szkoleniowym Orodka Rozwoju Edukacji w Sulejwku odby sifina X edycji oglnopolskiego konkursu dla szk ponad gimnazjalnych„Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpiecznywiat”. Uroczystej inauguracji tegorocznej edycji konkursu dokona drhab. Robert Kupiecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie ObronyNarodowej.Konkurs „Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa,Bezpieczny wiat” realizowany jest we wsppracy z MinisterstwemObrony Narodowej, Ministerstwem Edukacji Narodowej, MinisterstwemSpraw Zagranicznych, Akademi Obrony Narodowej, StaymPrzedstawicielstwem RP przy NATO oraz Pionem Dyplomacji PublicznejKwatery Gwnej NATO.W dotychczasowych dziewiciu edycjach konkursu wzio udzia ponad 80000 uczniw. Dziki konkursowi, wrd polskiej modziey promowana jestedukacja dla bezpieczestwa i pokoju na wiecie, wiedza o NATO i omiejscu Polski w wiatowych strukturach bezpieczestwa.Do Gwnej Komisji Konkursowej zostali zaproszeni przedstawicieleMinisterstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowejoraz Akademii Obrony Narodowej. Do czci pisemnej OglnopolskiegoKonkursu przystpio 32 finalistw wyonionych podczas etapuwojewdzkiego, z ktrych 16 zakwalifikowao si do czci ustnej WOJEWDZKIE ZAWODY KLUBW ONIERZY REZERWYLIGI OBRONY KRAJUWSTRZELANIU Z PISTOLETU WOJSKOWEGO I SPORTOWEGOOLSZTYN – 7wrzenia 2013 r. Pistolet P-83 – Kirzenkowska Magdalena (III G) – 3 miejscePistolet „Margonin” – Kirzenkowska Magdalena (III G) – 2miejscePistolet P-83 – Zakrzewska Iwona (II D) – 2 miejscePistolet „Margonin” – Zakrzewska Iwona (II D) – 3 miejsceDwubj – Zakrzewska Iwona – 2 miejsceDwubj – Kirzenkowska Magdalena – 3 miejsceOTWARTE WOJEWDZKIE ZAWODY STRZELECKIEKLUBW ONIERZY REZERWY LIGIOBRONY KRAJUDOBRE MIASTO – 5 padziernika 2013 r.Pistolet P-83 – Kirzenkowska Magdalena (III G) – 2 miejscePistolet P-83 – Zakrzewska Iwona (II D) – 3 miejsceKarabin CZ 858 „TACTICAL” – Zakrzewska Iwona (II D) – 2 miejsceKarabin CZ 858 „TACTICAL” – Kirzenkowska Magdalena (III G) – 3miejscePistolet P-83 – Winiewski Marek (I D) – 2 miejsceI Mistrzostwa Powiatu Iawskiego w pchniciu kul 21 wrzenia 2013 r. uczniowie naszej szkoy brali udzia w IMistrzostwach Powiatu Iawskiego w pchniciu kul:Sylwia Winiewska (II G) zaja I miejsceJakub Ryfka (IV B) zaj I miejsce.Uczniowie otrzymali puchary oraz bony towarowe.Indywidualne Biegi Przeajowe17 padziernika 2013 r. w Iawie odbyy si Indywidualne BiegiPrzeajowe Dziewczt i Chopcw. Czworo uczniw naszej szkoyzadeklarowao udzia w tych zawodach.1. Agnieszka uralska (III H) – bieg 2000 m – V miejsce2. Mateusz Piotrowicz (I N) – bieg 2000 m – III miejsce3. Patryk Dzik (II C) – bieg 3000 m – X miejsce4. Rafa Supski (IV D) – bieg 3000 m – I miejscePierwszych 10 zdobytych miejsc kwalifikuje si do zawodw szczeblawojewdzkiego, ktre odbd si w kwietniu.Jesienne Sztafetowe Biegi Przeajowe11 padziernika 2013 r. w Iawie odbyy si Jesienne Sztafetowe BiegiPrzeajowe w kategorii dziewczt i chopcw. Zarwno druyna dziewcztnaszej szkoy jak i druyna chopcw zaja II miejsce. Obie druynyzakwalifikoway si do zawodw wojewdzkich ktre odbyy si 21padziernika w Biskupcu. Druyna dziewczt, ktrej opiekunem bya mgrDorota Kawka zaja VII miejsce. Druyna chopcw, ktrej opiekunem byamgr Regina Bartkowska zaja IV miejsce.Druyna dziewczt:Szakowska Karolina (I A)Karczewska Magda (I A)Krotowska Karolina (II H)Brzozowska Andelika (II N)Raduszewska Lidia (I M)Soobodowska Patrycja (I M)Kociska Natalia (I H)Rumiska Marika (I N)uralska Agnieszka (III H)Lewandowska Paulina (II H)Siemieska Agata (I M)Pitek Beata (I M)Fiszer Sylwia (II F)Krezymon Monika (III H)Dryyna chopcwMacioek Damian (III B)Jaros Piotr (II B)Banacki Marcin (IV B)Macioek Dawid (III D)Supski Rafa (IV D)Piotrowicz Mateusz (I N)uraski Mateusz (I B)Biekowski Wiktor (I A)Grubalski Adrian (III N)Laskowski Tobiasz (III N)Cyrankowski Dawid (III N)Staniszewski ukasz (I C)Ruciski Fabian (II D)Ossowski Jacek (III B)Wystawa w naszej szkoleW dniach od 7 do 9 padziernika 2013 r. mona byo obejrze w szkolnejwietlicy wystaw prac poplenerowych pt. „Ocali od zapomnienia”.Prace artystw zostay wykonane podczas pleneru malarskiegozorganizowanego w dniach 5 – 10 sierpnia br przez StowarzyszenieKulturalno-Artystyczne SART majce swoj siedzib w Iawie.Ekspozycja miaa na celu uwraliwi modych ludzi na pikno lokalnejprzyrody i architektury. Swoj obecnoci zaszczycia nas Pani Joannauraska, absolwentka ASP w Toruniu, ktra w niezwykle ciekawy sposbopowiadaa o artystach oraz tematach, ktre uwiecznili w swoichobrazach i rzebach. Szczegln uwag zwrcilimy na reprodukcje tzw.„bab pruskich”. S to kamienne, prawdopodobnie redniowieczne posgi,ktrych funkcja nie zostaa do dzi ustalona. Najczciej uwaa si, epowstay na zlecenie Krzyakw i miay zwizek z ich turniejamirycerskimi. Podczas prac archeologicznych zauwaono, i znaleziska„bab pruskich” grupuj si w dwa wyrane skupiska – w okolicach Iawy iBartoszyc.W trakcie prelekcji gos zabraa rwnie prezes StowarzyszeniaKulturalno-Artystycznego SART, Pani Irena Nowicka. Zachcaa onauczniw, aby realizowali swoje pasje poprzez sztuk i korzystali zoferty iawskiego Stowarzyszenia.Galeria zdj  Monika ChyliskaWarsztaty reportau telewizyjnego 42 godziny… Tyle trway warsztaty reportau telewizyjnego, ktre odbyysi w trzy kolejne weekendy wrzenia. Brali w nich udzia uczniowie znaszej szkoy, a mianowicie: Monika Karczewska, Aleksandra M.Gacioch, Jakub Marchlewski oraz Baej Grzelka. Warsztaty prowadziliprofesjonalici, ktrzy na swoim koncie maj wiele nagrd, a take latapraktyki. Byli to: Marcin Kot Bastkowski – montaysta filmowy,Tomasz Pyrak – technik realizacji telewizyjnej, Jarek Kup – reyseri scenarzysta, Maciej Dominiak – producent, menader kultury, Tomasztowski – dziennikarz telewizyjny i prezenter, Marceli Zielnik–technik realizacji telewizyjnej. Uczono nas m.in. czym rni sireporta od relacji reporterskiej, jak poprawnie kadrowa, obsugiwakamery i montowa. Pan Jarek Kup przenis teori w praktyk – pokazanam jak z pozornie nudnego tematu zrobi ciekawy film. Tak powstakrtki dokument pod tytuem „Herbata kontra Kawa”. Na ostatnichzajciach z panem Marcinem Kotem Bastkowskim analizowalimy dokument„Kieszonkowcy”, a take film o Budce Suflera, ktrych by montayst.Wnioski, ktre wsplnie wycignlimy staralimy si wprowadzi do naszegofilmu. Naley take doda, e wielk pomoc posuy si nam MateuszBartkowski i jego samochd - nieyn. Film opowiada wanie o tym jakwielkim uczuciem mona darzy swj samochd. Powicilimy najwicej czasuna udoskonalanie naszego dziea, bowiem na pokazie nasz film wci sirenderowa. „Mj przyjaciel nieyn” zosta doceniony, nie usyszelimysowa krytyki, natomiast wiele pochwa i yczenia dalszych sukcesw.Due sowa uznania nale si Kacprowi Marchlewskiemu, modszemu bratuJakuba, ktry take uczestniczy w procesie tworzenia obrazu. Kady zuczestnikw otrzyma certyfikat ukoczenia kursu, a dodatkowo MonikaKarczewska, Aleksandra M. Gacioch i Jakub Marchlewski otrzymalipochway Dyrektora.  Film pt. Mj Przyjaciel nieynGaleria zdj zrozdania certyfikatw Galeria zdj zplany filmowegoGaleriazdj z warsztatwAleksandra M. GaciochKlasa II GAKCJA „MODA KREW RATUJE YCIE”26 wrzenia 2013r., po raz kolejny w naszej szkole, zostaazorganizowana akcja oddawania krwi. Jak zwykle byo wielu chtnychwrd penoletnich uczniw. Do akcji zgosio si 56 dawcw. Krew oddao 45osb. W tej edycji oddano cznie 19234 ml krwi penej.Galeria.Dorota WiniewskaWojewdzkie Obchody wiatowego Dnia Turystyki20 wrzenia 2013 r. w Iawie odbyy si Wojewdzkie Obchody wiatowegoDnia Turystyki pod hasem: „Turystyka i woda – ochrona naszejwsplnej przyszoci”. Wziy w nich udzia szkoy ponadgimnazjalne zpowiatu iawskiego. W sali Zespou Szk im. Konstytucji 3 Maja miaymiejsce Lokalne Targi Turystyczne. Swoj ofert turystyczn, stoiskaprzedsibiorcw oraz szk prezentowaa m.in. Lubawa (Zesp Szk, „SzynakaMeble”, „Oristo”, „Karczma nad Sandel” i inne). Mona byo tedowiedzie si wiele na temat m.in.: Zielonego Rancza oraz RanczaWindyki. W tym samym czasie w hali sportowej odbyway si mistrzostwapowiatu w grze w pik siatkow. Na placu przed szko znajdoway sistoiska, gdzie mona byo skosztowa grillowanych smakoykwprzygotowanych przez uczniw iawskiego „Mechanika”. Jednoczenie, wokMaego Jezioraka odbyway si marsze z kijkami typu nordic-walking.Inne grupy pyway kajakami, a przy basenie chtni uczniowieprezentowali swe wokalne umiejtnoci. Na skwerku przy ul. HenrykaSienkiewicza krlowa lubawski zagraj serwowany przez naszych uczniwi nauczycielki. Dodam, e cieszy si ogromnym powodzeniem! Obok monabyo porzuca rzutkami i sprawdzi si swoich mini. Kady z uczestnikwotrzyma gadety:-). Wrcilimy do Lubawy zmczeni, ale najedzeni iweseli! GaleriaAleksandra M. GaciochKlasa IIGSzkolna Internetowa Gra Giedowa (SIGG)Rusza XII edycja Szkolnej Internetowej Gry Giedowej (SIGG) orazkurse-learningowy powicony finansom, inwestowaniu i giedzie.Szczegy informacji mona znale na stronach: w zakadce konkursy orazhttps://sigg.gpw.com.pl,www.sigg.edu.pl orazwww.paga.org.pl. Zgoszenia trzeba dokona do 01.10.2012.Kontakt:Jarosaw NeumannRafa Szczawiski OgoszenieW dniu 12 wrzenia 2013r. od godz. 10.30 na maej sali gimnastycznejodbdzie si KIERMASZ PODRCZNIKW.Kolego! Koleanko! SPRZEDAWAJ-KUPUJ- ZAMIENIAJSamorzd UczniowskiOGOSZENIEDyrekcja Szkoy informuje, ze uroczyste rozpoczcie roku szkolnego2013/2014 w Zespole Szk w Lubawie odbdzie si 2 wrzenia 2013r. dlawszystkich klas pierwszych o godzinie 900, a dlapozostaych klas o godzinie 1000.Rekrutacja 2013/2014 Gimnazjalisto! Zapraszamy do zakadkiRekrutacja, gdzie znajdziesz szczegy naborudo Zespou Szk w Lubawie na rok 2013/2014.Nagrody Starosty Dnia 20 czerwca 2013 w Zespole Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawieodbya si uroczysto podsumowujca rok szkolny 2012/2013. Uczniowieszk powiatu iawskiego, mianowicie: Zespou PlacwekSzkolno-Wychowawczych w Iawie, Zespou Szk Rolniczych im. Heleny iStanisawa Sierakowskich w Kisielicach, Zespou Szk im. IrenyKosmowskiej w Suszu, Zespou Szk w Lubawie, Zespou Szk im. BohaterwWrzenia 1939 roku, Zespou Szk Oglnoksztaccych im. Stefanaeromskiego oraz Zespou Szk im. Konstytucji 3 Maja w Iawie zostalinagrodzeni pamitkowymi dyplomami za szczeglne osignicia naukoweoraz sportowe. Wyrnieni zostali take nauczyciele oraz opiekunowieuczniw, ktrzy przyczynili si do ich osigni. Najwiksza liczbanagrodzonych pochodzia z Zespou Szk Oglnoksztaccych w Iawie orazZespou Szk w Lubawie. Uroczysto urozmaicona bya rnego rodzajuwystpami artystycznymi – piew, taniec, kabaret. Dla zaproszonychgoci zorganizowany zosta take drobny poczstunek.  GaleriaAnna Marszelewska IIG SPYW KAJAKOWY19 czerwca 2013r. uczniowie ZS uczestniczyli w spywie kajakowym porzece Iawka.Szlak kajakowy na rzece Iawka jest do atwy do pokonania, a jegodugo wynosi ok. 20km. Ciekawy pod wzgldem przyrodniczym,charakteryzuje si duym bogactwem flory i fauny, ktre mona obserwowapodczas spywu. Iawka wypywa z jeziora Jeziorak w jego poudniowo-wschodniej czci, ale spyw rozpoczlimy na rozlewisku przy jeziorzeIawskim. Po 3 godzinach dotarlimy do wsi Dziarnwko, gdzie by krtkiprzystanek. Dalej przenoska kajakw i spyw rzek do Rodzonego(kolejne 3 godz.). Po drodze napotkalimy wiele przeszkd , ktreuatrakcyjniy nasz spyw i zmusiy niektrych uczniw do zamoczenia si wwodzie. Na koniec w obozowisku we wsi Rodzone odbyo si ognisko ismaenie kiebasek.Wszystkim uczestnikom spywu dzikuj.Galeria zdj. Magdalena RybickaDzie Unii EuropejskiejZgodnie z tradycj, take i w tym roku w naszej szkole obchodzilimyDzie Unii Europejskiej. 18 czerwca, uczniowie klas pierwszychzgromadzili si w auli, aby przedstawi prezentacje pastw, ktrewylosowali: IA-Niemcy, IG-Belgi, IN-Wielk Brytani, IB-Hiszpani,IH-Dani, ID-Wochy.IB podczas prezentacji przedstawia kilkafaktw, przypominajc tym samym przez zdjcia sonecznych pla ilazurowego morza o upragnionych wakacjach. IG zaprezentowaa kilkadni z ycia belgijskiej rodziny, natomiast najwiksz popularnocicieszyy si Smerfy oraz wzmianka o 800 gatunkw piwa wystpujcych wBelgii. IH przeprowadzia lekcj wiedzy o Danii oraz zaprezentowaa baAndersena „Dziewczynka z zapakami” we wspczesnej ujciu. Z MarkiemMostowiakiem i Steffenem Mllerem wybralimy si na Oktoberfest, gdziepanowie poznali Einsteina, Claudi Schiffer , papiea emerytowanegoBenedykta XVI oraz bawili si na koncercie Tokio Hotel. Klasa IDzabraa zgromadzonych na jedn z woskich podry kulinarnych RobertaMakowicza, natomiast IN przedstawia budow londyskiego lotniska FarFar Away 10 kilometrw od Liverpoolu przez polskich budowniczych, ana kawce spotkali si Jane K. Rowling, Makbet, Henryk VIII, krlowaElbieta II, a Adele wykonaa swj ostatni wielki przebj „Skyfall”.Wrywalizacji klas wygraa IN. Najwiksz wiedz o Unii Europejskiejwykaza si Kamil Tarnowski z IA, tu za nim bya Sylwia Winiewska zIG, a trzecie miejsce zaj Fabian Ruciski z ID. Spord wielu flagkrajw reprezentowanych przez klasy w tym dniu, sdziowie uznali pracEryki Jdrychowskiej z IH za najlepsz. GaleriaSylwia Winiewska IGDzie Sportu Dnia 18 czerwca odby si w szkole spniony Dzie Dziecka, czyli DzieSportu. Zawody trway od godziny 9.00 do 13.00 na saligimnastycznej. Bray udzia drugie klasy licealne oraz drugie itrzecie klasy technikum, ktre stworzyy 8 druyn po 10 osb z klasy:2A, 2N, 2G, 2H, 2R, 2B, 2 i 3D, 3R. Uczniowie brali udzia w 6konkurencjach: tor przeszkd, przeciganie liny, skok w dal, rzut piklekarsk, slalom oraz dwa ognie. Reszta uczniw z klas biorcych udziadopingowaa zawodnikw. Na trybunach widniay plakaty, balony, pomponyoraz byo sycha okrzyki, bbny, syreny straackie. Opiekunami caejimprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego. Klasy zajymiejsca:1. miejsce - 3R2. miejsce - 2B3. miejsce - 2R4. miejsce - 2N5. miejsce - 2 i 3D6. miejsce - 2A7. miejsce - ex aequo 2H i 2G GaleriaJoanna Zawadzka IIG Nie pal i nie pozwl aby, kto inny pali przy Tobie i TwoichbliskichZapraszamy do obejrzenia spotu.Tutaj.Konkursy, konkursy W dniu 26 maja odbyy si w Szczytnie eliminacje wojewdzkie konkursu„Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzea Polskiego”. Konkursprzebiega pod nazw „Bezpieczestwo na Jeziorach Warmii i Mazur”.Zarzd Rejonowy LOK w Iawie reprezentoway szkoy z Lubawy, w skadktrej wchodzili chopiec i dziewczyna z gimnazjum im. BiskupwChemiskich oraz pary z Zespou Szk w Lubawie. Zwody skaday si zkonkurencji: pywanie na basenie, strzelanie z broni pneumatycznej,rozwizywanie testw z wiedzy marynistycznej, wykonywanie wzweglarskich, rzut rzutk ratownicz. Modzie z Lubawy zaja 2 miejsce wwojewdztwie: Aleksandra Kosowska, Przemysaw Psiuk z gimnazjum orazMagdalena Kirzenkowska, Mateusz Ankiewicz z ZS Lubawa.Lubawianie wygrali konkurencje zespoow strzelania z bronipneumatycznej, indywidualnie Magda zaja pierwsze miejsce w tejkonkurencji a Ola drugie. W rzucie rzutk Przemek zaj 3 miejsce.Dwobj strzelecki W dniu 16 maja w Iawie odby si dwubj strzelecki: „Wojewdzkie Zawodyonierzy Rezerwy”.Znakomicie spisay si dziewczyny Zespou Szk w Lubawie. W strzelaniuz pistoletu P-83 kategoria kobiet:1 miejsce Marianna Grzelka2 miejsce Iwona Zakrzewska3 miejsce Sylwia WiniewskaW strzelaniu z karabinu CZ 858 „TACTICAL” kategoria kobiet1 miejsce Patrycja Suchocka2 miejsce Marianna Grzelka3 miejsce Aleksandra GaciochW dwuboju w kategorii kobiet:1 miejsce Marianna Grzelka2 miejsce Iwona Zakrzewska3 miejsce Sylwia WiniewskaUczniowie do zawodw przygotowywali si pod nadzorem panw Krzysztofw:Bartkowskiego i migielskiego. W Galerii pojawiy si nowe zdjcia. Zapraszamy! Akcja Czyste jeziora i rzeki10 maja po raz kolejny uczniowie klas IIIB,IIR oraz IID ZespouSzk w Lubawie wraz z opiekunami wzili udzia w akcji „Czyste jeziorai rzeki”. Celem tegorocznej wyprawy byo uprztniecie rzeki Sandeli ijej linii brzegowej od Karczmy di ulicy Biblii Gutenberga i parku wFijewie. Wrd najciekawszych „eksponatw” naley wymieni muszlklozetow wraz z mieszkajcym w niej rakiem, telewizor, klawiatura,kilka sztuk butw (niestety nie do pary), znak „zakaz wprowadzaniapsw”, garnek, opona. Mamy nadziej, e w kolejnych latach takichmieci bdzie coraz mniej. Koordynatorem akcji bya p. AnnaPankowska. Galeria.III edycja Konkursu Chemicznego dla uczniw szk gimnazjalnychW dniu 8 maja 2013 roku w naszej szkole odbya si III edycjakonkursu chemicznego dla uczniw szk gimnazjalnych. W tegorocznychzmaganiach z problemami chemicznymi stanli uczniowie z Lubawy,Iawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Rybna, Sampawy i Kurztnika.Najwiksz ilo punktw i zarazem zwycistwo indywidualne zdobyaDominika Sikorska z Gimnazjum w Lubawie. Drugie miejsce zdobyMateusz Jagielski z Gimnazjum Samorzdowego nr 1 w Iawie. Trzeciemiejsce wywalczy Wiktor Rozentalski z Zespou Szk w Rybnie. Sumapunktw uczniw z kadej ze szk decydowaa o klasyfikacji zespoowej.Bezkonkurencyjni okazali si uczniowie z Gimnazjum w Lubawie, ktrzyprzewag 16 pkt i 44 pkt pokonali odpowiednio uczniw z Zespou Szk wRybnie i Gimnazjum Samorzdowego nr 1 w Iawie. Wszystkim uczestnikomdzikujemy za udzia w konkursie oraz yczymy dalszych sukcesw wkolejnych edycjach konkursu.Pene wyniki w zakadce Konkursy.ZdjciaJarosaw NeumannKolego! Koleanko!Ile razy przeczytae niepochlebne opinie w Internecie?Twojej koleance zrobili przykry dowcip na fejsie? Kto nie by wstanie spojrze Ci w oczy, to napisa niewybredny komentarz?Wszechobecne wulgaryzmy atakuj nas z kadej strony: w domach, napodwrku, boisku, w szkole, w miejscach publicznych, w kinie, radiu,telewizji i Internecie. Czasami wydaje si, e jestemy wrcz bezsilniwobec tego zjawiska. Samorzdy Uczniowskie i pedagodzy lubawskichszk postanowili zaprotestowa przeciw temu zjawisku, wskaza jak siprzed nim broni oraz jak go zwalcza. Chcemy wykaza, e tylko aktywnysprzeciw moe zmieni co w nastawieniu do tego tematu.Celem kampanii jest przeciwstawienie si oglnej akceptacji spoecznejdla wszechobecnego panoszcego si wulgaryzmu na rzecz troski oczysto i pikno mowy ojczystej, pielgnowania w rodowisku uczniowskimkultury sowa, walki z narastajc wulgaryzacj jzyka polskiego wrdmodziey, dawania dobrego przykadu innym oraz pocignicia doodpowiedzialnoci karnej osoby amice prawo.Z kultur Ci do twarzy! Przycz si do nas! Zapraszamy na spotkaniegrupy roboczej, ktre odbdzie si 27 maja 2013 r. o godz.12.00 w Czytelni Zespou Szk w Lubawie w sprawieorganizacji kampanii. Wicej informacji udziela Pedagog szkolny wkadej ze szk.Samorzd UczniowskiWitaj maj, trzeci maj,u Polakw bogi raj!25 kwietnia w auli naszej szkoy odbyo si przedstawienieupamitniajce uchwalenie Konstytucji 3 maja.Uczniowie Zespou Szkw Lubawie przypomnieli nam o losach Polski, okolicznociachuchwalenia Konstytucji z 1791 roku, ktra zostaa przyjta przez SejmWielki jako pierwsza w Europie. Daje to peen obraz tego, jaknowoczeni i otwarci na zmiany byli politycy wczesnejRzeczpospolitej.Wystpujcy przekazali nam wiedz o tym przezrecytacj wierszy, odgrywane scenki z ycia wspczesnych Polakw razpiosenki piewane w duchu patriotycznym.Przygotowaniami zajy siPani Hanna Dembicka- asecka oraz Pani Mirosawa Zelma. Szkolny Konkurs Cukierniczo-GastronomicznyDnia 18.04.2013r. w Zespole Szk w Lubawie odby si Szkolny KonkursCukierniczo-Gastronomiczny. W konkursie tym udzia wzili uczniowieszkoy zawodowej o kierunku Cukiernik i Kucharz Maej Gastronomi.Konkurs ten skada si z dwch etapw: czci teoretycznej orazpraktycznej.Cz teoretyczna sprawdzaa wiedz ogln z gastronomii i cukiernictwa zacz praktyczna sprawdzaa zdolno wykonywania zada wedug podanejreceptury.Wyniki konkursu wrd cukiernikw:1. miejsce zaja Magdalena Jzefowicz2. Sylwia Junkier3. Magorzata BukowskaWyniki konkursu wrd kucharzy:1. miejsce zaja Michalina Kreska2. Mariusz Kowanda3. Helena uyskaZa udzia w konkursie uczniowie dostali nagrody oraz pamitkowedyplomy.GaleriaBarbara abackaWyniki szkolnego konkursu z jzykaniemieckiego.Ogaszamy wyniki szkolnego konkursu z jzyka niemieckiego, ktryzgodnie z planem odby si 15.04.2013r w naszej szkole.W konkursiewzio udzia 14 uczniw, a jego zwycizcami okazali si:1. Magdalena Bartkowska (1A) - uzyskaa wynik 94p (110maksymalnych)2. Wioletta Micka (3G) - 82p3. ukasz Chorgiewski (3G) - 70pNagrody dla uczniw - laureatw bd rozdane w dniu zakoczenia rokuszkolnego 2012/2013r.Wszystkim uczniom dzikujemy za udzia wkonkursie, a zwycizcom gratulujemy! IV Konkurs Mitologiczny15 kwietnia br. odby si II etap IV Konkursu Mitologicznego.Zakwalifikowao si do niego jedenastu uczestnikw. Konkurs odby si wczytelni Zespou Szk w Lubawie. Na pocztku uczestnicy mieli rozpoznawywietlane obrazy, zapisa ich tytuy i autorw. Nastpnie rozwizywalitest, ktry polega m.in. na rozszyfrowaniu krzywki oraz wyjanieniuznacze frazeologizmw. Ostatnim zadaniem, z ktrym uczniowie musielisi zmierzy bya interpretacja mitu i wiersza Z. Herberta „Apollo iMarsjasz”. Poniej przedstawiamy wynik konkursu. Mitologia w sztuceIII miejsce - Kamil Peka, 2GII miejsce - Kamil Tarnowski, 1AI miejsce - Sylwia Winiewska, 1GMitologia w literaturzeIII miejsce - Tarnowski Kamil 1AII miejsce - Sylwia Winiewska, 1G ex aequo - Mateusz Drzewiski,1NI miejsce - Aleksandra M. Gacioch, 1G Aleksandra M. GaciochXII Edycja Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego  Dnia 12.04.2013r. w Zespole Szk w Lubawie odbya si XII EdycjaKonkursu Matematyczno – Przyrodniczego pod patronatem StarostyIawskiego. Wzio w nim udzia osiem szk z powiatu iawskiego,dziadowskiego oraz nowomiejskiego. Uczniowie rozwizywali testskadajcy si z 35 pyta dotyczcych wiedzy z matematyki, fizyki,chemii, biologii geografii, informatyki oraz przedsibiorczoci. Dofinau, czyli czci praktycznej konkursu zakwalifikoway si szkoy:Zesp Szk Nr 1 w Dziadowie, Zesp Szk w Lubawie oraz Zesp Szk w NowymMiecie Lubawskim. Po czci praktycznej kolejno zdobytych miejsc nieulega zmianie. Tradycyjnie uczniowie walczyli o „kalkulatorDyrektora”. Komisja PrzedmiotwMatematyczno - Przyrodniczych Konkurs Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. ogaszaj konkursotwartyna projekt logo. Wicej informacji podadresem . Zapraszamy do wzicia udziau, cenne nagrody czekaj!!Fina Szkolnej Ligi Strzeleckiej z broni pneumatycznej Dnia 23 marca 2013 roku w Olsztynie odby si Fina Szkolnej LigiStrzeleckiej z broni pneumatycznej. W zawodach tych wziy udziazespoy reprezentowane przez Zarzdy Rejonowe wojewdztwawarmisko-mazurskiego. Powiat iawski reprezentowao szkolne koostrzeleckie LOK przy Zespole Szk w Lubawie. Lubawianki zajydruynowo 2 miejsce, a Aleksandra Gacioch zaja drugie miejsce wkategorii juniorek modszych. Uczennice Zespou Szk w Lubawieprzygotowyway si do zawodw pod nadzorem panw Krzysztofw:Bartkowskiego i migielskiego.Na zdjciu od lewej: Sylwia Winiewska (IG), Aleksandra Gacioch(IG), Iwona Zakrzewska (ID), Patrycja Suchocka (ID).XI Szkolny Konkurs RecytatorskiDnia 25.03.2013r. w auli Zespou Szk w Lubawie odby si XI SzkolnyKonkurs Recytatorski im. Wadysawa Broniewskiego powicony pamicipani profesor Krystyny Greckiej.Podczas uroczystoci uczniowie recytowali wiersze patrona LiceumOglnoksztaccego w Lubawie. Wystpy uczestnikw konkursu oceniao juryw skadzie: Anna Zawadzka, Izabela Kozowska i Monika Chyliska, ktrepierwsze miejsce przyznao Mioszowi Jastrzbskiemu za wiersz pt.„Anka”, drugie miejsce zaja Kamila Kowalewska (utwr „Nocny go”),trzecie natomiast Rafa Supski (wiersz ,,Do”). Wyrnienia otrzymali:Aleksandra Gacioch i Krzysztof Jastrzbski. Wszystkim uczniombiorcym udzia w konkursie (13 osb) wrczono dyplomy i pendrive’y 8GB.O dugoletniej polonistce Naszej szkoy – pani Krystynie Greckiej,ktrej dedykowany by tegoroczny konkurs, z rozrzewnieniem wspominalipan Tomasz Grecki – m zmarej oraz dyrektor Zespou Szk - BolesawZawadzki.Kochana Pani Profesor, zawsze bdziemy o Pani pamita,zawsze.GaleriazdjDanuta JaworskaWyniki II Szkolnrgo Konkursu HistorycznegoWyniki II szkolnego konkursu historycznego – Test z historiiPolski:I miejsce – Szymon Sieracki – klasa III NII miejsce – Kamil Tarnowski – klasa I AIII miejsce – Sylwia Winiewska – klasa I GZwycizcom gratulujemy! Eliminacje do Powiatowego Konkursu Informatycznego22 marca 2013 odbyy si eliminacje do II Powiatowego KonkursuInformatycznego. Spord 12 osb najlepsi okazali si:Damian Giziski klasa 1G- 20 pkt.Jakub Marchlewski klasa 1N - 19,5 pkt.Filip Pokojski klasa 1N- 17,5 pkt.11 kwietnia uczniowie ci bd prezentowa Zesp Szk na konkursie wIawie.Natalia WitkowskaOlimpiada Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK W zwizku z udziaem naszych uczniw w etapie wojewdzkim OlimpiadyPromocji Zdrowego Stylu ycia PCK, ktry odbdzie si 23 marca 2013,mieli oni za zadanie wczeniej przeprowadzi akcj prozdrowotn.Uczniowie przygotowali prezentacje na wybrany temat, ktrprzedstawili swojej klasie. Anna Marszelewska wybraa temat dotyczcykwasu foliowego, natomiast Kamil Peka mwi o stresie i sposobachradzenia sobie z nim.Przygotowane prezentacje znajduj si nanaszej stronie, kady zainteresowany moe si z nimi zapozna. Prezentacja -Kwas foliowyPrezentacja - Sposobyradzenie sobie ze stresemWYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU MITOLOGICZNEGO!!!Do drugiego etapu konkursu mitologicznego zakwalifikowali si (wedugiloci zdobytych punktw):1. Sylwia Winiewska 1G2. Ra Kamiska 3G3. Kamil Tarnowski 1A4. Tomasz Borkowski 1G5. Kamil Peka 2G6. Dawid Truszczyski 2H7. Karol Zieliski 1N8. Aleksandra Gacioch 1G9. Patryk Zawadzki 1N10. Mateusz Drzewiski 1N11. Baej Pryba 1NPrace wszystkich uczestnikw mona obejrze i omwi w bibliotece,u p.Moniki Chyliskiej.Drugi etap Konkursu Mitologicznego odbdzie si w poowie kwietnia.Gratulujemy!Organizatorki – M. Chyliska oraz I. KozowskaJak co roku, w jednym z miast powiatu iawskiego, odbya si WojewdzkaOlimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej na szczeblu rejonowym. Tymrazem, gospodarzem zmaga zostao Liceum Oglnoksztacce w Lubawie. 22lutego uczniowie szk ponadgimnazjalnych z Iawy, Lubawy i Kisielicprzystpili do testu z zakresu wiadomoci o OC oraz praktycznegosprawdzianu umiejtnoci w dziedzinach pierwszej pomocyprzedmedycznej, znajomoci sprztu sub poarniczych, wojskowych imedycznych, a take tablicADR. W rywalizacji piciu dwuosobowychdruyn, najlepiej poradzia sobie para z Lubawy w skadzie: AnitaPeruyska i Mateusz Kowalski, pokonujc jedn z iawskich druyn dwomapunktami.Przewodniczcym trzyosobowego jury by m. bryg. p. TomaszMichalski, dowdca Jednostki Ratowniczo-Ganiczej w Iawie.Zawodnikom i ich opiekunom serdecznie dzikujemy za udzia!GaleriaWyniki rywalizacji s nastpujce:I miejsce - druyna reprezentujca Zesp Szk w Lubawie:Anita Peruyska i Mateusz Kowalski z opiekunem Krzysztofemmigielskim,II miejsce - druyna reprezentujca Zesp Szk Oglnoksztaccych wIawie:Piotr Suchocki i Daniel Sowiski z opiekunem Piotrem Boym,III miejsce - druyna reprezentujca Zesp Szk Rolniczych wKisielicach:Wioleta Damaziak i Piotr Dudzik z opiekunem WiesawemMaciejewskim,IV miejsce - druyna reprezentujca Zesp Szk im. Boh. Wrzenia 1939Roku w Iawie:Paulina Stelmach i Mariusz Bieg z opiekunem Anet Urbask,V miejsce - druyna reprezentujca Zesp Szk im. Konstytucji 3 Maja wIawieAnna Kozak i Angelika Jaboska z opiekunem Kajetanem Rzeziskim.Zesp, ktry zaj I miejsce bdzie reprezentowa Powiat Iawski w finalewojewdzkim „XVIII Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej” w Olsztyniew dniu 08.03.2013 r.Anita PeruyskaKONKURS FOTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNITY!!!Z wielk przyjemnoci informujemy, e spord kilkudziesiciu praczgoszonych do konkursu, jury wybrao najciekawsze. Oto nazwiskazwycizcw:KATEGORIA „PORTRETY”:I MIEJSCE – Klaudia Leduchowska, IGII MIEJSCE – Eryka Jdrychowska, IHIII MIEJSCE – Bartosz uyski, IIINWYRӯNIENIE – Patrycja Graszek, IAKATEGORIA „CO JA TUTAJ ROBI?”I MIEJSCE – Martyna Kasprzycka, IIGII MIEJSCE – Patrycja Graszek, IA ex aequo – Patryk Zawadzki,INIII MIEJSCE – Jolanta Kliniewska, INWYRӯNIENIE – Klaudia Kisiel, INKATEGORIA „SZKOA”:I MIEJSCE - Beata Szauer, IAWYRӯNIENIE - Agata Krauzewicz, INDyplomy i nagrody zostan wrczone na apelu koczcym rok szkolny2012/2013. Ciekaw form wyrnienia zwycizcw jest umieszczenie ichfotografii w kalendarzu promujcym szko. Serdecznie dzikujemy zaudzia w konkursie! Gratulujemy wszystkim uczniom zaangaowania italentu!Organizatorki – mgr Monika Chyliska, mgr Natalia WitkowskaGaleriapracDzie ChemiiPo raz trzeci w naszej szkole gocilimy zesp naukowcw z wydziaychemii UMK z Torunia. Zajcia warsztatowe odbyway si w tzw. maejskali. Uczniowie wyraali zachwyt pokazami prezentowanymi przeznaukowcw. Odby si rwnie spektakularny pokaz chemiczny.Galeria zdjAnna PakowskaLubawiacy najlepsi!!12 grudnia 2012r. odby si w naszej szkole I etap midzyszkolnegokonkursu historycznego: „II Rzeczpospolita - 1918-1939”. Najlepszewyniki osignli wtedy uczniowie: Szymon Sieracki i Kamil Tarnowski,ktrzy 9 stycznia 2013r. w budynku Zespou Szk im. Cypriana Norwida wNowym Miecie Lubawskim, wzili udzia w II etapie konkursu wraz zuczniami szk ponadgimnazjalnych z Iawy, Kisielic, Brodnicy i NowegoMiasta Lubawskiego. Pytania ukadane byy przez pracownikw InstytutuPamici Narodowej. Decyzj jury przydzielono dwie rwnorzdne nagrodyza miejsce II oraz nagrod gwn za zajcie miejsca pierwszego.Zwycizcami konkursu okazali si m.in. uczniowie naszej szkoy:I miejsce zaj – Szymon Sieracki (klasa 3N)II miejsce – zajli Kamil Tarnowski (klasa 1G) oraz AleksandraPrzybylska z Zespou Szk im. Cypriana Norwida w Nowym MiecieLubawskimZwycizcom gratulujemy !  Harmonogram spotka z rodzicami w dniu 16 lutego 2013r.Przedstawiamy wzacznikuharmonogram zebra z rodzicami oraz wykaz gabinetwKonkurs Chemiczny dlaGimnazjalistwSzczegytutajWigilia SzkolnaJak co roku, tu przed witami Boego Narodzenia, 21 grudnia 2012roku, odbyo si spotkanie wigilijne. Dyrekcja, nauczyciele orazpracownicy administracji Zespou Szk w radosnej atmosferze skadalisobie yczenia, amic si opatkiem. Razem z uczniami szkoy, ktrzyprzygotowali cz artystyczn, piewali te pikne koldy. Wsplny posiek,skadajcy si z wigilijnych potraw, by okazj do dzielenia sirefleksjami na temat narodzin Dziecitka oraz podsumowania mijajcegoroku.O opraw artystyczn Szkolnej Wigilii zadbay panie HannaDembicka – asecka i Mirosawa Zelma wraz z ksidzem SawomiremSobierajskim. Tradycyjne potrawy za przygotowali uczniowie szkoypod okiem pa kucharek i nauczycieli zawodu.Galeria.„Z ekonomi na ty”Zesp Szk w Lubawie realizuje zajciapozalekcyjne w ramachprojektu „Z ekonomi na ty”dofinansowanego przez Narodowy BankPolski. Celem gwnymprojektu jest wyrwnanie wiedzy ekonomicznejoraz zapoznanie zterminologi ekonomiczn, opracowanie materiawdydaktycznych,zdobywanie umiejtnoci pracy w zespole,ksztatowanieumiejtnoci wykorzystywania posiadanej wiedzy wpraktyce. Od 10grudnia 2012 roku do 15 maja 2013 roku prowadzones dodatkowezajcia w zakresie edukacji ekonomicznej, ktre pokazujnaszymuczniom, e edukacja ekonomiczna moe by fascynujc zabaw.Projekt skierowany jest do 24 uczniw naszej szkoy ksztaccych si wzawodzie: technik handlowiec, technik ekonomista oraz sprzedawca.Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy:zajcia w I grupie prowadzi mgr Jolanta Kamiska,w grupie II zajcia prowadzi mgr Agnieszka Winiewska,w grupie III zajcia prowadzi mgr Iwona Krawiecka.Efektem bdzie:- przeszkolenie 24 uczniw,- przygotowanie 24 plakatw upowszechniajcych informacje na tematyekonomiczne,- wykonanie 6 prezentacji multimedialnych,- powikszenie aktualnego ksigozbioru z zakresu ekonomii. Ksikidostpne s w bibliotece szkolnej. Koordynator projektumgr Iwona Krawiecka IV Szkolny Konkurs Mitologiczny tuznajduje si regulamin i literaturaSZKOLNY KONKURS historyczny - TEST Z HISTORII POLSKI Konkurs przeznaczony jest dla uczniw wszystkich klas Zespou Szk wLubawie. Przeprowadzony bdzie w formie TESTU - 100 pyta - po 25odpowiednio z epok:* redniowiecze (960-koniec XV wieku)* okres wczesnonowoytny (XVI-XVIII wiek – do ostatniegorozbioru)* nowoytny (od koca XVIII wieku do zakoczenia I wojny wiatowej)* dzieje najnowsze (1918-1989)Pytania testowe bd jednokrotnego wyboru spord 4 moliwychodpowiedzi. Uczniowie zainteresowani wziciem udziau w konkursieproszeni s o zgaszanie tego faktu nauczycielom historii Zespou Szkw Lubawie. Zgoszenia uczniw przyjmowane bd do koca lutego 2012roku. Warunkiem wzicia udziau jest ocena rodkoworoczna - minimumdostateczna. Przewidywany termin konkursu – 12 marca 2012r.Uczniowie - laureaci (3 pierwsze miejsca) otrzymaj nagrody wpostaci ksiek (rozdane na zakoczeniu roku szkolnego), ocen (ocenaczstkowa) - bardzo dobrych (miejsca drugie i trzecie) i celujcych(1 miejsce) oraz pozytywne uwagi.UCZNIW ZAINTERESOWANYCH WZICIEM UDZIAU W KONKURSIE PROSIMY OSKONTAKTOWANIE SI Z WYBRANYM NAUCZYCIELEM HISTORII ZESPOU SZKӣ WLUBAWIE DO KOCA LUTEGO 2013 R. Konkurs historyczny dla klas licealnych: ydzi w naszej pamici Fundacja „Wiedza i Praktyka” wraz z Wydawnictwem „Wiedza iPraktyka”, organizatorzy cyklu konkursw historycznych dla modzieylicealnej pod nazw HISTORIA I YCIE, ogaszaj w roku szkolnym2012/2013 now, sm jego edycj. Tytu konkursu brzmi: „ydzi w naszejpamici”.Tym razem organizatorzy pragn zwrci uwag modziey nassiedztwo Polakw i ydw – tysicletnie wspistnienie spoecznocipolskiej i spoecznoci ydowskiej zarwno w codziennym yciu, jak ipodczas wielkich wydarze historycznych i zachci modzie do poznaniatradycji i kultury ydw mieszkajcych przez stulecia na polskiejziemi. Pragn jak zawsze, aby z samodzielnego poznawania przeszociuczestnicy konkursu wynieli solidn porcj wiedzy, otwarto na rneopinie i postaw nacechowan tolerancj.Cel konkursu ma zostaosignity we wspdziaaniu z Muzeum Historii ydw Polskich, a dokadniez funkcjonujcymi w ramach Muzeum dwoma portalami internetowymi:Wirtualny Sztetl oraz Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie pamici.Uczniowie zainteresowani udziaem w konkursie powinni zapozna si zich zawartoci, gdy uatwi to trafny wybr tematu pracy konkursowej iznalezienie odpowiednich do niego lektur. Wartociowe prace wzbogacnastpnie zasoby obu portali.Materiay konkursowe: temat,regulamin, formularz zgoszeniowy s dostpne nastroniekonkursowej: http://www.konkurshistoriaizycie.pl/UCZNIW ZAINTERESOWANYCH WZICIEM UDZIAU W KONKURSIE PROSIMY OSKONTAKTOWANIE SI Z WYBRANYM NAUCZYCIELEM HISTORII ZESPOU SZKӣ WLUBAWIE DO 21 STYCZNIA 2013R. Zawody strzeleckie09 wrzenia 2012 – „Otwarte Wojewdzkie Mistrzostwa Strzeleckie Klubwonierzy Rezerwy Ligii Obrony Kraju”:Miejsce zawodw – Strzelnica LOK w IawieStrzelanie z CZ-858 „TACTICAL” i P-83Kategoria kobiet karabin CZ-8581 miejsce Magdalena Kirzenkowska – klasa IIG2 miejsce Kamila Ossowska – klasa IIIG3 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIGKategoria kobiet pistolet P-831 miejsce Magdalena Kirzenkowska – klasa IIG2 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIGKategoria czna kobiet i mczyzn3 miejsce Magdalena Kirzenkowska – klasa IIG11 listopad 2012 – „Otwarte Wojewdzkie Mistrzostwa StrzeleckieKlubw onierzy Rezerwy Ligii Obrony Kraju”Miejsce zawodw – Strzelnica LOK w IawieStrzelanie z CZ-858 „TACTICAL” i P-83Kategoria kobiet pistolet P-831 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIG3 miejsce Karolina upaczewska – klasa IIN5 miejsce Kamila Ossowska – klasa IIIG6 miejsce Kinga Mwiska – klasa IINKategoria kobiet karabin CZ-8582 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIG4 miejsce Kamila Ossowska – klasa IIIG5 miejsce Magdalena Kirzenkowska – klasa IIGDwubj kobiet (CZ-858 i P-83 )1 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIG2 miejsce Kamila Ossowska – klasa IIIG5 miejsce Karolina upaczewska – klasa IINKategoria czna kobiet i mczyzn6 miejsce Marianna Grzelka – klasa IIIGPodczas zakoczenia zawodw wrczono dyplomy, medale uczestnikomzawodw. Dodatkowo wrczono odznaczenia zasuonym dla Ligi ObronyKraju. Zesp Szk w Lubawie odznaczono Medalem za Zasugi dla LigiObrony Kraju.Uczniw do zawodw przygotowywa mgr Krzysztofmigielski.21 listopad 2012 – trening strzelecki z broni sportowej palnej:Miejsce treningu – Strzelnica LOK w Iawie, bro sportowa karabinekkbks 5,6 mmW treningu uczestniczyo 16 uczniw ZSw Lubawie:3G – Marianna Grzelka, Kamila Ossowska, 2N – Karolina upaczewska,Kinga Mwiska, Jakub Goniszewski,2B – Karol Koecki, 2G –Magdalena Kirzenkowska, 1D – Patrycja Suchowska, Iwona Zakrzewska,1A – Cezary Pokojski, Aleksandra Kowalska, 1G Sylwia Winiewska,Aleksandra Gacioch, 1B – Piotr Chorzelewski, 1N – Patryk Zawadzki.Kurs Pierwszej Pomocy PCKKurs przygotowawczy w dniach: 30X, 6, 13, 26, 27, 28 XI w godz.1500-1700.Egzamin 29 XI od godziny 1420.Uczestnicy:- 14 uczniw ZS w Lubawie: 1G – Tomasz Borkowski, Mateusz Ankiewicz,Aleksandra M. Gacioch, Aneta Kozowska, Sylwia Winiewska, BaejGrzelka, Klaudia Leduchowska, Artur Szynkowski, 2G – MagdalenaKirzenkowska, Izabela Jaszczot, Agata Zieliska, Marta Baczewska, 1A– Aleksandra Kowalska, Kamil Karol Tarnowski.- 9 uczniw Gimnazjum im. Biskupw Chemiskich w Lubawie: 3F – AnnaKurkielewicz, Pawe Wietecha, 3A – Anna Chmielewska, 3B - PatrycjaJankowska, Karolina Welk, Marta Sudziska, Dominika Sikorska,Marlena Licznerska, Kamil Wylic. MIKOAJKI SZKOLNE 2012Dnia 6 grudnia w Zespole Szk w Lubawie odbyy si Mikoajki szkolne.Na ten dzie Samorzd Uczniowski przygotowa wiele atrakcji w ktrychudzia brali zarwno uczniowie, jak i nauczyciele. Przeprowadzonekonkurencje to m.in.: mecz w unihokeja, ktry po krtkim czasieprzerodzi si w co na podob rugby, karaoke, kalambury a take zabawa,ktra polegaa na nazywaniu przedmiotw, znajdujcych si w specjalnymmikoajkowym kartonie, z zamknitymi oczami. Sprzedawane byytakeniepytajki i ksiki za symboliczn zotwk. Oprcz tego na strzelnicyodbyway si zawody strzeleckie. Wszyscy uczestnicy witecznychzawodw zostalioczywicie mio nagrodzeni J Podczas tego dnia nasali przygrywaa witecznamuzyka, a nieynki wraz z mikoajem isodkimi niespodziankami jeszcze bardziejumilay czas. Galerie.Karolina Krajzewicz Klasa III AZwycistwo w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu yciaDnia 17 listopada 2012r. uczniowie naszej szkoy (Anna Marszelewska2G, Kamil Peka 2G i Baej Grzelka 1G) wzili udzia w etapiepowiatowym Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK. Etap tenodby si w jednej ze szk w Iawie. Uczestnicy olimpiady rozwizywalitest skadajcy si z 30 pyta. Ania i Kamil uzyskali najwiksz liczbpunktw. Po dogrywkach (pisemnych i praktycznych) ostateczny wynikto:- Anna Marszelewska I miejsce- Kamil Peka II miejsceGratuluj i ycz sukcesw w etapie wojewdzkim.Dorota Winiewska Konkurs graficzny - fotomontaZapraszamy wszystkich uczniw i nauczycieli (uczestnikw projektu ITSzkoa, zarejestrowanych jako uytkownicy szkolenia e-learningowego:„Obrbka i wizualizacja obrazw. Jak poprawia i przeksztaca zdjcia”)do udziau w konkursie graficznym organizowanym przez IT Szko iWarszawsk Wysz Szko Informatyki w Warszawie. Zaprezentujcie za pomoc fotomontau komputerowego, wykonanego zapomoc programu GIMP na czym polega waszym zdaniem magia wit!Wicej szczegwtutaj Szkolne wito Poezji„Niektrzy lubi poezj”. To sowa jednego z wierszy WisawySzymborskiej, polskiej Noblistki, ktrej ycie i twrczo moglimy poznapodczas obchodw szkolnego wita Poezji. Uroczysto, pod hasem„Obmylam wiat”, odbya si 26 padziernika 2012r. w auli Zespou Szk.Uczniowie, pod kierunkiem pa polonistek, przygotowali monta sowno –muzyczny prezentujcy sylwetk polskiej poetki. Spotkanie otworzywystp uczniw klasy II N, ktrzy wykonali utwr zespou Maanam pt. „Nicdwa razy”, inspirowany wierszem Szymborskiej. Z desek sceny moglimyusysze natomiast takie wiersze jak „Kot w pustym mieszkaniu”,„Przyczynek do statystyki” czy „Nagrobek”, ilustrujce kolejne etapyycia poetki. Nasz wiedz poszerzya rwnie prezentacja multimedialna,ukazujca sylwetk Wisawy Szymborskiej z perspektywy innych znanychpostaci.Poezja inspiruje nie tylko muzykw, ale take artystw kreujcychrzeczywisto za pomoc pdzla. Jedn z czci uroczystoci byorozstrzygnicie konkursu plastycznego inspirowanego poezjSzymborskiej i wrczenie nagrd zwycizcom. Modzi artyci poczuli duchapoezji, czego wyrazem byy pikne prace wykonane w dowolnej technice.Program poetycko – muzyczny „Dziwna planeta i dziwni na niejludzie” oraz Hyde Park stanowiy kolejne czci wita Poezji. Uczniowiezebrani w auli oraz nauczyciele i pracownicy szkoy otrzymali tefragmenty wierszy poetki. By moe skoni one do refleksji i stan sipocztkiem przygody z poezj polskiej Noblistki ( i nie tylko ). Moewtedy bdzie mona powiedzie, parafrazujc sowa wiersza: „Wikszo ludzilubi poezj”.Oprcz uczty duchowej, jak niewtpliwie byo spotkanie z poezj WisawySzymborskiej, uczniowie i nauczyciele mogli take poczu „smakpoezji” w szkolnej kawiarence.Zwieczenie uroczystoci stanowio zasadzenie pamitkowego „DrzewaSzymborskiej” w szkolnym parku.O opraw uroczystoci zadbay panie: Danuta Jaworska, IzabelaKozowska, Hanna Dembicka – asecka, Anna Modrzewska, Anna Zawadzkaoraz uczniowie klas II N i III G. Nad konkursem plastycznymsprawowaa piecz pani Monika Chyliska, za o rozkosz dla podniebieniazadbaa pani Helena Wylic.Zapraszamy doGaleriiAnna ZawadzkaIII SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY pod hasem: „MOJASZKOA: WESOA? NIEZWYKA?CIEKAWA?” „Staraj si pokaza to, czego bezCiebie nikt by niezobaczy”                                                                                                                (R. Bresson)REGULAMIN1.     Uczestnikiem konkursu moe by kady ucze Zespou Szk wLubawie.2.     Konkurs ma charakter indywidualny.3.     Czekamy na zdjcia w nastpujcychkategoriach:I.                          Moiszkolni przyjaciele (portrety)II.                      Kolorymojej szkoy (przyroda otaczajca szko, budynek)III.            Co ja tutaj robi? (sport, nauka,wycieczki, konkursyitp.)4.     Uczestnik moe zgosi maksymalnie trzy prace kada moe by zjednejz kategorii, ale nie musi (mog by np. same portrety).5.     Przyjmowane bd prace w formacie 13x18, umieszczone wkopertach(nie naley podpisywa zdj, lecz koperty). Prosimy rwnie ozdjcia wwersji cyfrowej (pyta CD).6.     Organizatorkami konkursu s Panie: mgr Monika Chyliska imgrNatalia Witkowska.7.     Fotografie ocenia bdzie profesjonalne jury, a dlazwycizcwprzewidziane s nagrody.8.     Prace przyjmowane bd przez organizatorki do 21 grudnia2012 r.9.     Z wyrnionych zdj powstanie kalendarz na rok 2013 promujcynasz szko. I pamitaj: „Nie istniej reguy opisujce dobrfotografi,s tylko dobre fotografie”(A. Adams) WOJTEK ZOSTA LAUREATEM WOJEWDZKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO!W czerwcu biecego roku Zarzd Stowarzyszenia Inynierw i TechnikwLenictwa wraz z Regionaln Dyrekcj Ochrony rodowiska w Olsztyniezaprosi uczniw szk ponadgimnazjalnych z wojewdztwawarmisko-mazurskiego do wzicia udziau w konkursie fotografiiprzyrodniczej „Natura wok mnie”.W szranki stano kilkudziesiciu nastoletnich fotografw. Na pocztkupadziernika okazao si, e jednym z omiorga laureatw konkursu zostaucze z naszej szkoy – Wojciech Nowakowski (III N). Na rozdaniunagrd, ktre odbyo si 29 padziernika w siedzibie RegionalnejDyrekcji Ochrony rodowiska w Olsztynie, zwycizcy wysuchali krtkiejprelekcji na temat ochrony gatunkw bliskich wymarciu w naszymwojewdztwie. Nastpnie obejrzeli interesujcy film dokumentalny pt.„W sowach kilku o wydrze, bobrze i wilku”. Laureaci mieli te jedynokazj, aby obejrze najciekawsze fotografie, nie tylko tenagrodzone.Wojtku! Gratulujemy i yczymy wielu sukcesw! Tutaj znajduje sinagrodzona fotografia i zdjcia z Olsztyna.OLIMPIADA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU YCIA PCK Dnia 30 padziernika 2012r. w Zespole Szk w Lubawie odby si szkolnyetap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ycia PCK. Wzio w nim udzia16 osb. Byli to uczniowie klasy 1G i 2G Liceum Oglnoksztaccego.Rozwizywali oni test skadajcy si z 20 pyta z zakresu istniejcychzagroe zdrowotnych, sposobw ochrony zdrowia, ochrony rodowiska orazzasad zdrowego stylu ycia. Najlepsze wyniki uzyskay (a tym samymzakwalifikoway si do etapu rejonowego) nastpujce osoby:1. Marszelewska Anna 2G2. Peka Kamil 2G3. Grzelka Baej 1GGratuluj!Zapraszamy doGalerii D. WiniewskaTydzie Kariery w Zespole SzkW dniach 15-19.10.2012 r. Stowarzyszenie Doradcw Zawodowych ju poraz czwarty przeprowadzio oglnopolsk akcj „Tydzie kariery”.Uczniowie naszej szkoy wzili udzia w wielu przedsiwziciachorganizowanych w ramach tego projektu przez nauczycieli Zespou Szk.W poniedziaek 15.10.2012 r. uczniowie klasy III L wraz z panidyrektor K. Samoszuk, uczestniczyli w spotkaniu z wacicielk znanejcukierni, pani Iren Szczepask. Podczas tej wycieczki, w siedzibiefirmy, uczniowie mieli moliwo ogldania nowoczesnego sprztu,uywanego w produkcji cukierniczej, a take poznali histori powstaniacukierni. W ramach Tygodnia Kariery pani dyrektor przeprowadziarwnie zajcia na temat Funduszy europejskich w klasie 1d, 1h i 3d.Poza tymi dziaaniami w poniedziaek p. J. Kamiska przedstawia wklasie 3d prezentacje na temat zawodw dla kobiet.We wtorek16.10.2012 r. klasa 2d braa udzia w konkursie plastycznym pt.Kompetencje zawodowe, zorganizowanym przez p. I. Winiewsk. Wkonkursie tym pierwsze miejsce zaja praca plastyczna prezentujcazawd tancerza. Natomiast klasy trzecie LO odbyy spotkanie z doradczawodowym z Powiatowego Urzdu Pracy.W rod 17.10.2012 r. w ramachTygodnia Kariery klasy 2n, 2g, 2a uczestniczyy w warsztatachprowadzonych przez doradc zawodowego - pani M. Chylisk. Podczastych zaj uczniowie mieli moliwo pozna swoje predyspozycje zawodowe.Klasa 2n wraz z pani J. Kamisk, braa rwnie udzia w spotkaniu wsiedzibie firmy „Szkomal”, podczas ktrego uczniowie zostalizapoznani z histori i obecn dziaalnoci przedsibiorstwa orazobdarowani zostali prezentami z brany szklarskiej. W tym samym dniuuczniowie klasy 2h uczestniczyli w zajcia prowadzonych przezpracownika Urzdu Miasta w Lubawie, ktry informowa o zmianachdotyczcych rejestracji dziaalnoci gospodarczej. W ramach TygodniaKariery zorganizowano Kawiarenk, w ktrej oferowano produktywypieczone przez uczniw naszej szkoy. Nad przygotowaniem Kawiarenkii wypiekami czuway panie S. Pasternak i L. miechowska.W czwartek18.10.2012 r. klasa 2d w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Karierybraa udzia w konkursie nt. Praca: zawd czy kompetencjezorganizowanym przez pani A. Winiewsk. Konkurs mia form pisemn izadaniem uczniw byo udzielenie odpowiedzi na pytania zamknite iotwarte. Wyniki tego konkursu przedstawiaj si nastpujco: I miejsce- Liszewski Szymon, II miejsce - Winiewska Adrianna, III miejsce -Gajewska Klaudia. Uczniowie zostali uhonorowani nagrodami. Poza tymklasa 2g wzia udzia w spotkaniu w Urzdzie Miasta, podczas ktregouczniowie zostali zapoznani z prac urzdu.Dnia 19.10. 2012 r.klasa 3d rwnie w ramach Oglnopolskiego Tygodnia Kariery odwiedziasiedzib Banku Spdzielczego w Lubawie. Gwnym tematem spotkania byohaso tegorocznego OTK, a mianowicie: Praca: zawd czy kompetencje.Pani Prezes banku staraa si wyjani zasady obowizujce podczasrekrutacji nowych pracownikw, omwia oraz przedstawia na krtkichfilmach, jak powinna przebiega rozmowa kwalifikacyjna, a nastpnieprzeprowadzia symulacj takiej rozmowy z uczniami. Uczniowie mielimoliwo zaprezentowania siebie, co wcale nie byo takie atwe, ale jakzapewnia Pani Prezes, poradzili sobie cakiem niele. Spotkanieprzebiegao w bardzo miej atmosferze, gdzie uczniowie mogli poczu sijak na prawdziwym szkoleniu. Bya kawa, herbata, ciasteczka orazupominki. Na zakoczenie Tygodnia Kariery pani I. Krawieckaprzeprowadzia badanie predyspozycji zawodowych w klasie 2h, zaklasy czwarte technikum odbyy spotkanie z doradc zawodowym zPowiatowego Urzdu Pracy.W ramach oglnopols