50.808706 19.116919

Niezależna

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kopernika 4Częstochowa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

NOWOŚCI Z ANTYKWARSKIEJ PÓŁKI 1. Abramski J. –
Cmentarze Częstochowy, Katowic, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi
Zawierciańskiej.
(W tekście zamieszczono biogramy zmarłych
pochowanych w Zawierciu, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu)., Zawiercie
2006, WSAiZ, 21cm., s.195 w tym kilkadziesiąt ilustr.,
opr.oryg.tw., c. 35,-zł 2. Czupkiewicz L. –
Pochodzenie i rasa Słowian. (Najnowsze badania na ten
temat). Wr. 2002, Wyd. Nortom, 20,5cm., s.99, opr.oryg.brosz.,
c.25,-zł 3. Engelman Z. – Pozłotnictwo.
(Jedyna na rynku polskim pozycja dotycząca pozłotnictwa, ram,
sztukaterii itp.)., Z.Góra 2005, Wyd. „Testori”, 20,5cm.,
s.303+ilustr.16, opr.oryg.brosz., c.55,-zł 4. Faruga
A. – Czy Ślązacy są narodem? Przemilczana historia Górnego
Śląska.
Radzionków 2004, Wyd. PPHU „Rococo”, 24cm., s.112+XVI,
opr.oryg.brosz., c.25,-zł 5. Gancarski J. red. – W
kręgu światła lampy naftowej.
Książka przedstawia historię
oświetlenia, przemysłu naftowego oraz zawiera obszerny katalog lamp
(stołowych, kolumnowych, nocnych, stojących, wiszących,
przyściennych, żyrandoli, kaganków i specjalnych). Tekst w jęz.
polskim i ang. Rzeszów 2005, Wyd. Mitel, 20,5cm., s.319 w tym ok.
240 il. lamp., opr.oryg.tw., c.150,-zł 6. Jaworek R.
Jak zasobny kraj doprowadzić do ubóstwa. Kulisy i
przyczyny kryzysu gospodarczego w Polsce (w ostatnich latach). Wr.
1998, Wyd. Nortom, 20,5cm., s.186, opr.oryg., c.20,-zł
7. Kamiński T. – Tajemnica Czarnego Lasu. (Pozycja
wydana z okazji 60 rocznicy kaźni inteligencji polskiej w
Stanisławowie w roku 1941). Kr. 2001, Tow. Mił. Lwowa i Kresów
Płd.-Wsch., 16,5cm., s.85, opr.oryg.brosz., c.10,-zł
8. Kluczyńska J. opr. – Dzienniczek Basi Rosenberg
(Przeworsk 1938-39).
(Unikalny, widziany oczami 15 letniej
żydowskiej dziewczyny zapis życia małego polskiego miasteczka na
terenie Galicji w przededniu wybuchu II wojny i w pierwszych dniach
okupacji). Przeworsk 1997, Muzeum-Zespół Pałacowo-Parkowy, 20,5cm.,
s.80+s.24 z fotogr., opr.oryg.brosz., c.15,-zł 9.
Krygowski W. – Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.
W. 1988, Wyd. PTTK „Kraj”, 24cm., s.148, opr.oryg.brosz.,
c.10,-zł 10. Kurzawa H. ks. – Dzieje parafii
ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie.
(Książka stanowi swego
rodzaju encyklopedyczny przewodnik, słownik biograficzny
społeczności ewangelicko-augsburskiej miasta). Tekst w jęz. polskim
i niem., Cz-wa 2001, Wyd. Parafia Ewangelicko-Augsburska, 23,5cm.,
s.219+XXVI (il. 44), opr.oryg., c.25,-zł 11. Łonak
W.A. – Znaleziska monet rzymskich na Śląsku. (Obejmuje m.in.
katalog znalezisk oraz wykaz miejscowości, w których zlokalizowano
znaleziska monet). Cz-wa 2005, Wyd. PTN, 24cm., s.333+mapka,
opr.oryg.brosz., c.50,-zł 12. Przybylski K. – Nad
przepaścią. Kartki z pamiętnika.
(Bardzo ciekawa pozycja – hit
bukinistyczny sprzed 100lat). Kr. 1901, Skł.Gł.Księg. L.
Zwolińskiego i S-ki, 17,5cm., s.142, opr.oryg., c.5,-zł
13. Schramm R.W. (red.) – Pamiątkowa księga
przyjaźni-Stanisław Siedlecki.
(Zbiór wspomnień o sławnym
taterniku, polarniku i geologu). Egz. numerowane, nakł.500 egz.,
Gdańsk 1992, Druk „RYT”, 25cm., s.276, opr.oryg.brosz.,
c.100,-zł 14. Sławwicki W. – Wspomnienia sprzed 50
lat. W wywiadzie organizacyjnym II Komendy Konspiracyjnego Wojska
Polskiego formacja KWP Kryptonim „Gaje”.
Cz-wa 1998, Wyd. WSP,
20,5cm., s.237, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 15. Sokoł
K., Sosna A. – Moskwa 2003-05, MID „Synergia”, 21cm.,
opr.oryg.brosz., c.20,-zł/egz. Kopuły nad Wisłą.
Prawosławne cerkwie w centralnej Polsce w latach 1815-1915.
,
s.111. Stulecie w kamieniu i metalu. Rosyjskie pomniki w Polsce
w latach 1815-1915.
s.93. (Pozycje bogato ilustr. w tym poczt.)
16. Szelerewicz M., Górny A. – Jaskinie Wyżyny
Krakowsko-Wieluńskiej.
(Jedyny aktualny jak dotychczas
inwentarz jaskiń). W. 1986, Wyd. PTTK „Kraj”, 23,5cm., s.199,
opr.oryg.brosz., c.60,-zł 17. Wyd. PTTK „Kraj”, Kr.
1985-88, 16,5cm., opr.oryg.brosz., c. 8,-zł/egz. a)
Fijałkowski W. – Szlakiem Jana III Sobieskiego ., s.126 b)
Pinkwart M. – Zakopiańskim szlakiem Walerego i Stanisława
Eliaszów.,
s.172 (II) c) Pinkwart M. – Zakopiańskim szlakiem
Mieczysława Karłowicza.,
s.191 d) Przemecka M. – Krakowskim
szlakiem Jana Matejki.,
s.122 (III) e) Szymonowicz – Droga
Królewska na Wawel.,
s.127 f) Zieliński R. – Krakowskim
szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1918.,
s.100 (III)
18. Zajączkowska U. – Opole 150 lat fotografii.
(Album zawiera unikalne fotogr. miasta z lat 1870-2005 w tym
reprodukowane ze szklanych klisz bez kadrowania i retuszu).
Objaśnienia fotogr. w jęz. polskim, ang. i niem., Opole 2006,
Wyd.MS, 29,5cm., s.253, opr.oryg.tw., c.150,-zł KSIĄŻKI I
WYDAWNICTWA SPRZED 1945 R.
19. A.L. i N.K. - Wzory
podań i listów handlowych polsko-niemieckich
., Cz-wa 1940,
Wyd. A. Gmachowskiego, 17cm., s.38, opr.oryg., c.15,-zł
20. Anczyc W.L. - Księga sławniejszych odkryć
geograficznych przeznaczona dla dorastajacej młodzieży.
Z
wieloma drzeworytami. W.1880, GiW, 19cm., s.253, opr.oryg.tw.,
c.100,-zł 21. Andersen H.C. - Baśnie. (Wyd.
obejmuje 6 tomów). W.1931, Wyd. J.Mortkowicza, 19cm., s.t.1-XI+251,
t.2-259, t.3-246, opr.intr., c.10,-zł/tom 22.
Ankiewiczowa M. - Racjonalne wychowanie dzieci do lat 7-miu.
Zasady normalizacji współżycia matki i dziecka.
W. 1939, Wyd.
M.Arcta., 23cm., s.148, opr.intr.brosz., c.30,-zł 23.
Balicki J., Maykowski S. - Pieśń o Ziemi Naszej. Piąty rok
nauki j. polskiego w szkołach pow., L.1933, Oss., 23,5cm., s.292,
opr.oryg., c.25,-zł 24. Bartkiewicz Z. - Historja
jednego podwórza.
W.1922, GiW, 17,5cm., s.238, opr.intr.tw.,
c.15,-zł 25. Betten Robert – Hodowla kwiatów w
pokoju.
W.1921, Wyd. M.Arcta, 22cm., s.285, opr.intr.tw.,
(strona tytułowa-kserokopia). c.25,-zł 26.
Bibliejskije motiwy. Wiethij Zawt. 2 t. w 1 vol. -t.I –
Ot sotworienia mira do carstwowania Dawida. , s.165. -t.II –
Ot carstwowania Dawida do rożdiestwa Isusa Christa. , s.157.
Risunki chudożnika Gustawa Dore so stichotworieniami k każdomu
risunku., (160 rysunków) S.Petersburg 1896-97, Izdanie AA. Kaspari,
30cm., opr.intr.tw. wspłcz., c.250,-zł 27.
Bilblioteka dzieł wyborowych (seria). W. 1924-27. 18cm., s. śr. w
egz. - 140-150, opr.oryg.tw., c.10,-zł/tom - Barreyere Jan –
Ślepy okręt. - Bennet Arnold – Wielki człowiek. W 2
tomach - Benjamin Rene – Żołnierze wielkiej wojny. Powieść.
- Bourget Paweł – Sens śmierci. Powieść. - Bourget Paweł –
Dramat w wielkim świecie. Powieść w 2 tomach. - Burzyński S.
- Radjo a życie. - Caine W. - Wielki Mendoza i mała
seniorita.
W 2t. - Cazotte Jacques – Djabeł zakochany. -
Chantepleure G. - Współtowarzyszka. Pow. w 2t. - Č apek
Karol - Krakatit. Powieść w 2 tomach - Daniłowski G. -
Tętent. Powieść. - Daniłowski G. - Pamiątka. Nowele.
- Dzikowski S. - O tańcu. Rozważania kulturalno-obyczajowe.
- Filochowski - Przez kraj wód, duchów i zwierząt. Romans
podróżniczy. - Fruchtman A. dr - Jak zachować zdrowie. -
Gauguin Paweł - Noa Noa. - Harraden Beatrice - Zew
młodości.
Powieść. - Hauptmann G. - Fantom. Powieść. -
Heuze P. - Czy umarli żyją. - Hichens Robert - Po
wyroku.
Powieść w 2 t. - Hichens Robert - Gazele.
Powieść. - Hutchinson A.S.M. - Taka to i wolność. Powieść w
2 tomach. - Kessel J. - Załoga. Powieść lotnicza. -
Kiedrzyński St. - Uśmiech szatana. Powieść. - Kleszczyński
Z. - Czerwony teatr. Literatura z lancą. - Kozłowski Wł.M. -
Co i jak czytać? Wykształcenie samego siebie i czytelnictwo
metodyczne.
- Krzywoszewski S. - Rusałka . - Lagerl ö f
Selma - Wyrzutek. - Lagerl ö f Selma - Królowie
Kungachelli.
- Lasocka J. - W wieczór lipcowy. - Lasocka
J. - Romantyczne pomysły. - Lasocka J. - Wieczór
lipcowy.
Powieść współ. - Lepecki M.B. - U wrót tajemniczego
Maghrebu.
- Ligocki E. - Hamlet i Carmen. - Ligocki E. -
Zły kamień. Powieść. - Loti P. - Zjawa wschodu (II) -
Makarczyk J. - USA. Obrazki z Ameryki pow-nej. - Makuszyński
K. - Fatalna szpilka. - Makuszyński K. - P iąte przez
dziesiąte.
- Makuszyński K. - Bezgrzeszne lata. -
Mandelstamm W. - Hollywood. Powieść. - Mann Tomasz. - Pan
i pies. Sielanka.
- Melcer-Rutkowska - Turcja
dzisiejsza.
- Merimee Prosper - Kolomba. - Miłaszewska
W. - Księżniczka Dagny. - Miomandre F. - Przygoda.
Powieść. - Morand Paweł. - Lewis i Irena. Powieść. -
Nałkowska Z.R. - Małżeństwo. - Nikorowicz I. - Jan
Kiszocki.
Powieść. - Ossendowski A.F. - Orlica. Powieść
z życia górali wysokiego Atlasu. - Orzeszkowa E. - Trzy nowele
(ABC, W zimowy wieczór, Dobra pani).
- Perzyński W. -
Uczniaki. Powieść. - Perzyński W. - Do góry nogami. -
Perzyński W. - Tryumfator. Powieść. - Prevost Marceli -
Historja trzech nocy. Powieść. - Rabski W. - Teatr po
wojnie 1918-1924.
- Reymont Wł.St. - Przysięga. -
Rogowicz W. - Pokusa o zmierzchu. Powieść. - Sosnkowski J. -
Auto, ty i ja. (Miłość maszyn). Powieść. (II) - Sosnkowski
J. - Bosman Finta. Nowele. - Sosnkowski J. - Żywe
powietrze.
Nowele. - Strug A. - Z powrotem. -
Swinnterton Frank - Nokturn. Powieść. - Szpotański S. -
Bez słońca. Powieść historyczna. 4 tomy w 2 vol. - Vivanti
Annie - Marion. Powieść. - Wierzbiński M. - Dwa
charaktery.
- Wilatowski J. - Koń w życiu polskim. Rys
historyczno-obyczajowy.
- Winawer Bruno - Doktor
Przybram.
Powieść. (II) - Zeyer J. - Andrzej Czerniszew.
Powieść . 28. Bieniasz J. - W puszczy nad
Salatrakiem.
Powieść. (ilustr. R. Gnaedinger - zachowano okł.),
W.br.r.wyd. (ok.1925), Książnica Polska „Leopolia”, 19,5cm., s.298,
opr.intr.tw., c.50,-zł 29. Bogatko F. -
Mechaniczne urządzenia w cukrowniach. Podręcznik do budowy i
remontu cukrowni. W.1925, Druk. Techniczna., 23,5cm., s.190,
opr.oryg.tw., c. 45,-zł 30. Bohner Theodor - Das
Haus Savoyen
. Berlin 1941, Frundsberg-Verlag.,
21,5cm., s.281, opr.oryg.tw., c.15,-zł 31. Bougaud E.
ks. - Chrystianizm i czasy obecne. , W.1894, GiW, 18,5cm.,
s.XIV+509, opr.intr.tw., c.25,-zł 32. Braun Lily -
Historya rozwoju ruchu kobiecego. Opr. J. Oksza., W.1904,
GiW, 18cm., s.158, opr.intr.tw., c.15,-zł 33.
”Brzask”. Dwumiesięcznik uczennic Liceum i Gimnazjum w Mariówce
Opoczyńskiej.
R.XIV: nr 47 ze I. 1939r., 24cm., s.19,
c.10,-zł 34. Bykowski L. dr - Matematyczne
podstawy biologji
., L.1924, Książnica Polska T.N.S.W., 21cm.,
s.63, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 35. Chmielowski P. -
Historya literatury polskiej. Tom V i VI w 1 vol. Przedm.
Br. Chlebowskiego., W.1900, Druk A.T.Jezierskiego., 18cm.,
s.t.V-278 t.VI-319, opr.intr.tw., c.30,-zł 36.
Chrzanowski I. - Historja literatury niepodległej Polski (Z
wypisami).
W.1920, GiW, 21,5cm., s.VII+610, opr.intr.tw.,
c.30,-zł 37. Cieplucha Z. ks. - Własność
prywatna.
P.1910, KśW, 20cm., s.84, opr.oryg.brosz.,
c.20,-zł 38. Civardi Ludwik ks. - Podręcznik Akcji
Katolickiej.
, P.1939, Naczelny Instyt. Akcji Kat., 21cm.,
s.368, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 39. Courtenay Baylor
F. - Dzielna trójka. Powieść dla młodzieży. Przeł.
Z.Hartingh, P. br.r.wyd. (ok.1925), KśW, 19cm., s.222, opr.oryg.,
c.40,-zł 40. Croiset Jan o. - O nabożeństwie do
najsłodszego Serca Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
, Przeł.
J.Rostworowski., Kr.1910, Druk W.L.Anczyca i S-ki, 17,5cm.,
s.160+III, opr.oryg.tw., c.10,-zł 41. Czarnowski A.
red. - Przewodnik zdrowia. Miesięcznik poświęcony pielęgnowaniu
zdrowia według praw przyrody.
-R.X: nr 11-12 z 1904 -R.XI: nr
1-12 z 1905 -R.XII: nr 1,2,4-12 z 1906 -R.XIII: nr 1-12 z 1907
Berlin 1904-07, Nakł. Autora, 22cm., s. śr w nr 15-20, wszystkie nr
współopr. - opr.intr.tw., c.110,-zł 42. Czekalski A.
- Kwiat szczęścia. Powieść egzotyczna. Sosnowiec 1938, Druk.
„Expres Zagłębia”, 20,5cm., s.216, opr.intr.tw., c.45,-zł
43. Č apek Karol - Hordubal. Przeł. P.
Hulka-Laskowski., W.1937, Wyd. J.Przewoski, 18cm., s.207,
opr.intr.tw., c.25,-zł 44. DAurevilly J. Barbey -
Dawna kochanka. Dwie części w 1 vol. Przeł. Z.Maliniak(Trzy
ciekawe pieczątki: Biblioteka Wojskowa 7 p.a.l.), W.1928-29,
Tow.Wyd. „Rój”, 17,5cm., s. cz.1-253, cz.2-328, opr.intr.tw.,
c.120,-zł 45. De Gourmont Remy - Fizyka
miłości.
Przeł. S.Michalski, W.br.r.wyd. (ok. 1930), Bibl.Dzieł
Nauk., 19,5cm., s.248, opr.oryg.brosz.napr., c.20,-zł
46. De Nerval Gerard - Aurelja i inne opowiadania.
Tłum. L. Choromański, W.1929, Wyd. „Maska”, 19cm., s.236,
opr.oryg.brosz., c.25,-zł 47. Dickens Karol -
Dawid Copperfield. Powieść. L.1927, Książnica-Atlas,
20,5cm., s.240, opr.oryg.tw.napr., c.30,-zł 48.
Die Welt in Bildern, eine Sammlung altes dessen, was den
gebildeten Menschen interessiert. Zusammengestellt und den Freuden
der guten Josetti-Cigaretten „Juno” und „Eljen” gewidmet von der
Direktion der Cigarettenfabrik Josetti GmbH, Album nr 2.
,
Berlin br.r.wyd. (ok.1935), 25cm., s.24, (144 obrazki małego
formatu), opr.oryg.brosz., b. dobry stan, c.200,-zł
49. Dmochowski A., Ziemecki St. - Nauka o przyrodzie
nieożywionej. Dla V klasy szkoły powszechnej 3 i 2 stopnia.

Wilno br.r.wyd. (ok.1930), Nakł. Księg. K.Rutskiego, 22,5cm.,
s.114, opr.oryg.brosz., c.25,-zł 50. Dołęga-Mostowicz
T. - Trzecia płeć. New York br.r.wyd. (ok.1942), Roy
Publishers, 17cm., s.340, opr.intr.tw., c.40,-zł 51.
Dołęga-Mostowicz T. - Trzecia płeć. New York br.r.wyd.
(ok.1938), Roy Publishers, 17cm., s.340, opr.intr.brosz.,
c.30,-zł 52. Domańska M. - Blaski. Powieść.
W.1925, Bibl. Domu Polskiego, 18cm., s.128, opr.oryg.,
c.15,-zł 53. ”Duszpasterz a cmentarz
parafialny”.
(Przepisy prawne, wskazówki prakt. o planowaniu i
urządzeniu cmentarzy). Kielce br.r.wyd. (ok.1938), Księg. „Jednosć”
, 23,5cm., s.23 w tym 7 rycin, opr.oryg.brosz., c.40,-zł
54. Dyakowski B. - Wędrówki zwierząt i roślin. (W tym
o nietoperzach). P.1925, KśW, 18,5cm., s.230, opr.oryg.tw.,
c.30,-zł 55. Dyakowski B. - Przyroda dla oddziału
IV szkół powszechnych.
W.1931, Wyd. M. Arcta, 23cm., s.142,
opr.oryg.brosz., c.20,-zł 56. Dziedziul Alfred inż -
Nowoczesna ceramika budowlana. W.1935, Zakł. Graf.
„Drukprasa”, 21cm., s.63, opr.oryg.brosz., c.15,-zł
57. Dzięki komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920r?
W.1936, Wojsk.Inst.Nauk.-Ośw., 17cm., s.43+mapka, opr.oryg.brosz.,
c.15,-zł 58. Dzierżanowska Marya - Pisownia polska
w ćwiczeniach. Cz. I.
W.1907, Nakł. J.Fiszera, 18cm., s.48,
opr.intr.tw., c.20,-zł 59. Dzierżanowska M.,
Niewiadomska C., Warnkówna J. - Gramatyka języka polskiego z
ćwiczeniami. Podręcznik szkolny na klasę I,II i III.
Kr.1910,
GiW, 19,5cm., s.286+15, opr.oryg.tw.napr., c.40,-zł
60. Feldman W. - Współczesna literatura polska.
III-1907-1918.
W.1919, Tow.Wyd., 21,5cm., s.217, opr.intr.tw.,
c.25,-zł 61. Ferrero Guglielmo - Między
przeszłością a tem co nas czeka.
Przekł. J. Kuryłowicz.,
P.1927, Nakł.Wyd.Polsk., 19,5cm., s.123, opr.intr.tw.,
c.40,-zł 62. France Anatol - Powiastki Kuby
Kręcirożna.
Przekł. W.Rogowicza. W.br.r.wyd. (ok. 1935), Wyd.
„Życie”, 17,5cm., s.107, opr.intr.tw., c.15,-zł 63.
Galle H. - Stylistyka i teorya literatury. Wykład systematyczny
oraz wypisy i ćwiczenia.
W.1912, Wyd.M.Arcta, 20cm., s.381,
opr.intr.tw., c.40,-zł 64. Gesetzliche Grundlagen
der viehmarktordnung im Generalgouvernement underl ę uterungen.
Ausgabe April 1942. Zusammengestelt von Werner Grafmann.

Podstawy prawne w sprawie regulowania targów na bydło w Generalnym
Gubernatorstwie oraz objaśnienia, wydano w kwietniu 1942. Zestawił
Werner Grafmann-referent dla gospodarki bydłem w Rządzie
Generalnego Gubernatorstwa, Główny Wydział Wyżywienia i Rolnictwa.
Kr.1942, 20,5cm., s.182, opr.oryg.brosz., c.50,-zł
65. Glinka X. - Człowiek z mansardy. Powieść. W.1925,
Nakł.Druk. J.Sidorowskiego, 18cm., s.94, opr.oryg.brosz.,
c.15,-zł 66. ”Głos Wiary”. (Miesięcznik
katolicki). Włocławek, Wyd. ks. Piotr Czapla, 23cm., s.śr w nr 16,
wszystkie nr współopr., opr.intr.brosz., c.150,-zł -RI: nr
1,2 i 3 z X,XI i XII 1909 oraz nr z VIII i IX 1909r. -R.II: nr
1-12 z 1910r. -R.III: nr 1-12 z 1911r. 67.
Gołkont-Grabowski J. - Spadające gwiazdy. Powieść. W.1927,
Wyd.Bibl.Dzieł Wyborowych, 17cm., s.136, opr.oryg.tw.,
c.15,-zł 68. Gorecki W. - Winda i inne szkice
sceniczne.
(Jednozdaniowa dedykacja autora z jego podpisem). W.
br.r.wyd. (ok. 1930), GiW, 19,5cm., s.61, opr.oryg.brosz.,
c.15,-zł 69. Grabowski J. - Jana Chryzostoma z
Gosławic Paska pamiętniki.
W. br.r.wyd. (ok.1935), Bibl.
Groszowa, 19,5cm., s.156, opr.oryg.brosz., c.25,-zł
70. ”Grafika”. Organ Związku Polskich Artystów Grafików i
Zrzeszenia Kierowników Zakładów Graficznych. Dwumiesięcznik.

R.II: z.3 z 1932r., W.1932, Wyd. T.Gronowski i Fr.Siedlecki,
30,5cm., s.50, opr.oryg.brosz., c.10,-zł 71. Grodecki
K. - Geografia. Cz.II. Europa+Azja+Afryka,
Ameryka+Australya.
Genewa 1942, Wszechświatowy Komitet YMCA,
21cm., s.211, opr.oryg.brosz., c.35,-zł 72. Grossek
M. - Poezje. W.1904, Wyd. Stefan Demby, 25cm., s.221,
opr.intr.tw., c.50,-zł 73. Grot-Bęczkowska W. - W
mieszczańskiem gnieździe. Powieść.
Dwa tomy w 1 vol., W.1899,
Nakł. Red. „Gazety Polskiej”, 17,5cm., s.t.1-159 t.2-158,
opr.intr.tw., c.50,-zł 74. Gyllstoff Harald -
Korespondencja handlowa i metoda automatycznego tłumaczenia
listów handlowych i telegramów „Globe”. Polski.
Spolszczył -
J.Sokołowski. W.1934, Wyd. M.Arcta, 22cm., s.321, opr.oryg.tw.,
c.60,-zł 75. Haardt W., Schmidt W., Gustawicz Br. -
B. Kozenna atlas geograficzny dla szkół średnich (gimnazyalnych,
realnych i handlowych).
93 mapki w 58 tabl., Wiedeń 1912, Nakł.
E.H ö lzla., 29,5cm., opr.oryg.tw., c.80,-zł 76.
Handelsman M. - Żywot chłopa polskiego na początku XIX
stulecia.
W.1907, Nakł. J.Mortkowicza, 18,5cm., s.101,
opr.intr.tw., c.40,-zł 77. Jaugey J. - Słownik
apologetyczny wiary katolickiej.
Tom II (Od litery H do O). ,
W.1894, Druk. St.Niemiery, 24,5cm., s.797, opr.oryg.tw.,
c.80,-zł 78. J.B. - Nowa elektro-homeopatyczna
metoda leczenia hr. Mattei. Uzupełniona nowemi odkryciami i
spostrzeżeniami z dodaniem opisu chorób i organizmu ludzkiego.

Wilno 1879, Nakł. J.Zawadzkiego, 22cm., s.248, opr.intr.tw.,
c.60,-zł 79. Jeleńska (Dmochowska) E. - Dwór w
Haliniszkach.
Powieść współczesna. W 2 tomach. W.1929, Dom
Książki Polsk. S-ka Akc., 19,5cm., s.t.1-260 t.2-315, opr.intr.tw.,
c.60,-zł 80. Jerofiejew W. - Dach świata. (Podróż
po Pamirze).
2 tomy w 1 vol., Przekł. H.R.Winlan., W. br.r.wyd
. (ok.1930), Wyd. Bibl.Groszowa, 17,5cm., s.t.1-126
t.2-114+2mapki, opr.intr.tw., c.40,-zł 81. Kaczkowski
Z. - Kobieta w Polsce. Studyum historyczno-obyczajowe. T.II.
Przedm. P.Chmielowski. Petersburg 1895, Nakł. Księg. Kazimierza
Grendyszyńskiego., 18,5cm., s.XV+424+VIII, opr.intr.tw.,
c.60,-zł 82. Kalendarz powszechny ilustrowany
ułożony i wydany przez redakcył „Głosu Wiary”.
a) na rok 1911.
s.192 b) na rok 1912. s.175 Włocławek 1910-11, Skł.gł. Księg.
Powszechna, 23cm., opr.intr.brosz., c.egz. 45,-zł 83.
Kallenbach J. - Adam Mickiewicz. Tom I. L.1923, Oss., 21cm.,
s.XI+459, opr.intr.tw., c.30,-zł 84. Kieszkowska W. -
Śladem świętych. Obrazy i legendy z życia polskich świętych,
błogosławionych i świątobliwych.
Kr.1935, Nakł. Księży
Jezuitów, 21,5cm., s.166, książka do oprawy, c.30,-zł
85. Klocek. W.1938, 25cm, opr.intr.tw.,
c.60,-zł - Przedmioty pedagogiczne (psychologia,
pedagogika, dydaktyka). Program. Korespondencyjny Wyższy Kurs
Nauczycielski.
Wyd. ZNP. s.62. -prof. A.Ferriere - Typy
psychologiczne.
W.1930, Skł. gł. Książnica-Atlas, s.15.
-Wł.Dybowski - Fizjologiczne podstawy wychowania. Rozwój
fizyczny dzieci i młodzieży. Okresy rozwoju człowieka i ich
higjena.
W.1935, NK, s.134. -Praca zbiorowa - Nauka o Polsce
współczesnej.
Wyd.ZNP. s.107. - Zadania stereometryczne w
zastosowaniu do trygonometrji A.Rybkina.
s.192, br.r.wyd.
(pismo odręczne). - Rozwiązania zadań geometrycznych Rybkina.
Stereometrja.
W.1918, Nakł.Wyd. „Pomoc Szkolna”, s.90 (pismo
odręczne). 86. Knickerbocker H.R. - Walka z czerwonym
handlem. Państwowy monopol sowiecki handlu zagranicznego. Praktyki
i rezultaty.
W.1932, Nakł. Księg. M.Fruchtmana, 20,5cm., s.293,
opr.intr.brosz., c.75,-zł 87. Konarski Sz. - Obraz
dramatyczny w pięciu aktach z prologiem. Z siedmioma ilustr.

(bardzo ciekawe). K.1889. Nakł i druk L.Anczyca i Sp., 29cm.,
opr.oryg.brosz. (zniszczona), c.100,-zł 88. Koncewicz
Ł. opr. - Nowy słownik podręczny łacińsko-polski. W.
br.r.wyd. (ok.1936), Skł. gł. Księg Wys. G.Dorn. 17cm., s.950,
opr.oryg.tw.uszk., c.45,-zł 89. Koncewicz Ł. -
Nowy słownik podręczny łacińsko-polski, opracowany podług
najlepszych źródeł.
W.1908, Nakł. Tow. S.Orgelbranda i Synów.
17cm., s.950, opr.oryg.tw., c.60,-zł 90. Konopnicka
M. - Poezje dla dzieci. Wybór 200 utworów wierszowanych.
Rys. A.Gawiński. W.1934, Wyd. M.Arcta, 20cm., s.253,
opr.oryg.tw.napr., c.45,-zł 91. Korzeniowski J. -
Karpaccy górale. Dramat w trzech aktach. Opr.
Z.Reutt-Witkowska, W.1924, GiW, 18cm., s.114, opr.intr.tw.,
c.20,-zł 92. Kozicki W. - Henryk Rodakowski. Z 6
tabl. i 151 ryc. w tekście.
L.1937, Oss., 25cm., s.564,
opr.oryg.tw., c.150,-zł 93. Kozłowski W.M. -
Historya filozofii w XIX wieku. Od poczatku tego stulecia do
chwili bieżącej.
W. br.r.wyd. (ok.1910), Wyd. M.Arcta, 19cm.,
s.260, opr.oryg.brosz., c.35,-zł 94. K ö rmendi
Franciszek - Hotel Ameryka. Powieść. Przekł. K.Bukowski.
L.br.r.wyd. (ok.1925), Wyd. „Myśl”, 19cm., s.255, opr.intr.tw.,
c.20,-zł 95. Krakowowa J. - Sztuka. Wykład
popularny dla młodzieży i starszych. Podług pracy E.Pecaut i
K.Baude.
W.1897, Wyd. „Przeglądu Tygodniowego”, 21,5cm., s.206
w tym ryc.104+katalog książek dla dzieci i młodzieży. s.16 (brak
str. 47 i 48)., opr.oryg.tw., c.60,-zł 96. Kraków P.
- Kampanella. Koleje życia sieroty. Wg. Jerome Mercier.
(Ciekawe ilustr.), W.1880, Nakł. F.H ö sick, 19,5cm., s.274 (brak
str.końcowej), opr.intr.tw., c.40,-zł 97. Kraszewski
J.I. - Stara baśń. Powieść z IX wieku. 3 tomy w 1 vol.
Kr.1876, Nakł. Sp.Wyd.Księg., 19,5cm., s.t.1-215 t.2-222 t.3-208,
opr.intr.tw., c.100,-zł 98. Kremer J. - Podróż do
Włoch. Z drzeworytami. Tom I. Droga z Krakowa do Tryestu. Opisanie
Wenecyi.
W.1878, Nakł. S.Lewentala, 24cm., s.313+IV (5
strona-kserokopia), opr.intr.tw., c.80,-zł 99.
Krzywicka I. - Sąd idzie. Egz. nr 1903. W.1935, Tow.Wyd.
„Rój”, 19,5cm., s.219, opr.oryg., c.25,-zł 100.
”La Coiffure francaise illustree”. Cette revue est
professionnelie et ne doit pas etre mise a la disposition du
public.
(Miesięcznik dla kosmetyczek i fryzjerów - wzory
fryzur, sprzętu itp.) -nr 501 z XII. 1935r. -nr 503, 504 i 507 ze
I,II i V. 1936r. Paris 1935-36, Editeur Ulysse Boucoiran, 36cm.,
s.45/nr, c.10,-zł/nr 101. Lepecki M.B.mjr - Od
Sybiru do Belwederu.
(Fragmenty z życia marszałka
Piłsudskiego). W.1938, Inst.Wyd. „Biblioteka Polska”, 19cm., s.72,
opr.oryg.brosz., c.15,-zł 102. Lewin M. - Kratkij
uczebnik jestestwoznania. Sostawleno primnitielno k programm knigi
dlia cztenia wo wtorom kłass sielskich dwuklassnych ucziliszcz.

Odessa 1913, Izdanie Kniżnawo Magazina „Obrazowanie”, 24,5cm.,
s.233, opr.oryg.brosz., c.40,-zł 103. Life of sir
Paul Edmund Strzelecki (Polish Scientist, Explorer and
Philanthropist) 1796-1873. Sir Paul Strzelecki and Australia.

(Wydano z okazji obchodów 70 rocznicy śmierci Strzeleckiego).
Londyn 1943, Strzelecki Committee, 21,5cm., s.31, opr.oryg.brosz.,
c.35,-zł 104. Lorentz L. opr. - Metodyczny kurs
języka niemieckiego. cz.I.
W.1940, Nakł. L.Lorentza. 22,5cm.,
s.199+V, opr.oryg.brosz.napr., c.30,-zł 105. Ładzina
W. (posłanka na Sejm) - Ratujmy rodzinę! W.1927, Wyd.Księży
Pallotynów, 18,5cm., s.31, opr.oryg.brosz., c.15,-zł
106. Łempicki Z. dr (red.) - „Świat i życie”. Tom I
składający sie z 10 zeszytów. Hasła od a - drukarstwo.
L.1933,
Wyd. Książnica-Atlas, 24,5cm., s.łącznie 1278, opr.zeszytów
oryg.brosz., c.100,-zł 107. Łomnicki A. -
Geometrja elementarna. Podręcznik dla klas wyższych szkół
średnich.
L.1924, Książnica-Atlas, 22,5cm., s.372,
opr.intr.tw., c.25,-zł 108. Łoś J. - Zasady
ortografji polskiej i słownik ortograficzny.
Według zasad
PAU.
L.1922, Książnica Polska Tow.Naucz. Szkół Wyższych. 22cm.,
s.230, opr.intr.tw., c.20,-zł 109. Makowski P.
(ułożył) - Wypisy polskie na klasę pierwszą. Cz.II. W.1912,
Skł. gł. E.Wende i S-ka, 22,5cm., s.80, opr.oryg.tw.,
c.15,-zł 110. Mały rocznik statystyczny. a) 1935r.,
s.XXIV+270 b) 1936r., s.XXIV+304 c) 1937 r., s.XXVIII+401
W.1935-36, Nakł. GUS, 17cm., opr.oryg., c.30,-zł 111.
Mapa Polski samochodowa i stacji benzynowych firmy
Standard-Nobel S.A. Skala 1:1000000
a) Warszawa-Gdańsk (płn.
część Polski) b) Łódź-Kraków (płd. część Polski) Na odwrocie plany
większych miast. W. br.r.wyd. (ok.1935), Wyd. „GEA”, 66x40cm.
złożona do form. 20,5x14,5cm., c.20,-zł/egz. 112.
Maskilejson N. - Buchalterja bez buchaltera. Praca wyróżniona w
konkursie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie i zatwierdzona do
użytku szkolnego przez Min.Wyzn.Relig. i Ośw.Publ. dla uczniów
szkół handlowych i nauczycieli.
W.1935r., Nakładem autora.,
23,5cm., s.39(3nlb.)+5załączników., opr.oryg.brosz.,
c.35,-zł 113. Mauriac Franciszek - Teresa
Desquegroux.
Przeł. M.Wańkowiczowa. Egz. nr 832, W.1936,
Tow.Wyd.”Rój”, 19cm., s.203, opr.oryg.brosz.napr., c.20,-zł
114. Mikulski J.A. dr - W naszej szkole. Czytanki polskie
dla trzeciego oddziału szkoły powszechnej.
L.1931, Oss.,
21,5cm., s.168, opr.oryg.tw., c.30,-zł 115. Mniszek
H. - Gehenna. Powieść. Dwa tomy w 1 vol., P.1923,
Wlkp.Księg.Nakł. K.Rzepeckiego, 22,5cm., s.t.1-224 t.2-209 (ost.
kartka zniszczona), opr.intr.tw., c.40,-zł 116. Mohl
Alexander przeł. - W pogoni za prawdą. Listy do akademika
pożyteczne dla pań, słuchaczek wyższych kursów.
P.1907, KśW,
19,5cm., s.261, opr.intr.tw., c.45,-zł 117.
Montgomery L.M. - Ania z wyspy. Dalsze dzieje „Ani z zielonego
wzgórza” i „Ani z Avonlea”.
Przeł. A.Magórski. Ł. br.r.wyd.
(ok.1931), Nakł.Księg. Francuza, 21cm., s.288, opr.oryg.tw.napr.,
c.30,-zł 118. Moszczeńska W., Mrozowska H. -
Podręcznik nauki historii. a) Na trzecią klasę
gimnazjalną.
s.300 b) Na czwartą klasę gimnazjalną.
s.207+XXX+tabl.X. L.1935-37, Oss., 23cm., opr.intr.tw.,
c.25,-zł/egz. 119. Mrozowicka I. - Za klasztorną
furtą. Powieść dla młodych panienek.
L.1925, Nakł.Tow.Wyd.
„Ateneum”, 19,5cm., s.157, opr.oryg.tw., c.35,-zł
120. Nastolnaja kniga po łsowodstwu. S 450 risunkami w
tiekst i dwumia fotograiczieskimi tablicami.
S.Petersburg 1897,
Izdanie A.F.Diewriena, 21,5cm., s.494, opr.intr.tw.,
c.100,-zł 121. Nehring E. - Arbuzy, melony i tykwy
na własny użytek. (Uprawa gruntowa).
Z 25 rycinami. W.
br.r.wyd. (ok.1935), Nakł. Stow.Prac.Księg., 17,5cm., s.44,
opr.oryg.brosz., c.10,-zł 122. Niewiadomski E. -
Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura,
rzeźba, przemysł artystyczny.
W. 1923, TEM, 22cm., s.464,
opr.intr.tw., c.150,-zł 123. Nikitin S.N. -
Gieograficzeskij atlas T-wa „Proswszczenie”, 84 lista
gieograficzeskich kart i 16 listow płanow ważniejszych gorodow s
priłożeniem gieograficzieskowo słowaria (100 tysiacz imień).

S-Petersburg 1896, Knigoizdatielstwo T-wa „Proswszczenie”. 24,5cm.,
s.237 w tym 100 map (planów) - brak map o nr 1,8,11,12,
opr.intr.tw., c.100,-zł 124. Nowa Jerozolima albo
Kalwarya całej męki Jezusowej, w Górnym Śląsku na górach Chełm
teraz Anny Świętej nazywanych od Jaśnie wielmożnych fundatorów
Grafów de Gaschin wystawiona...
, Św. Anna 1860, Nakł. J.Korus,
17,5cm., s.10, broszura bez oprawy, c.25,-zł 125.
Nowakowski Z. - Pędziwiatr. Hanower 1945, Wyd. Polskiego
Wychodźctwa Przymusowego, 21cm., s.50, opr.oryg.brosz.,
c.15,-zł 126. o.Bernard od Matki Bożej (karmelita) -
Boży kwiat co z ziemi niebios dosięgnął. Kr.1937, Druk.
„Powściągliwość i Praca”, 24cm., s.32, opr.oryg.brosz.,
c.25,-zł 127. Orłowicz M. dr (opr.) - Zakopane.
Broszura informacyjna.
Zakopane br.r.wyd. (ok.1930), Nakł
Tymczasowej Kom.Uzdrowiskowej., 17cm., s.61+26stron reklam,
opr.oryg., c.30,-zł 128. Ossendowski A.F. -
Szanchaj. Powieść współczesna. W 2 tomach. P. br.r.wyd.
(ok.1930), Wyd. Polskie R.Wegner, 20cm., s.t.1-347 t.2-356 ,
opr.oryg.brosz.napr., c.100,-zł 129. Ossendowsk A.F.
- Polesie. (Z cyklu: Cuda Polski). P.1934, Wyd. Polskie
R.Wagner, 21cm., s.206, opr.bibl., c.100,-zł 130.
Otto E.V. - Pies domowy. Opieka, wychowanie i tresura.
W.1929, Tow.Wyd.„Rój”, 17cm., s.124, opr.oryg.tw., c.25,-zł
131. Parnas J.K. (pod red.) - Dietetyka. W.1934,
Nakł. Warszawskiej Ajencji Wyd. „Delta”, 23,5cm., s.701,
opr.oryg.tw., c.50,-zł 132. Pastorałki i kolędy
czyli piosnki wesołe ludu w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz
modlitwy i pieśni kościelne na rozmaite świeta.
Cz-wa 1927,
Druk Br. Święckiego, 11,5cm., s.800, opr.oryg.tw., c.50,-zł
133. Pawłowski S., Janelli M. - Polska współczesna.
Podręcznik dla kl. VII szkół powszechnych. L.1928, Książnica-Atlas,
19,5cm., s.222, opr.intr.brosz., c.25,-zł 134.
Pelczar J. ks. dr - Rozmyślania o życiu zakonnem dla
zakonnic.
Kr.1898, Nakł.Zgr.Służ. Serca Jezusowego, 25cm.,
s.IX+446, opr.oryg.tw., c.80,-zł 135. Pelczar J. ks.
- Rozmyślania o życiu kapłańskim czyli ascetyka kapłańska.
Cz. II. Kr.1897, S-ka Wyd. Polska, 21cm., s.496, opr.oryg.tw.,
c.45,-zł 136. Pelczar J.S. dr - Pius IX i jego
pontyfikat na tle dziejów kościoła w XIX wieku.
Tom II.
Przemyśl 1908, Nakł. Autora, 24cm., s.584, opr.oryg.brosz.napr.,
c.80,-zł 137. Pharus - Stadtplan Kattowitz
O/S.
Skala 1:14000, K.1940, L.Komand, Buch und
Schreibwarenhandlung, 64x50cm. złożona do form. 13X20,5cm.,
c.30,-zł 138. Piasecki E. dr - Zabawy i gry
ruchowe dzieci i młodzieży. Ze źródeł dziejowych i ludoznawczych,
przeważnie rodzimych i z tradycji ustnej.
L.1922, Nakł.
Książnicy Polskiej Tow.Szk.Wyż., 16,5cm., s.226, opr.oryg.brosz.,
c.30,-zł 139. Pini T. - Wybór pism Mieczysława
Romanowskiego.
T.2. Popiel i Piast. Tragedia w 5 aktach.
L.1905, Nakł.Tow. Nauczycieli Szk.Wyż., 21,5cm., s.128,
opr.oryg.brosz., c.25,-zł 140. Pisuliński A. -
Szlakiem słonia afrykańskiego. Wrażenia z podróży i polowań w
Afryce Środkowej.
Z 28 ilustr., L. br.r.wyd. (ok.1925). Urwany
róg str., 19cm., s.217+mapka, opr.intr.tw., c.25,-zł
141. Plauchut Edmund - Chiny i Chińczycy. Przeł. H.
Michałowski. W.1900, Druk. A.T. Jezierskiego, 18cm., s.152,
opr.intr.tw., c.25,-zł 142. ”Płomyczek” Tygodnik
dla młodszych dzieci.
Nr 1-40 wyd od 1.09.1938 do 15.06.1939.
(W nr 40 spis wszystkich artykułów zawartych w 1938/39). W.1938/39,
Wyd. St.Kwiatkowski, 24cm., s.15 w nr., wszystkie współoprawne -
opr.intr.tw., c.120,-zł 143. ”Płomyk”. Tygodnik
dla dzieci i młodzieży.
Nr 19-35 z 1938r. W.1938, Wyd.Konstanty
Lech, 23cm., s.32 w nr., wszyst. współ.-opr.intr.tw.,
c.45,-zł 144. Porębski E. - Łączenie metali.
Zgrzewanie, stapianie, lutowanie i przecinanie.
L.1921, Nakł.
S-ki Wyd.Tech., 17cm., s.239, opr.intr.tw., c.40,-zł
145. Praca zbiorowa - Śląsk. Przeszłość i
teraźniejszość.
K.1931, Nakł.Okr.Śl.Zw. Obrony Kresów
Zachodnich. 22,5cm., s.72, opr.oryg.brosz., c.20,-zł
146. Praca zbiorowa - Vademecum obrony przeciwlotniczej i
przeciwgazowej ludności cywilnej ze szczegółowem uwzględnieniem
zasad ratowania przeciwgazowego.
W.1936, Nakł.ZUS, 17cm.,
s.938, opr.oryg.tw., c.100,-zł 147. ”Praktyczna
Pani”. Tygodnik Ilustrowany.
W., Tow.Wyd. „Bluszcz”, 31cm.,R
IV: nr 2-25 z 1938r., wszystkie współopr. - opr.intr.tw.,
c.100,-zł 148. Próchnicki F., Wojciechowski K. -
Wypisy polskie. Dla szkół średnich. T.IV (na klasę czwartą).
L.1922, Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyż., 21cm., s.294,
opr.intr.tw., c.25,-zł 149. Putzgers F.W. -
Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen
Geschichte. In 273 Haupt - und Nebenkarten.
Bielefeld 1914,
Verlag von Velhagen amp Klasing. 26cm ., s.XVI+58map,
opr.oryg.tw., c.60,-zł 150. ”Przegląd
Diecezjalny”. Miesięcznik pasterski diecezji kieleckiej.

-R.VIII: nr 1-12 z 1921r. -R.IX: nr 1-12 z 1922r. Kielce 1921,
Druk. Diecezj. „Jednosć”, 22,5cm., s.śr. w nr 20, wszystkie nr
(roczniki) współoprawne - opr.intr.tw., egz. Zniszczony ,
c.75,-zł 151. Przewodnik różańcowy ku chwale Boga,
Najświętszej Maryi Panny i Świętych Pańskich, dla wygody wiernych
chrystusowych z różnych książek zebrany.
W.1895, Druk
W.Thiella. 17,5cm., s.584+VIII, opr.intr.tw., c.80,-zł
152. Rabski W. - Teatr po wojnie. Premjery warszawskie
1918-1924.
W. br.r.wyd. (1926), Bibl. Dzieł Wybor., 18cm.,
s.238, opr.oryg.tw., c.20,-zł 153. ”Radjotechnik”.
Ilustrowany miesięcznik popularno-techniczny poświęcony
radjotechnice i dziedzinom pokrewnym.
Nr 7 z VI 1936r., W.1936,
Wyd. M.Kuczyński, 24cm., s.27, opr.oryg.brosz., c.10,-zł
154. Radliński I. - Mężczyzna a kobieta. W.1918,
Skł.gł. GiW, 20,5cm., s.222, opr.intr.tw., c.45,-zł
155. Radomski J., Tołpa St. dr - Botanika i życie
organizmów w zespołach. Dla I klasy liceum przyrodniczego.

L.1939, Oss., 23cm., s.184, opr.oryg.brosz., c.25,-zł
156. Radziszewski W., Chrząszczewski J. (pod red.) -
Vademecum obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej ludnosci
cywilnej. Ze szczegółowem uwzględnieniem
zasad ratownictwa
przeciwgazowego.
W.1935, Nakł. ZUS, 17cm., s.XXXII+884,
opr.oryg.tw., c.100,-zł 157. Reid Krystyan - Obraz
w Las Cruces.
Przeł. B. Kowalska. W.1895, NakłRed. „Tygodnika
Mód i Powieści”, 18cm., s.175, opr.intr.tw., c.40,-zł
158. Reproduktionen Klassicher Bildwerke aus der
Kunstanstalt August Gerber.
(Fenomenalny katalog z cennikiem
posągów, sztukaterii itp.). K ö ln 1910, 33cm., s.138,
opr.oryg.tw., stan idealny, c.200,-zł 159. Reymont
W.St. - Z Ziemi Chełmskiej. Wrażenia i notatki. W. br.r.wyd.
(ok.1925), GiW, 17cm., s.108, opr.intr.tw., c.15,-zł
160. Rola R. - Henryka Sienkiewicza życie i załugi.
P.1917, KśW, 19cm., s.80, opr.oryg.brosz., c.30,-zł
161. Rosner A. prof. dr - Ginekologia. Podręcznik do
użytku lekarzy i studentów. Dwa tomy w 1 vol., Kr.1923, GiW, 24cm.,
s.t.1-VIII+404+ryc.171 t.2-XIII-XIX+405-930+ryc.187, opr.intr.tw.,
c.80,-zł 162. Rostafiński J. dr - Początki
botaniki oparte na opisie roślin.
Z XVI oryginalnemi tablicami
i 104 rycinami w tekście. L.1925, Oss., 22,5cm., s.111+tablXVI,
opr.oryg.z., c.25,-zł 163. Roux Alfons - Życie
artystyczne ludzkości.
Tłum. J.Lorentowicz. W.1904, GiW,
18,5cm., s.156, opr.oryg.tw., c.20,-zł 164. Rusiecki
A.M., Zarzecki A. - Arytmetyka. Podręcznik dla uczniów
szkoły powszechnej stopnia II i III. Klasa III. P.1937, KśW,
21,5cm., s.120, opr.oryg.brosz., c.20,-zł 165.
Rząśnicki A. dr (pod red.) - Nowoczesna encyklopedia
zdrowia.
Tom 2,3 i 4. W.1937-39, Wyd. „Minerwa” Cz. Żebrowski,
24cm., s.t.2-397, t.3-395t.4-403, opr.oryg.tw.,
c.15,-zł/tom 166. Schr ö der Artur zebr. -
Tajemnice teatru. L.1922, Nakł.Polsk.Wyd. „Nowa Era”,
20,5cm., s.99, opr.oryg.brosz., c.30,-zł 167. Scott
Walter - Rob Roy. Powieść historyczna z XVIIIw.
Tłum.T.Świderska. P. br.r.wyd. (ok.1925), KśW, 18cm., s.XXIV+490,
opr.intr.tw., c.20,-zł 168. Sienkiewicz H. -
Legjony. Powieść historyczna. L.1932, Oss., 18,5cm., s.221,
opr.intr.tw., c.25,-zł 169. Sieroszewski W. -
Wśród kosmatych ludzi. W.1938, Tow.Wyd. „Rój”, 18cm., s.110,
opr.intr.tw., c.20,-zł 170. Sinclair Upton - Dżym
Higgins.
Przekł. F.Nassig. L.1922, Nakł. Lud.Tow.Wyd awn.,
17cm., s.384, opr.intr.tw., c.25,-zł 171. Sobiński S.
- Geografja Polski. Podręcznik przystosowany do programu
ministerjalnego dla gimnazjów państwowych. L.1926, Nakł.
K.S.Jakubowskiego. 23,5cm., s.236, opr.oryg.brosz., c.25,-zł
172. Sokołowski J.B. dr - O ptaszkach, gniazdach i
pisklętach.
W.1943, GiW, 17cm., s.48, opr.oryg.brosz.,
c.10,-zł 173. Statkowski Joseph - Poland. History,
culture, civilisation.
W.1935, Wyd. M.Arcta, 23cm., s.55,
opr.intr.brosz., c.25,-zł 174. Sternkarte des n ö
rdlichen und s ü dlichen Sternhimmels.
Berlin br.r.wyd.,
Geographische Verlagshandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen),
32,5x42cm., 2mapy, opr.oryg.brosz., c.35,-zł 175.
Strzelecki W. - Bracia. Powieść tragiczna. Łęczyca 1938,
Nakł. K.Lewandowskiego, 21cm., s.119, opr.oryg.brosz.,
c.30,-zł 176. Szczepański J. - Kultura klasyczna w
zarysie.
Atlas. L.1931, Oss., 24cm., s.108 w tym ryc.360+
2plany, opr.oryg.brosz., c.30,-zł 177. ”Świat i
życie”. Zarys encyklopedyczny współczesnej wiedzy i kultury.

(Miesięcznik). Zeszyt specjalny - Polska. L.1934, Książnica-Atlas,
24cm., s.98-287+tabl.9-24, opr.intr.tw., c.25,-zł
178. Święcicki J.A. - Histrya literatury
babilońsko-assyryjskiej i egipskiej.
(Tom I. Historii
literatury powszechnej). W.1901, Druk A.T.Jezierskiego, 19cm.,
s.383, opr.oryg.tw., c.30,-zł 179. Świętochowski A. -
Pisma. Tom VI. Utwory dramatyczne. K. br.r.wyd. (ok.1900),
GiW, 18cm., .182, opr.intr.tw., c.10,-zł 180. Tank
Kurt Lothar - Deutsche Plastik unserer Zeit. Herausgegeben
von Ministerialrat Wilfrid Bade Leiter der Abteilung ZP. der
Presseabteilung der Reichsregierung. Geleitwort von Reichsminister
Albert Speer. Mit 135 Raumbild aufnahmen und acht Tafeln. M ü nchen
1942-Verlag Otto Sch ö nstein. 29,5cm., s.118, opr.oryg.tw.drewn.,
c.1000,-zł 181. Tretjakow Sergiusz - Den
Szi-Chua.
Wywiad biograficzny. Cz.I., Przeł. T.I.Błuniecki,
W.1933, Nakł.Księg. M.Fruchtmana, 20cm., s.278, opr.intr.tw.,
c.15,-zł 182. Turczyński St. - Przewodnik po
Skarbcu Jasnogórskim.
Cz-wa 1926, Nakł. Jasnej Góry, 16,5cm.,
s.99, opr.oryg.brosz., c.80,-zł 183. Twardowski B. -
Wojsko Polskie Kościuszki w 1794r. 16 tablic obejmujących
105 figur, z natury rysowanych przez Michała Stachowicza, malarza
krakowskiego, który żył za czasów Kościuszki, podług materyałów
zebranych przez Wład.Bartynowskiego, kopiował K.Wawrosz z dodaniem
6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego
Eliasza, ogółem 22 tablice z dokładnymi objaśnieniami, poprzedza
wstęp, obejmujący historył wojska polskiego od najdawniejszych
czasów do upadku powstania Kościuszki, pogląd na ruchy wojsk
Kościuszkowskich, spis wszystkich bitew i potyczek w czasie
powstania zaszłych oraz wykaz imienny wojskowych z r. 1794 podług
wiarygodnych źródeł oprac. ...] Poznań 1894, Nakł.Księg.
Katolickiej, 25cm., s.90+tabl.21+1przedtytułowa-kserokopia,
opr.intr.tw.współcz., c.800,-zł 184. Twardowski J.
ks. dr - Jan Ludwik Vives i Andrzej Frycz Modrzewski.
Kr.1921, Nakład PAU, 24,5cm., s.131, opr.oryg.z., c.30,-zł
185. ”Tygodnik Ilustrowany” nr 7 i 8 oraz 25-39 z
1910r., W.1910, Druk Laskauera i S-ki, 39cm., s.20/nr,
c.6zł/nr 186. Views of Constantinopole. (34
całostronicowych widoków, czarno-białych zdjęć Konstantynopola z
początków XXw.). Podpisy pod widokami w jęz. ang., franc. i niem.,
Constantinopole br.r.wyd. (ok.1910), Editeur: Jacques Ludwigsohn,
17cm., s.36, opr.oryg.brosz., c.150,-zł 187. Wagner
J.B. (ułożył) - Gimnastyka domowa dla użytku dzieci i dojrzałych
osób według najnowszych autorów francuzkich i niemieckich
ułożona.
Z licznemi drzeworytami w dwóch częściach. (W 1
vol.)., W.1880, Nakł. J.Ungra, 18cm., s.cz.1-106 cz.2-100,
opr.intr.tw.uszk., c.100,-zł 188. Wallace Edgar -
Dom pod srebrnym trójkątem (Again the Three). Przeł.
J.P.Zajączkowski. W.1930, Tow.Wyd. „Rój”, 19cm., s.219,
opr.intr.tw., c.35,-zł 189. Watra-Przewłocki J. -
Król Arktyku. Powieść. Ilustr. L.Dołżycki. P.1929,
Nakł.Księg. I.Zamecznika , 20cm., s.217, opr.intr.tw.,
c.45,-zł 190. Wayda W. - Ciernisko. L.1904,
Księg H.Altenberga, 17cm., s.211, opr.intr.tw., c.25,-zł
191. Wegekarte vom Altvater-Gebrige mit der
Farbenmarkierung der Touristenwege und bildicher Darstellung s ę
mflicher Hochgebirgsbauden.
Ma ß stab 1:150000. Verlag von
Georg Brieger, Schweidnitz, 65x52cm. Złożona do form. 18,5x12,5cm.,
c.40,-zł 192. Weinert M. - Rękopis Ulrycha
Branda.
Powieść. Z portretem autorki. (Eugenia z Biedrońskich
Weinertowa). L.1924, Wyd.”Lektor” Inst.Liter., 20cm., s.223,
opr.oryg.brosz., c.30,-zł 193. Westrup J.A. -
Brytyjska muzyka. London 1945, Longmans, Green and Co.Ltd.,
21,5cm., s.47, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 194.
Weyssenhoff J. - Cudno i Ziemia Cudeńska. Powieść. W.1921,
Inst.Wyd. „Biblioteka Polska”, 17cm., s.328, opr.intr.tw.,
c.40,-zł 195. Whitehead A.N. - Wstęp do
matematyki.
Przekł. Wł.Wojtowicza. W. br.r.wyd. (ok.1930),
Nakł.Księg. E.Wende i Ska, 17,5cm., s.226, opr.oryg.tw.,
c.30,-zł 196. Wielkopolska Marja - Jehanne hr.
(Walewska) - Kryjaki.
O sześćdziesiąt trzecim roku opowieść z
przedmową St. Żeromskiego. W. br.r.wyd. (ok.1920), nakł.
„Bibljoteki Groszowej”, 16,5cm., s.159, opr.intr.tw.,
c.45,-zł 197. Winawer Bruno - Frydląd junjor.
(Sztuka teatralna). W.1928, Bibl. Domu Polskiego, 17cm., s.128,
opr.intr.tw., c.20,-zł 198. Wojciechowski K. -
Dzieje literatury polskiej. Przedm. I.Chrzanowski. L.1930,
Wyd. Książnica-Atlas, 26cm., s.XIV+418, opr.intr.brosz.,
c.25,-zł 199. Wojtkiewicz W., Rustein S. -
Nowoczesna perfumeria, kosmetyka i mydlarstwo. (Teoria i
praktyka). Wilno 1937, Skł.gł. św.Wojciecha, 22,5cm., s.IV+400,
opr.oryg.brosz., c.65,-zł 200. Woodhouse Thomas,
Brand Alexander - A centurys progress in jute manufacture
1833-1933.
Dundee 1934, Printed by David Winter, 21,5cm.,
s.196, opr.oryg.tw., c.30,-zł 201. Wóycicki K. -
Stylistyka i rytmika polska. Podręcznik dla szkoły i
samouków. L.1925, GiW, 19,5cm., s.218, opr.intr.tw., posiadamy
również egz. wyd.w 1929r. w opr.oryg.brosz., c.15,-zł
202. Zagórecki J. - Geometra praktyczny. O pomiarach
stołem mierniczym. L.1921, Nakł.Księg. Polskiej B.Połonieckiego,
22cm., s.52, opr.oryg.brosz., c.10,-zł 203. Zahorska
W. - Wazon iryzowany. Nowele. W. br.r.wyd. (ok.1930), Bibl.
Domu Polskiego, 18cm., s.156, opr.oryg.brosz., c.15,-zł
204. Zarzecki L. - O wychowaniu narodowem. W.1917,
GiW, 21cm., s.56, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 205.
Zbiór orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia izby cywilnej.
Zeszyt X,XI i XII z 1934r., W.1934, Wyd.Min.Sprawiedl., 22,5cm.,
s.z.X-123+XXIII z.XI-132+XXII z.XII-103+XXIII, wszystkie zeszyty
współoprawne - opr.intr.tw., czyli od str. 1299 do str.1661,
c.60,-zł 206. Zestawienie i cennik przyrządów do
nauki fizyki i chemii według poradnika min. W.R. i D.P.
R.II:
z.1/2. W sprawach nauczania w szkołach średnich-ogólnokształcących
w seminariach nauczycielskich a uzupełniony dla szkół powszechnych.
Kr.1930, Biuro Inżyn. „Chemotechnika”, 23cm., s.24,
opr.oryg.brosz., c.10,-zł 207. Zorjan E. -
Bohaterskie boje. Opowiadanie historyczne z czasów Jana III.
W.1920, Skł.gł. „Księgarnia Polska”. 19,5cm., s.64, opr.intr.,
c.15,-zł 208. Zorjan E. - Pod godłem krzyża.
Powieść z XIV wieku. W.1918, Skł.gł. „Księgarnia Polska”, 22cm.,
s.77, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 209. Zwolakowska J. -
Zuchowe gry. W.1939, NK, 18cm., s.63, opr.oryg.brosz.,
c.20,-zł 210. Zwoliński T. - Zakopane. Całoroczne
uzdrowisko wysokogórskie i stacja turystyczno-sportowa w
Tatrach.
Zakopane 1931, Wyd.Zarz. Uzdrowiska, 23cm., s.64,
opr.oryg.brosz., c.30,-zł 211. Żeleński T. (Boy) -
Balzak. L.1934, Nakł.P.W.K.S., 20cm., s.190, opr.oryg.tw.,
c.40,-zł 212. Żulińska B.S. - Terenia. Wzór
rycerki.
W.1939, Nakł.Zgr.SS.Zmartw.P-go, 15cm., s.32,
opr.oryg.brosz., c.5,-zł KSIĄŻKI I WYDAWNICTWA PO 1945
R.
213. Abrahamowicz Z. opr. - Kara Mustafa pod
Wiedniem. Źródła muzułmańskie do dziejów wyprawy wiedeńskiej
1683roku.
Kr.1973, WL., 24,5cm., s.411, opr.oryg.tw.+obw.,
c.70,-zł 214. Album zoologiczny. Seria wydawn.
II i III. (Albumy zawierają po 50szt. wklejanych kolor. ilustr.
zwierząt, na odwrocie których przedstawiona jest ich
charakterystyka). W serii II brak 2 wklejek, w serii III jednej.
Ł.1955, Spłdz.Wyd.Artyst. i Użytk., 26,5cm., s.28 w każdym egz.,
opr.oryg.brosz., c.50,-zł/egz. 215. Aszczepkow E. -
Russkoje narodnoje zodczestwo w zapadnoj Sibiri. (Dużo
przykładów, rys. budownictwa drewnianego). Br.m.wyd. 1950,
Izdatielstwo Akademii Architektury ZSRR, 35cm., s.137,
opr.oryg.tw+obw., c.60,-zł 217. Aszczepkow E. -
Architektura Kitaja. Moskwa 1959, Gosudarstwiennoje
Izdatielstwo Literatury po Stroitielstwu, Architiekturie i
Stroitielnym Matieriałam. 30cm., s.364 w tym il.284, opr.oryg.tw.,
c.60,-zł 218. Banach A. - O modzie XIX wieku.
W.1957, PIW, 29,5cm., s.404, opr.oryg.tw., c.150,-zł
219. Banach A. - Historia pięknej kobiety. Kr.1960,
WL. 17,5cm., s.251, opr.oryg.tw+obw., c.30,-zł 220.
Bem S. - Rysunek map. (Książka jest przeznaczona dla
studentów wydziałów geodezyjnych politechnik, studentów wydziałów
geografii uniwersytetów, geodetów, topografów, kartografów i
uczniów techn. geodezyjnego). W.1963r., PPWK, 24,5cm.,
s.226+(162nlb), opr.oryg.tw., c.100,-zł 221.
Biblioteka żołnierska. Podręczniki dla dokształcających
szkół zawodowych. Genewa 1946, Wszechświatowy Komitet Zw. Młodz.
Chrześcijańskiej YMCA, opr.oryg.brosz., c.30,-zł/egz a) K.
Donimirski inż. - Ślusarstwo. Zbiór rysunków. 21,5cm., s.97
b) Zygmunt Pyszel inż. - Spawanie. Cz.I - Zasady spawania
acetylenowego stali. 23cm., s.59 222. Bogucki J. -
Gierymscy. W.1959, WP, 24cm., s.392, opr.oryg.tw.,
c.50,-zł 223. Bohdanowicz F. - O zasadniczych
cechach światopoglądu katolickiego.
(Wydano dla żołnierzy 2
Korpusu Polskiego we Włoszech). Włochy 1946, Nakł. Biura Prasowego
Biskupa Polowego. 17cm., s.31, opr.oryg.brosz., c.10,-zł
224. Bolz B. - Najdawniejszy kalendarz gnieźnienński
według kodeksu MS1.
P.1971, PWN, 24cm., s.163, opr.oryg.brosz.,
c.50,-zł 225. Boras Z. - Książęta piastowscy
Śląska.
K.1974, Wyd. „Śląsk”, 21cm., s.462, opr.oryg.tw.,
c.30,-zł 226. Brandys J., Mielczarek W. -
Częstochowa i okolice. Przewodnik. W.1982, SiT, 19cm.,
s.158+ plan miasta, opr.oryg.brosz., c.10,-zł 227.
Brandys M. - Wyprawa do Arteku. Notatki z podróży do ZSRR.
W.1953, NK, 21cm., s.155, opr.oryg.tw., c.35,-zł 228.
Brzechwa J. - Tańcowała igła z nitką. (I inne wierszowane
bajki).
Ilustr. St. Zamecznik. W.1965, Cz. 19,5cm., s.47,
opr.oryg.brosz., c.20,-zł 229. Catalogue de
timbres - poste.
Quatre-vingt-treizieme annee. Tome 1. France
1989. Departement Doutre-Mer. Emissions generales des colonies.
Europa-Andorre-Monaco-Nations Unies. Paris 1988, Editions
Yvert ampTellier, 23cm., s.447, opr.oryg.brosz., c.40,-zł
230. Cebrian Juan Antonio - Enigma. De las piramides
de Egipto al asesinato de Kennedy. Madrid 2005, Ediciones Temas de
Hoy, 23,5cm., s.357, opr.oryg.brosz., c.20,-zł 231.
Chalecki J. - Przyrządy optyczne. Konstrukcja mechanizmów.
W.1979, WNT, 24,5cm., s.339, opr.oryg.tw., c.45,-zł
232. ”Chrońmy przyrodę ojczystą”. Dwumiesięcznik.
Kr.1950-51, Nakł.Kom.Ochr.Przyrody PAU, 20,5cm., s.śr. w nr - 64,
c.rocznika 60,-zł R.VI: nr1-12 z 1950r. R.VII: nr1-12 z
1951r., Wszystkie nr (roczniki) współoprawne - opr.intr.tw.
233. Colon Hernando - Dzieje żywota i znamienitych spraw
Admirała don Krzysztofa Kolumba.
Przeł. Alija Dukanowić.
W.1965, Wyd.MON, 20cm., s.486, opr.oryg.tw., c.35,-zł
234. Czubiński A. - Powstanie 1863-1864 roku we
wschodniej Wielkopolsce.
P.1993, Polski Dom Wyd. „Ławica”,
20,5cm., s.116, opr.oryg.brosz., c.25,-zł 235.
Dickens K. - Ciężkie czasy na te czasy. Tłum.
A.Korzeniewski, ilustr. F.Walker. W.1955, Cz., 21cm., s.307,
opr.oryg.tw.+obw., c.20,-zł 236. Djakow W.,
Kieniewicz S. - Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania
styczniowego 1863-1864.
Wr.1976, Oss. (nakł.600egz.), 24,5cm.,
s.402, opr.oryg.tw.+obw., c.80,-zł 237. Dobrowolski
T. - Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat. Wr.1976, Oss.
25cm., s.232+il. całostr. 200, opr.oryg.tw.+obw ., c.50,-zł
238. Doleżil Metod - Nauka solfeżu i elementarnego
rytmu.
K.1947, Nakł. Bratniej Pom. Studentów WSM, 21cm., s.87,
opr.oryg.brosz., c.25,-zł 239. Domagała J. - Ci,
którzy przez Dachau. (Duchowni w Dachau).
(Imienny wykaz
duchownych różnych wyznań wg. narodowości). W.1957, PAX, 20,5cm.,
s.391, opr.oryg.brosz., c.40,-zł 240. Domańska A. -
Paziowie króla Zygmunta. Opowiadania obyczajowe na tle dawnych
wieków.
Wr.1947, Wyd. M.Arcta, 21cm., s.179, opr.oryg.tw., b.
ładny egz. c.20,-zł 241. Domeyko I. - Moje
podróże. Pamiętniki wygnańca
. t.I: 1831-1838, s.254
t.II: 1839-1845, s.558 t.III: 1846-1888, s.338. Wr.1962-63, Oss.
24cm., opr.oryg.brosz., c.200,-zł 242. Douglas Kirk -
The Ragmans son. An autobiography. New York 1989, Pocket
Books, 17cm., s.478, opr.oryg.brosz., c.15,-zł 243.
Drobner M. - Instrumentoznawstwo i akustyka. Podręcznik dla
średnich szkół muzycznych. Kr.1957, Państw.Wyd.Muz., 24cm., s.269,
opr.oryg.brosz., c.30,-zł 244. Dumas Aleksander.
W.1957-58, Iskry, 24cm., opr.oryg.tw., c.25,-zł/egz. a) W
dwadzieścia lat później.
s.718 b) Królowa Margot.
s.592. 245. Dylik J. dr - Geografia Ziem Odzyskanych w
zarysie.
(Słownik miejscowości polsko-niem.), W.1946,
Spłdz.Wyd.”Książka”, 21cm., s.307+9mapek, opr.oryg.tw.,
c.40,-zł 246. ”Dzieje Najnowsze”. Kwartalnik
Instytutu Pamięci Narodowej. Tom I z.2 z IV-VI 1947r., W.1947, IPN,
25,5cm., s.185-372, opr.oryg.brosz., c.20,-zł 247.
Dzieje narodu i państwa polskiego (seria). Kr.1987-1991,
KAW, 26,5cm., s.śr.80 w każdym zesz., opr.oryg.brosz.,
c.5,-zł/egz. -t.I: z.2,4,5,8,12,17,18 -t.II:
z.20,21,22,23,24,30,34, 40 -t.III:
z.43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,60,62,63. 248.
Eichstaedt Ignacy - Księga pierwiastków. Rys. Zb. Lengren.
W.1966, WP, 25cm., s.461, opr.oryg.tw.+obw., c.35,-zł
249. Engwert K., Nowicki F. - Terenoznawstwo. W.1946,
Wojsk.Inst.Nauk.-Wydawn., 20,5cm., s.149+XXVIII,
opr.oryg.brosz.+obw., c.40,-zł 250. Fukier H.M. -
Wspomnienia staromiejskie. (Tablica genealogiczna rodu
Fukierów). W.1959, PAX, 24cm., s.168, opr.oryg.tw., c.40,-zł
251. Gawryś F. - Fryzjer. Podręcznik niezbędny przy
składaniu egzaminów i wykonywaniu czynności zawodowych. Kr.1947,
Wyd. Cech Fryzjerów, 22,5cm., s.100, opr.oryg.brosz.,
c.15,-zł 252. Gierlach J. - Zasady barwienia
bawełny.
W.1952, Państw.Wyd.Tech., 21cm., s.82,
opr.oryg.brosz., c.10,-zł 253. Gilbert Martin -
Druga wojna światowa. P.2000, Wyd. Zysk i s-ka, 23,5cm.,
s.988, opr.oryg.tw.+obw., egz.zalany c.30,-zł 254.
Glass A., Jonkajtys L. - 70 lecie lotowskiego żurawia.
(Album wydany z okazji 70-lecia PLL LOT). Tekst w jęz. polskim i
ang., W.1999, Agencja Wyd.D.E., 33cm, s.192, opr.oryg.tw.,
c.50,-zł 255. Głosujemy za pokojem (broszura).
W.1950, KiW, 21,5cm., s.63, opr.oryg.brosz., c.10,-zł
256. Gołubiewowa Z. red. - Rozprawy i sprawozdania Muzeum
Narodowego w Krakowie.
Tom.XI. (Nakł.600egz.) , Kr.1976, Wyd.
Muzeum Narod., 24cm., s.412+il.165, opr.oryg.brosz.,
c.70,-zł 257. Górny J.E. - Kościół poznański.
Szkice z przeszłości.
(W tym katalog biskupów i arcybiskupów
poznańskich). P.1983, PAX, 23,5cm., s.103, opr.oryg.brosz.,
c.25,-zł 258. Górska M. opr. - Pięciu braci
Li.
Chińskie bajki i przysłowia. Ilustr. W.Chmielewski. W.1954,
NK, 20cm., s.63, opr.oryg.brosz., c.10,-zł 259.
Górska H., Lipiński E. - Z dziejów karykatury polskiej.
W.1977, WP, 24,5cm., s.366, opr.oryg.tw.+obw., c.25,-zł
260. Grabowski L. zebr. - Przepisy o zezwoleniach na
wykonywanie przemysłu, rzemiosła i niektórych usług.
(Teksty i
komentarze). W.1958, Gospod.Instyt.Wyd., 20cm., s.125,
opr.oryg.brosz., c.15,-zł 261. Groniowski K. - Z
dziejów motoryzacji.
(Na końcu chronologiczny spis wynalazków),
W.1963, WNT, 24,5cm., s.232, opr.oryg.tw.+obw., c.50,-zł
262. Grzeszyk J. - Niedobory (manka) w handlu
uspołecznionym. Teksty, objaśnienia, orzecznictwo oraz
literatura.
Stan prawny na 1.08.1964., W.1964, Wyd. Prawnicze,
20,5cm., s.582, opr.oryg.brosz., c.25,-zł 263. Guze
J. - Na tropach sztuki. W.1968, NK, 22cm., s.336,
opr.oryg.tw., (II) c.20,-zł 264. Helsztyński S. -
Ulubieniec muz. Opowieść o Klemensie Janickim (1516-1543).
W.1981, LSW, 18,5cm., s.326, opr.oryg.tw.+obw., c.20,-zł
265. Henel S. - Godziny zwierzeń. Wspomnienia córek i
synów o ich sławnych i zasłużonych rodzicach.
W.1983, Iskry,
21cm., s.582, opr.oryg., c.50,-zł 266. Hepburn
Katharine - Me. Stories of my life. New York 1991, Published
by Alfred A.Knopf, 24cm., s.420 w tym il.165, opr.oryg.+obw.,
c.50,-zł 267. Hutchinson Robert - Ostatnie lata
Henryka VIII. Spiski i zdrady na dworze tyrana.
Przekł.
J.Hensel. W.2005, Wyd. Amber sp.z o.o., 24cm., s.253, opr.oryg.tw.,
c.25,-zł 268. Instrukcja dla robót górniczych
(szybikowych) prowadzonych przez P.G.R.Ż. w Częstochowie.
Cz-wa
1955, Cz.P.T.-Graf. (nakł.350egz.), 14cm., s.48, opr.intr.tw.,
c.30,-zł 269. Instrukcja o kanonicznym badaniu
narzeczonych przed ślubem uchwalona dnia 9. września 1946r. na
Plenarnej Konferencji Biskupów Polskich w Częstochowie.
Olsztyn
1947, Nakł. Warmińskiej Kurii Diecezjalnej, 21cm., s.48, opr.oryg.,
c.25,-zł 270. Jeleński Sz. - Śladami Pitagorasa.
Rozrywki matematyczne.
W.1961, PZWS, 24,5cm., s.295,
opr.oryg.tw., c.25,-zł 271. Józefacka M. wyb. -
Kochanowski, Morsztyn, Kniaźnin - Uciechy miłosne. Lublin
1986, KAW, 23cm., s.174, opr.oryg.brosz., c.25,-zł
272. Juszczak W. - Artur Grottger. Pięć cyklów.
W.1959, Arkady, 34cm., s.23+il.całostr. VII+IX+VI+XI (brak cyklu
Warszawa II), opr.oryg.tw., c.25,-zł 273.
Kalendarz socjalisty na rok 1948. W.1947, Wyd.Wydz.Szkol.
CKW PPS, 15cm., s.218, opr.oryg.brosz.uszk., c.40,-zł
274. Kalicka Felicja (zebr.) - Polskie pieśni rewolucyjne
1918-1939.
(Słowa wraz z nutami). W.1950, KiW, 17cm., s.316,
opr.oryg.tw., c.40,-zł 275. Karpiński J.J. -
Dzieci słońca i dzieci mroku. (Dot. owadów). Ilustr.
Z.Kołodziejska. W.1957, NK, 29,5cm., s.154+XX tabl. motyli w
kolorze. Opr.oryg.tw., c.35,-zł 276. Klimkiewicz ks.
- Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 1822-1902. W 3
tomach (w 2 vol.). P.1987, KśW, 25cm., s.t.1-4+XXXII+382
t.2-XXV+315 (w 1vol.), t.3-501, opr.oryg.tw.+obw., c.100,-zł
277. Kłys S. - Katalog dokumentów technicznych. Materiały
archiwalne. t.II. Drogownictwo. Kolejnictwo. Badania i poszukiwania
geologiczne.
(Dot. Wielkopolski). P.1979, Woj.Arch.Państw.,
20,5cm., s.252, opr.oryg.brosz., c.25,-zł 278.
Komornicki S., Dobrowolski T. (pod red.) - Muzealnictwo.
Kr.1947, Wyd.Zw.Muzeów w Polsce. 26cm., s.344, opr.oryg.brosz.,
c.70,-zł 279. Kossak E.K. - W stronę Misi z
Godebskich.
W.1978, Cz., 19,5cm., s.485+il.91, opr.oryg.brosz.,
c.35,-zł 280. Kotarbiński T. - Medytacje o życiu
godziwym.
W.1985, WP, 19,5cm., s.166, opr.oryg.brosz.+obw.,
c.20,-zł 281. Kowalik J. - Zapis w kalendarzu.
(Tomik poezji), Albany (USA)1989, Sigma Press, 21,5cm., s.48,
opr.oryg.brosz., c.40,-zł 282. Kozłowska K. -
Milcząca wyrzutnia. (Dot. II wojny we Francji). W.1985, Wyd.
MON, 19,5cm., s.152, opr.oryg.brosz., c.20,-zł 283.
Krasicki I. - Myszeidos. Pieśni X. Ilustr. M.Berezowska.
W.1954, PIW, 30cm., s.94, opr.oryg.tw., c.20,-zł 284.
Kraszewski J.I. - Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy.
W.1985, LSW, 21cm., s.382, opr.oryg.tw., c.15,-zł
285. Krysicki W. - Tajemnice liczb. W.1964, NK,
22cm., s.104, opr.oryg.tw., c.20,-zł 286. Kubiak H.,
Pilch A. (pod red.) - Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami
polonijnymi.
Wr.1976, Oss., 24,5cm., s.671, opr.oryg.tw.+obw.,
c.35,-zł 287. Kukulski L. (opr.) - Maria Kazimiera
i Jan Sobiescy. Listy z okresu odsieczy wiedeńskiej.
W.1983,
Cz., 20cm., s.170, opr.oryg.+obw., c.25,-zł 288.
Kuryluk J. opr. - SFOS 1945-1965. (Album). W.1965,
Wyd.Art.-Graf., 21,5cm., s.227, opr.oryg.tw.+obw., c.60,-zł
289. Kydryński J. - Gwiazda dwóch kontynentów. (Dot.
H.Modrzejewskiej). W.1973, NK, 22cm., s.228, opr.oryg.tw.+obw.,
c.25,-zł 290. Landowski R. - Jasna i Dersław.
Baśnie, podania i opowieści z Kociewia.
Gdańsk 1981,
Wyd.Morskie, 19,5cm., s.168, opr.oryg., c.20,-zł