53.7750368 20.4881233

Czy korzysta

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Głowackiego 28Olsztyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

    Czym jest Pakt?       Nazywamy go wojewódzkąplatformą współpracy praktyków poradnictwa zawodowego. Pakt niejest instytucją sformalizowaną, opiera się na dobrowolnymporozumieniu, tj. deklaracji dobrej woli kilkudziesięciuniezależnych od siebie instytucji i organizacji, które zobowiązałysię do współpracy na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.       Porozumienie w sprawiezawiązania Paktu w listopadzie 2007 roku podpisało 57 instytucji iorganizacji, w tym instytucje rynku pracy, placówki oświatowe,ośrodki związane z rekonwersją kadr oraz stowarzyszenia iorganizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, zajmującychsię problematyką poradnictwa zawodowego. Inicjatywa pojawiła się wWojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie a jej wdrożeniem zajęły siędwa wydziały - centra informacji i planowania kariery zawodowej wOlsztynie i Elblągu. Z tego też powodu Wojewódzki Urząd Pracy wOlsztynie pełni funkcję inicjatora i koordynatora działań będącychprzedmiotem zawartego Porozumienia.Dążąc do realizacji współpracy w dziedzinach określonych w §2, Strony zobowiązują się do:=font-weight:>=font-weight:>