51.8175866 19.4537733

Przedsiębiorstwo Energetyczne Projektowo-Badawcze ENERGOOPTIMUM

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Jana Pawła II 60Łódź

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PRZEDSIÊBIORSTWOENERGETYCZNEPROJEKTOWO - BADAWCZE E N E R G O O P T I M U M D R I N ż. L E C H K O M O R O W S K I Witamy Państwa serdecznie na naszych stronach internetowych. Mamy nadzieję, że podany zakres oferowanych usług spełni Państwa oczekiwania i pozwoli na nawiązanie współpracy. Przedmiot działalnoÂœci Przedmiotem działalnoÂœci Przedsiębiorstwa Energetycznego Projektowo-Badawczego “ENERGOOPTIMUM” jest: 9658 projektowanie w zakresie energetyki cieplnej, 9658 badania, analizy i doradztwo techniczne. Obszary działania Podstawowymi obszarami działania Przedsiębiorstwa Energetycznego Projektowo 8209Badawczego ENERGOOPTIMUMsą: 9658 elektrownie zawodowe i przemysłowe 9658 elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe 9658 ciepłownie oraz kotłownie przemysłowe i komunalne 9658 gospodarka cieplna zakładów przemysłowych, w tym zakładów termicznego przekształcania odpadów. Galeria zdjęć siłowni     Spis zawartoÂœci strony.energooptimum.com.pl STRONA GłÃ“WNA Powitanie Spis zawartoÂœci strony.energooptimum.com.pl Przedmiot działalnoÂœci Obszary działania Galeria zdjęć siłowni O PRZEDSIÊBIORSTWIE USłUGI Podział usług Definicja układu cieplnego Przykłady układów cieplnych siłowni Projektowanie w zakresie energetyki cieplnej Wykonanie opracowań przedprojektowych Wykonanie projektowych opracowań wstępnych Wykonanie dokumentacji technicznej Obliczenia kompensacji rurociągów od wydłużeń cieplnych Wykonanie dokumentacji dla Urzędu Dozoru Technicznego Sporządzenie wytycznych zabezpieczenia antykorozyjnego: maszyn, urządzeń i rurociągów Sporządzenie wytycznych izolacji termicznej urządzeń i rurociągów Wykonanie opracowań kosztorysowych (przedmiary robót, kosztorysy) Pełnienie nadzoru autorskiego Wykonanie dokumentacji powykonawczych Badania, analizy i doradztwo techniczne Wykonanie oceny istniejącego stanu technicznego Doradztwo techniczne Wykonanie badań Wykonanie opinii technicznych REFERENCJE KONTAKT LINKI O Polsce O łodzi Pogoda Data ostatniej modyfikacji:  12-02-2013 r. Uwagi dotyczące strony prosimy kierować do                Copyright © 2013 PEPB ENERGOOPTIMUM  Lech Komorowski. Wszystkie prawa zastrzeżone. Adres:   91-491 łódŸ, ul. łucji 5c tel fax 42 659 47 30    tel. 601 36 40 46 .energooptimum.com.pl e-mail:biuro@energooptimum.com.pl