50.2555306 19.0185461

własnyRozmawiajmy - dialog społeczny jako skuteczna forma

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Kościuszki Tadeusza 20Katowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Rozmawiajmy Informacje o projekcieRozmawiajmy! - dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy to projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramachPoddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).Projekt służy wzmocnieniu oraz profesjonalizacji dialogu społecznego w województwie śląskim. W tym celu przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego (organizacji związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych), organizacji otoczenia biznesu, agencji rozwoju lokalnego, władz lokalnych wyposażeni zostaną w bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji oraz konsultacji, opartych o nieinwazyjne metody. Nabyte umiejętności pozwolą uczestnikom projektu budować relacje, którym towarzyszyć będzie klimat zaufania, wzajemny szacunek, a powzięte uzgodnienia i dyskusje nie będą prowadzone z pozycji siły. KontaktProjekt własnyRozmawiajmy! - dialog społeczny jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy Dane teleadresowe:Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościuszki 30 40-048 Katowice Mail: Rekrutacja i szkoleniaRekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie na terenie całego Śląska. W sumie wybranych zostanie 200 osób, po 25 z każdego podregionu. Jednocześnie stworzona zostanie lista rezerwowa (liczyć będzie ok. 20 osób). Dodatkowo, na każdym etapie realizacji projektu przeprowadzana będzie rekrutacja uzupełniająca (na miejsce osób, które ewentualnie zrezygnują). Projekt: Rozmawiajmy! - dialog społeczny, jako skuteczna forma rozwiązywania problemów rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 40-048 Katowice ul. Kościuszki 30 tel: +48 32 757 33 37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego