53.1234804 18.0084378

Centrum Nurkowe Dive AdventureMieścimy się w budynku Basenu ASTORIA - parter

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

całości wraz ze sklepem zostało przeniesione od 30Prądy

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Celem programu jest wprowadzenie podstawowychumiejętność nurkowych, które pozwalają doświadczyć dzieciompodwodnej przygody. Pod ścisłym nadzorem instruktora, uczestnicynurkują w pełnym sprzęcie nurkowym.Wymagania: sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)wiek - ukończone 8 latpisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów na formularzuPADI      Cenakursu zawiera:Dodatkoweinformacje:   DISCOVERY SCUBA DIVING (DSD) DLADZECIProgram PADI Discover Scuba Diving jest przeznaczonydla osób, które chcą doświadczyć nurkowania pod bezpośrednimnadzorem instruktora w idealnych warunkach, co pozwala rozwiaćewentualne wąpliwośi związane z uprawianiem nurkowania orazdoświadczyćgo „a wałsnej skórze”. Pod nadzorem profesjonalistyPADI, nowi mali nurkowie uczą się podstawowych zasad bezpieczeńtwa,ubierania sprzętu i płwania pod wodą pod śisłą kontrolą ProgramPADI Discover Scuba Diving moż być prowadzony na basenie, wodachbasenopodobnych i nawet na wodzie otwartej – gdziekolwiek, możnauczyć nurkowania. Po tej próbie niektórzy nurkowie mogą zdecydowaćsię na powtórzenie tego doświadczenia od razu lub przy innejokazji. Inni za zgodą rodziców mogą zapisać się na kursy nurkowePADI Scuba Diver czy Junior Open Water Diver.      Wymagania:Umiejęność pływaniaWiek 8 latCena zawiera:Dodatkowe informacje:JUNIOR OPEN WATER DIVER(JOWD)Jest to program nurkowy skierowany do dzieci, który kończysię certyfikatem, umożliwiającym nurkowanie do 12 m. Certyfikat(JOWD) PADI jest najbardziej rozpoznawaną i uznawaną licencjąnurkową na całym świecie. W czasie kursu, kursant pozna podstawyteorii nurkowania, przybliży zasady funkcjonowania sprzętunurkowego i pozwoli przeżyć pierwsze, niezapomniane przygody podwodą. Naukę nurkowania rozpoczyna się w basenie, gdzie pod czujnymokiem instruktora kursant weźmie pierwszy oddech pod wodą. Podczaszajęć w basenie nauczy się obsługi sprzętu nurkowego oraz wykonaserię ćwiczeń pod wodą, aby wyrobić poczucie pewności i swobodypodczas nurkowania. Dzięki przystępnej formie, pokazommultimedialnym i ciekawie napisanej książce kursanci przekonająsię, że nauka nurkowania jest czystym relaksem. Po części basenoweji teoretycznej przyjdzie czas na nurkowanie w wodach otwartych.Kursant wykonuje 4 nurkowania, podczas których przećwiczy razjeszcze umiejętności zdobyte w basenie, a oprócz tego będzie mógłpodziwiać piękno jeziora z całym bogactwem tamtejszej flory ifauny.     Wymagania:Wiek - ukońzone 10 latUmiejęność pływaniaDwa zdjęia legitymacyjnePisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osóbniepełoletnich) na formularzu PADIWedług nowych standardów PADI uczestnik kursu musi posiadaćwłasne materiały szkoleniowe (podręcznik PADI), który jest wliczonyw cenę kursuCena kursu zawiera:Materiały szkoleniowe (podręcznik PADI OWD + filmyinstruktarzowe)5 sesji basenowych w kompletnym sprzęie nurkowym4 nurkowania w wodach otwartych do 12 metrów – opcjonalnie 5nurkowań5 sesji szkolenie teoretyczne (o łącznym czasie 10 h)Egzamin teoretyczny w formie testu wyboruKompletny sprzęt nurkowyLicencję nurkową PADI         Cena kursu nie zawiera: Dodatkowe informacje:JUNIOR ADVANCED OPEN WATER DIVER(AOWD)Podczas tegokursu, kursant ma do wykonania 5 nurkowań w wodach otwartych, zczego dwa to obligatoryjnie określone nurkowanie głębokie inawigacja podwodna oraz 3 nurkowania do wyboru spośród wieluspecjalizacji PADI. Instruktor doradzi, na które z nurkowań sięzdecydować po to, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nurkowekursanta.Wymagania:Wiek - ukończone 12 latSprzęt ABC (maska, fajka, płtwy)Dwa zdjęcia legitymacyjnePisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osóniepełoletnich) na formularzu PADIUkończony kurs JOWD PADIWedług nowych standardów PADI uczestnik kursu musiposiadać własne materiały szkoleniowe (podręcznik PADI), które sąwliczone w cenę kursu. Cena kursu zawiera:5 nurkowańw wodach otwartych do 21 metrówSzkolenie praktyczne i teoretyczne (o łąznym czasie 9h)Materiał szkoleniowe (podręznik Advanced OWD PADI)Certyfikat nurkowy PADICena kursu nie zawiera:Sprzęu ABC (maski,fajki,płetwy)Kompletnego sprzęu nurkowegoTransportu do miejsca zajęć      Dodatkoweinformacje: