54.5450527 18.4600938

Easy English - Metoda Callana

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Handlowa 1Gdynia

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szkoła językowa „Easy English”, której siedziba znajduje się wGdyni Chyloni, powstała 15 marca 2000. W tym okresie w szkoledziałała jedna sala z biurem. Prawdziwe zainteresowanie szkołązaczęło się dopiero sześć miesięcy później. Z powodu napływu dużejilości chętnych do nauki w szkole powstawały kolejne klasy. W roku2002 i rok później powstały kolejne placówki naszej szkoły.Pierwsza na Wielkim Kacku przy ulicy Nowodworcowej a następna naWitominie przy ulicy Wielkokackiej. Przez pierwsze trzy lata liczbauczniów rozpoczynających i kontynuujących naukę w naszej szkolezwiększała się znacznie z roku na rok, osiągając wysoki poziom,który od kilku lat jest stały Liczba osób, które powracają do nas wcelu kontynuowania nauki od września to około 80% wszystkichkursantów. Są to bardzo zadowalające dane, które nie zmieniają sięod kilku lat dając nam pewność w działaniu i motywację do dalszejpracy.Szkoła skupia się tylko na nauce języka angielskiego. Nauka odbywasię przy zastosowaniu metody Callana jak i metody tradycyjnej.Nauka w naszej szkole jest podzielona pod względem wiekowym jak ipod względem zaawansowania.Znaczną część naszych kursantów stanowią dzieci w wieku 6-14 lat.Praca z tymi grupami wiekowymi jest szczególnie satysfakcjonująca,ponieważ przynosi ona bardzo zadowalające rezultaty dla uczniów iich rodziców, w postaci dobrych ocen szkolnych, jak równieżwysokiego poziomu na tle rówieśników. Niemniejszą satysfakcjęprzynoszą lekcje z młodzieżą i dorosłymi, którzy częstorozpoczynają u nas naukę na poziomie początkującym a kończą zdaniemegzaminu FCE. Mimo dużej liczby kursantów, z jaką mamy do czynieniaco roku, udaje nam się zachować indywidualne podejście do każdego znaszych klientów, zapewniając im przejrzyste warunki uczestnictwa wkursach i miłą atmosferę do nauki.Osoby uczące w naszej szkole to dyplomowani pedagodzy, którzyposiadają kwalifikacje językowe, zostali starannie dobrani idodatkowo przeszkoleni. Mimo wysokich kwalifikacji naszychnauczycieli prowadzone są cykliczne spotkania doskonalące irozwijające ich umiejętności. Doskonałe efekty pracy naszychnauczycieli, wynikają z dużej kreatywności poszczególnych osób,umiejętności pracy w zespole i świadomości powołania.BudynekEasyEnglishKursy dladzieci