53.12345 18.011628

I Prywatne Gimnazjum, I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Słowiańska 26Bydgoszcz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szanowni Rodzice,Drodzy Uczniowie,Serdecznie zapraszam do I Prywatnego Gimnazjum I PrywatnegoLiceum Ogólnokształcącego - szkół o uprawnieniach szkółpublicznych.I Prywatne Liceum Ogólnokształcące(przekształcone w 1997 roku z I Społecznego LiceumOgólnokształcącego) jest najstarszą szkołą niepubliczną wBydgoszczy.Osobą prowadzącą szkołę a jednocześnie jej dyrektoremjest Urszula Kieler, związana ze szkolnictwemniepublicznym od 1989 roku.Uczniowie naszych szkół uzyskują wyróżniające wyniki naegzaminach zewnętrznych. Dotychczas wszyscy uczniowie zdawaliegzamin maturalny,a wyniki uczniów gimnazjum należą do najlepszych wBydgoszczy. W 2012 roku w prestiżowym rankingu Perspektyw iRzeczpospolitej zajęliśmy trzecie miejsce w Bydgoszczy w RankinguOlimpijskim (za VI i I LO). Największe sukcesy mamy w nauczaniuhistorii sztuki. Na zajęcia z tego przedmiotu zgłaszają się do nasuczniowie z wielu szkół, nie tylko bydgoskich.Szkoły mają dogodną lokalizację przy ul. Jagiellońskiej 27(Pałac Młodzieży).W budynku szkoły uczniowie mogą korzystać z saliwidowiskowej, restauracji, basenu, sali gimnastycznej, salirytmiki, itp.Naukę rozpoczynamy obozem integracyjnym w Pałacu wLubostroniu.Nauka w szkołach jest płatna.Szkoła zapewnia:-naukę w klasach maksymalnie 16 osobowych-możliwość wyboru w liceum rozszerzonych przedmiotów spośródwskazanych przez pierwszych przyjmowanych do szkoły uczniów. Przyczym, jeżeli uczeń - kandydat chce się przygotować do studiowania wprzyszłości na uczelniach artystycznych lub na takich kierunkach,jak np: historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki,kulturoznawstwo, edukacja artystyczna, ochrona dóbr kultury,architektura to z pewnością nasza szkoła jest najlepszymwyborem-naukę dwóch języków obcych: język angielski oraz językfrancuski lub niemiecki (do wyboru)-możliwość wyboru przez ucznia zajęć artystycznych spośródzajęć plastycznych, filmowych, teatralnych (2 godziny)-możliwość wyboru przez ucznia formy zajęć wychowaniafizycznego spośród gier zespołowych, pływania, zajęćrekreacyjno-sportowych m. in. tenis, kręgle, łyżwy-możliwość udziału w obozie narciarskim w Zakopanem, jazdapod okiem instruktorów narciarskich-dodatkowe zajęcia z zakresu podstaw ekonomii dlagimnazjalistów, zajęcia pn.”jak rozwijać swoje możliwości?”-zajęcia pozalekcyjne zgodne z potrzebamiuczniów-opiekę nauczycieli nad uczniami przygotowującymi się doudziału w konkursach-opiekę pedagoga-specjalne zajęcia dla uczniów ze szczególnymi potrzebamiedukacyjnymi, posiadającymi opinie i orzeczenia PoradniPsychologiczno - Pedagogicznej-przyjazną atmosferę