53.7380444 18.9445624

Biuro Dozoru BHP i Wdrażania Systemu HACCP

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

po 50Kwidzyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Kompleksowa obsuga dla firm z dziedziny BHP- Przez wykwalifikowanego ,uprawnionego Inspektora BHPtel. : 697 – 187 - 775Szkolenia na stanowisku pracy, oglne , wstpne, podstawowe, okresowedla wszystkich grup zawodowych..Tworzenie karty analizy ryzyka zawodowego, zapoznanie pracownikw zryzykiemMateriay szkoleniowe dla szkolonych systemem samoksztaceniakierowanegoTworzenie stanowisk pracy wedug Norm Polskich i norm ISOOznakowanie zakadu wedug Norm Polskich i norm ISOPrzejcie odpowiedzialnoci prawnej za stan dokumentacji zwizanej zestanem Bezpieczestwa i Higieny Pracy.Tworzenie dobrej praktyki higieniczno sanitarnej.Wprowadzimy system HACCP w Twoim zakadziePodstawa prawna:Przepisy regulujce podstawowe obowizki pracodawcw w zakresie BHPodnosz si do wszystkich zakadw pracy bez wyjtku. Pracodawcy i osobykierujce zakadem w ich imieniu musz posiada odpowiedni wiedz natemat cicych na nich powinnociach z zakresu ochrony pracy. Musz tepotrafi zastosowa t wiedze w praktyce. W przeciwnym razie mognarazi si nie tylko na konsekwencje finansowe zwizane zodpowiedzialnoci odszkodowawcz wobec pracownikw ale i poniekonsekwencje karne nawet do 15 lat pozbawienia wolnoci !!!Obowizek zapewnienia przez pracodawc bezpiecznych warunkw pracy,ochrony ycia i zdrowia pracownikw ma charakter bezwzgldny. Oznaczato, e jego realizacja nie jest uzaleniona od stanu moliwocifinansowych lub organizacyjnych pracodawcy i adna z ewentualnychprzeszkd i trudnoci nie zwalnia go z odpowiedzialnoci za realizacjobowizkw okrelonych w Kodeksie Pracy. W myl art. 304 K.P. Wynikajasno i nie tylko umowa o prace obliguje pracodawc do spenieniawymogw dotyczcych BHP. Co oznacza i wystarczy e zlecisz komuwykonanie pracy (umowy zlecenia , dzieo itp. ..) a ju jesteodpowiedzialny za Bezpieczestwo i Higien Pracy. Tj. Przeszkolenie,zapoznanie z ryzykiem , owiadczenia ... itd. Czy znasz kogobardziej konkurencyjnego?tel. : 697 – 187 – 775Szkolenie na stanowisku pracy - 25z od osobySzkolenie oglne, wstpne - 20 z od osobySzkolenie okresowe - 40z od osobyAnaliza, ocena ryzyka zawodowego - 350 z od kadego stanowiskaPrzedstawienie ryzyka - 35 z od kadego stanowiskaObsuga wypadkw przy pracy - 700 z od jednej os. poszkodowanejObsuga miertelnych wypadkw przy pracy - 1000 z od jednej osoby...To s ceny naszej konkurencji !!!Po co masz przepaca ???Proponujemy kompleksow obsug. Niezalenie ilu masz pracownikw. Cayrok dozorujemy Twj zakad. Przejmujemy odpowiedzialno za standokumentacji BHP i bezpieczestwo w Pastwa zakadzie. W cigu rokuodwiedzamy Ciebie 3-krotnie. Szkolimy nowozatrudniony personel,informujemy o zmianach w kodeksie pracy. Przy czym pacisz tylko razw roku! Wykonujemy wszystko co wymaga kodeks pracy odnonie BHP. Niemusisz si martwi o nic.Chcc zachci Pastwa do wsppracy proponujemy rozoenie patnoci na raty50 z tygodniowo. Np.: Opcja T1-moliwo patnoci w 3 ratach co tydziepo 50z. T2-5rat ,T3-9rat...Proponujemy trzy opcje:T1-d0 5 pracownikw 150 z Rocznie (w 3 ratach po 50 ztygodniowo)T2-do 10 pracownikw 250z Rocznie (w 5 ratach po 50 ztygodniowo)T3-powyej 10 pracownikw 450z Rocznie (w 9 ratach po 50 ztygodniowo)