54.3734826 18.6551608

Związek Pracodawców Forum Okrętowe

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Uphagena 23Gdańsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 członek stowarzyszenia SEA Europe - Ships & Maritime Equipment Associationsczłonek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan(PKPPLewiatan)Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE jest stowarzyszeniemfunkcjonującym na podstawie ustawy o organizacjach zawodowych.Powstał w 1993 roku jako wynik dążeń środowiska przemysłuokrętowego do stworzenia formy organizacyjnej kontaktów stoczni iwytwórców wyposażenia, a także innych instytucji związanych zprzemysłem. Inicjatorem powstania Związku Pracodawców FORUMOKRĘTOWEGO był nestor polskiego przemysłu okrętowego prof. JerzyWojciech Doerffer – pierwszy Prezes stowarzyszenia.FORUM OKRĘTOWE jest członkiem organizacji SEA Europe (dawniej CESA)zrzeszającej stocznie i producentów wyposażenia okrętowego z Europya także Turcji. Jest również członkiem Polskiej KonfederacjiPracodawców Prywatnych LEWIATAN.Celem statutowym FORUM OKRĘTOWEGO jest wpływanie na tworzeniepomyślnych warunków rozwoju polskiego przemysłu okrętowego,organizowanie różnych form współpracy pomiędzy członkami, a takżeochrona ich interesów i reprezentowanie zarówno w kraju jak izagranicą.Firmy zrzeszone w Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE zawszereprezentują wysoki poziom zawodowy i łącznie posiadają ogromnypotencjał intelektualny. Członkami FORUM OKRĘTOWEGO są stocznieprodukcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenciwyposażenia okrętowego, a także inne firmy i instytucje aktywne wbranży przemysłu stoczniowego. Można wśród nich wyróżnić wyższeuczelnie, ośrodki badawczo rozwojowe, firmy projektowe, towarzystwaklasyfikacyjne, banki i kancelarie prawne.FORUM OKRĘTOWE łączy nadzieja i przekonanie, że razem możemywięcej, że działając wspólnie i w porozumieniu osiągamy w biznesiesukces, że zapewniamy stabilną, ciekawą i satysfakcjonującą pracęwielu tysiącom osób.Zakresdziałania:Związek Pracodawców FORUMOKRĘTOWEul. Uphagena 23,80-237 GdańskPolska