Stowarzyszenie#8222Absolwenci na walizkach #8221

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

NIP 77814729Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” powstało w 2009 roku.Działamy na terenie całego kraju, a przede wszystkim w Katowicach,Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Złotowie.Celem Stowarzyszenia jest:wspieraniemłodych w rozwoju zawodowym i kulturowym »wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych »rozwój ipromocja wolontariatu, w tym e-wolontariatu »aktywizacja społeczna seniorów »Dlaczego powstało to Stowarzyszenie?Pierwotnym celem Stowarzyszenia była pomoc studentom i absolwentomszkół wyższych w zdobywaniu kompetencji zawodowych i kulturowych –i czynne wspieranie ich w budowaniu kariery zawodowej.Niewiele jest organizacji pozarządowych dedykowanych wyłącznieabsolwentom szkół wyższych. To swoisty paradoks – istnieje przecieżcałe mnóstwo organizacji studenckich. Co dzieje się z ich energiąpo ukończeniu studiów?Istniejące akademickie stowarzyszenia absolwentów szkół wyższychdziałają przy różnych uczelniach i za cel mają raczej integracjędawnych kolegów i koleżanek ze studiów niż wsparcie młodychabsolwentów na rynku pracy.Stowarzyszenie powstało, by wypełnić tę lukę.Stracone pokolenie, bezrobocie, śmieciowe umowy – te pojęcia tonajważniejsze troski osób wkraczających na współczesny, trudnyrynek pracy. Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” ma za zadaniewspieranie ich w rozwoju kompetencji zawodowych.Pro-Pracodawcy i Pro-Pracownikowi. Mamy świadomość, że rynek pracyto przestrzeń, która w idealnym świecie jest przestrzeniąpartnerskiej wymiany i współpracy, a nie areną walki. Dlategoprzyświeca nam także idea zwiększania jakości zasobów ludzkich wfirmach poprzez wspieranie w rozwoju zawodowym osób odpowiadającychna oferty pracy.„Nie samym chlebem żyje człowiek” – poza pracą ważne jestuczestniczenie w kulturze. Stąd bierze się ciekawość świata iotwartość na innych. Wspieramy rozwój kompetencji kulturowych,które kształtują zdolność podejścia do świata w sposób otwarty,kreatywny, tolerancyjny i krytyczny.W 2012 roku cel Stowarzyszenia został rozszerzony o aktywizacjęspołeczną seniorów w związku z realizacją projektumiędzypokoleniowego – Czasopisma „Seniorzy na czasie”.W 2013 roku rozbudowaliśmy cel Stowarzyszenia o rozwój i promocjęwolontariatu, w tym e-wolontariatu, z uwagi na budowę repozytorium wiedzy opłatnościach online „strefa PLN” oraz działania na rzeczorganizacji pozarządowych ze względu na świadczone przez nas usługiIT dlaNGO.Kim są „Absolwenci na walizkach”?Każdy jest absolwentem. Każdy ukończył jakąś szkołę. Może to byćszkoła kończącą się otrzymaniem świadectwa czy dyplomu albo „szkołażycia”, gdzie w praktyce zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności.„Absolwenci na walizkach” to osoby elastyczne, zmuszoneokolicznościami życiowymi do geograficznych, branżowych imentalnych migracji. Dlatego też chętniej się przekwalifikowują,aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Wyróżniają się takżedużą determinacją w zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych.Nazwa Stowarzyszenia powstała już w 2007 roku, kiedyzorganizowaliśmy pod tą samą nazwą konferencję w ramach PoznańskichJuwenaliów 2007. Był to czas największych migracji młodych Polakówza granicę.Migracja to nowe wyzwania i przygoda – ale też lęk, brak poczuciabezpieczeństwa, niepewność przyszłości. Dlatego wędrujący –dosłownie i w przenośni – absolwenci potrzebują konkretnegowsparcie i wskazówek.