NT Hills

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Barlickiego 5Bielsko-Biała

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Z przyjemnością informujemy o powstaniu w Bielsku-Białej klastrainformatycznego Wzgórza Nowych Technologii – NT Hills. Celemdziałalności klastra jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstwpoprzez pomoc w zwiększaniu konkurencyjności przez innowacyjność.NT Hills ma umożliwiać jego aktorom: realizację wspólnychprojektów, nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymiorganizacjami biznesowymi oraz przedsiębiorcami, pozyskanieinwestycji zagranicznych, wykorzystanie zasobów uczelni w biznesie,wspólne pozyskiwanie dotacji z UE.Jesteśmy przekonani, że tylko dzięki zdrowej współpracy, połączonejze zdrową walką konkurencyjną, będziemy w stanie nawiązaćrównorzędną walkę o klientów, kontrakty, pracowników czego efektembędzie dynamiczny rozwój naszego regionu.