52.0951974 20.9740832

Nowa Wola

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Postępu 72Piaseczno

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wynajem podno?nikaPODNO?NIK KOSZOWY. OPERATOR ZUPRAWNIENIAMI Oferujemy wynajempodno?nika koszowego AUTEL 195CL na sam IVECO 1998 masa w?asnado/3,5t. Wysi?g pionowy19,5m, boczny 8m. Podno?nik wynajmujemy wrazz operatorem posiadaj?cym aktualne uprawnienia. Oferujemyprofesjonaln? obs?ug? podno?nika przy wszelkiego rodzaju pracach nawysoko?ci. Tutaj mog? Pa?stwa zapozna? si? z naszym cennikiem.Nasze ceny podlegaj? negocjacjom. W przypadku jakichkolwiekdodatkowych pyta? zapraszamy do kontaktu.Cennik podnośnikaCzyszczenie dachwCZY?CIMY DACHY, RYNNY, RURY SPUSTOWE. Nasza firma zajmujesi? oczyszczaniem dachw oraz zewn?trznych systemw elewacyjnych nawysoko?ciach. Oferujemy kompleksow? us?ug? pracy na wysoko?ci.Oferujemy czyszczenie dachw z zaleg?o?ci ?niegu, oczyszczanieudra?nianie rynien rur spustowych z zanieczyszcze? . W przypadkujakichkolwiek dodatkowych pyta? zapraszamy do kontaktu.Obcinarka wysokich drzewDZI?KI NAM ZDOB?DZIESZ WI?CEJ DZIENNEGO?WIAT?A. Zajmujemysi? przecinaniem wysokich drzew jak tak?e usuwaniem z nichwszelkiego rodzaju zanieczyszcze?. Je?eli drzewo jest pe?ne starychsuchych ga??zi usuniemy je aby wygl?da?o ?adniej. Je?li zbli?a si?do kabli energetycznych zapobiegniemy ewentualnej awarii. Obcinkadrzewa to te? zwi?kszenie ilo?ci ?wiat?? dziennego ktre aktualniezas?ania rozro?ni?te drzewo. W przypadku jakichkolwiek dodatkowychpyta? zapraszamy do kontaktu.Prace na wysoko?ciMONTA? WSZELKICH KONSTRUKCJI, REKLAM. Zajmujemy si?monta?em i demonta?em wszelkiego rodzaju prac budowlanych. Pomagamywznosi? konstrukcje wymagaj?ce zachowania komfortu pracy nawysoko?ci. Nasza pomoc na pewno przyda si? te? w przy monta?uwszelkiego rodzaju reklam oraz wszelkich urz?dze? na wysoko?ci. Wprzypadku jakichkolwiek dodatkowych pyta? zapraszamy do kontaktu.PODWIESZANIE INSTALACJI ?WI?TECZNYCH?WI?TECZNY NASTRJ W TWOIM BIURZE LUBDOMU. Zajmujemysi? instalacj? wszelkich instalacji ?wi?tecznych na balkonach,dachach oraz wysokich drzewach. Je?eli chc? aby okolica Pa?stwadomu lub biura cieszy?a czy ?wi?tecznym nastrojem ? zapraszamy dokontaktu.