50.083334 19.937736

Slogan s.c.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Prądnicka 50Kraków IV Prądnik Biały

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

SzanowniPaństwo!Slogan to firma wszechstronna, nie mniej jednakprofil jej działalności głównie skupia się napozycjonowaniu, projektowaniu stron oraz reklamy. Wszechstronnośćopiera się na wiedzy, dużym zaangażowaniu i na pasjinaszych współpracowników względem wykonywanej pracy – ponieważwszechstronność w tym przypadku to ilość metodużycia.Zajmujemy się zarówno tworzeniem indywidualnychstron www, tworzymy strony także dla firm oraz duże portalespołecznościowo-informacyjne. W naszej ofercie znajdują się równieżsklepy internetowe. Nasi klienci bardzo często, wraz z usługąprojektowania strony internetowej zamawiają również usługęprojektowania tzw. identyfikacji wizualnej firmy.Polega to na stworzeniu logo firmy, strony www, orazmateriałów reklamowych tj. wizytówek, ulotek banerów. Wszystkoto zachowane jest bowiem w jednej stylistyce i zachowujewzajemnie charakter wizualny firmy. Pozycjonowanie Kraków : Przykładowy cennik pozycjonowania.    Ilość wyników w google.plCennik miesięczny dla jednej frazy Pozycje 1-3Pozycje 4-6Pozycje 7-10Do 15.00015 zł 10 zł 0zł 15.001 – 25.000 25 zł 15 zł 0 zł 25.001 – 50.00045 zł 30 zł  15 zł 50.001 – 100.00050 zł 40 zł 30 zł 100.001 – 500.00090 zł 60 zł 50 zł 500.001 – 1.000.000105 zł90 zł80 zł1.000.000 – 2.000.000125 zł105 zł95 zł2.000.000 – 3.000.000215 zł205 zł185 złPow. 3 000.000Do negocjacjiCeny zawierają podatek VAT 23 %Tworzenie stron www Kraków :    Za 600zł netto wykonamy stronę i utrzymamy ją przez 1rok.W tej cenie otrzymujesz:Stronę internetową z możliwością rozbudowyKreację graficzną + prosty element flashdo 10 profesjonalnych zdjęćdo 22 różnych rodzajów efektownych galerii zdjęćHosting – utrzymanie strony na szybkim i wydajnym serwerzeDomenę (adres internetowy) na pierwszy rok GRATISWstępną promocję i pozycjonowanie stronyEdytor treści i system zarządzania stroną(CMS)Konto pocztowe bez reklamInteraktywną mapę dojazduZgłoszenie firmy do katalogów firm i stronStatystyki oglądalnościZgłoszenie firmy do Google MapsReklama Kraków :Reklama (z łac. reclamo, reclamare odzew re wtył, znów, naprzeciw i clamo, clamare wołać) – informacjapołączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celuskłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czyusług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowaniemarki). DziałanieReklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechachproduktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, powychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej oprzedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamietelewizyjnej.Czasami reklama występuje w formie ukrytej – np. firmy organizująprezentacje własnych technologii czy też piszą artykuły do prasyspecjalistycznej na ich temat – co jest na pograniczu reklamy iedukacji lub ukazywane są przedmioty, będące towarami określonejmarki, umieszczone w kontekście filmu fabularnego.Czasem reklama łączona jest z korzyściami dla osób decydujących oskorzystaniu z przedmiotu reklamy – np. firmy sponsorują wyjazdyszkoleniowe lub pseudoszkoleniowe w atrakcyjne miejsca – co jest napograniczu reklamy i korupcji.Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania naodbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściamiwywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temuwzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siłaoddziaływania kampanii reklamowej.Ważną cechą odróżniającą w komunikacji poprzez media reklamę odpublic relations jest to, że reklama jest formą płatną, tzn.reklamodawca płaci mediom za nadanie komunikatu reklamowego i manad tym komunikatem pełną kontrolę.Zdecydowana większość reklam charakteryzuje się celamikomercyjnymi. Można jednak wyróżnić również reklamę społeczną orazreklamę polityczną. Ponadto istnieją zjawiska łączące ze sobąwymienione typy reklam – reklamy powstające w ramach kampaniimarketingowych łączących cele komercyjne z celami społecznymi (takprowadzony marketing określa się mianem marketingu społeczniezaangażowanego (ang. Cause Related Marketing). Tego typu reklam nienależy mylić z reklamami społecznymi.Historia reklamySwoiste formy reklamy pochodzą z czasów starożytnych. Stosowalireklamę w postaci napisów na ścianach budynków, kamiennych lubterakotowych szyldów karczmy, zajazdy. Średniowieczni handlowcywykrzykiwali ceny oraz zachwalali cechy swoich towarów i dóbr. Wten sposób powstała pierwsza w historii forma reklamy – reklamaustna.W starożytnej Grecji pojawiła się reklama pisemna. Miała onacharakter spisanych informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych isportowych.Wynalezienie przez Gutenberga druku zrewolucjonizowało reklamę. Zaumowną datę wynalezienia druku uznaje się rok 1450. Pojawiły siępierwsze gazety a w nich pierwsze reklamy prasowe.•    Ok. 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwsząreklamę prasową (wskazówki dla duchownych dotycząceWielkanocy).•    14 października 1612 – w Paryżu wydrukowanapierwsza reklama w gazecie „Journal General dAffiches”.•    1704 – pierwsza udokumentowana amerykańskareklama prasowa (w Europie reklamy na łamach tygodników obecne byłyjuż wcześniej – w XVII wieku)•    1843 – w Filadelfii rozpoczął działalnośćpierwszy agent reklamowy Volney Palmer. Zajmował się zbieraniemogłoszeń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie. Możnapowiedzieć, że była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa.•    1893 – w Stanach Zjednoczonych wydano około 50tysięcy dolarów na reklamę.•    1925 – profesor Olgierd Langer jako pierwszy wPolsce rozpoczyna cykl wykładów o reklamie w Wyższej Szkole dlaHandlu Zagranicznego we Lwowie•    1941 – w Stanach Zjednoczonych pojawiła siępierwsza reklama telewizyjna.•    1989 – w Polsce zaczął się rozwijać rynekreklamy komercyjnej.Etapy oddziaływania reklamy1.    Tworzenie świadomości produktu, firmy lubmarki.2.    Wzbudzanie zainteresowania produktem, firmąlub marką.3.    Wzbudzanie pożądania oferty.4.    Wywoływanie oczekiwanej reakcji (np.zakupu).Korzyści z reklamy1.    Powszechna informacja o produkcie.2.    Finansowanie mediów działalności sportowej,kulturalnej.3.    Kształtowanie postaw społecznych.Zagrożenia płynące z reklamy1.    Wprowadzenie w błąd odbiorcy.2.    Wzbudzanie nadmiernych potrzebkonsumpcyjnych.3.    Promocja zachowań społecznych i zwyczajównegatywnie wpływających na jednostkę.4.    Wyrabianie obojętności na przekazspołeczny.5.    Manipulacja odbiorcami przez użycie środkówpozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie odpapierosów i inne.Funkcje reklamy1.    Edukacyjna2.    Informacyjna3.    Wspierania sprzedaży (przypominanie,nakłanianie)4.    Konkurencyjna5.    Manipulacyjna6.    Komplementarności7.    Zachęcająca8.    Przypominająca