54.076408 21.373497

Fundusz Poręczeń Kredytowych Barcja

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Piłsudskiego 1Kętrzyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Związek Gmin Barcja został wpisany do Rejestru Związków dnia 5października 1993r.W skład Związku wchodzi 6 gmin: G.M. Kętrzyn,G.W. Kętrzyn, Gmina M.-W.Reszel, G.M.-W. Korsze, G.W. Barcianyoraz G.W. Srokowo.Zadaniem Związku jest przede wszystkim podejmowanie wspólnychprzedsięwzięć społeczno-kulturalnych, mających na celu poprawęjakościżycia mieszkańców. Najważniejszymy z nich są:* Realizacja projektu polegająca na zapewnieniu opieki nadzwierzętami domowymi poprzez budowęi eksploatacje schroniska dlazwierząt z gmin należących do Związku* Realizacja projektu, którego celem jest dizałanie na rzeczutworzenia programu gospodarki odpadami komunalnymina tereniegmin wchodzących w skład Związku. Członkowie Związku: