52.1876662 22.2670693

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 1

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa 08Wołyńce

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferta edukacyjna Collegium MazoviaInnowacyjnej Szkoły Wyższej jestsystematycznie rozszerzana i unowocześniania. Programykształcenia dostosowywane są do aktualnych potrzebgospodarki, sukcesywnie uruchamiane są nowe kierunkistudiów. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa wprowadziłainnowacyjny profil nauczania oparty na wiedzy praktycznej. Osoby, które zdecydują się na praktyczny profil kształcenia musząbyć świadome, że będą miały mniej zajęć teoretycznych, a więcejpraktycznych. Dominujące będą ćwiczenia i zajęcia praktyczne pozauczelnią. Praca dyplomowa również będzie miała charakter typowopraktyczny. Dyplomant otrzyma konkretny problem do rozwiązania.Mury uczelni ma opuścić kompetentny absolwent, w pełni przygotowanydo wykonywania zawodu  Uczelnia stwarza wiele możliwości podnoszeniakwalifikacji. W ofercie edukacyjnej Mazoviimożna znaleźć zarówno studia magisterskie, licencjackie, inżynierskie (w stacjonarnym bądźniestacjonarnym systemie kształcenia), jak również studia podyplomowe,kursy, szkolenia orazseminaria.W chwili obecnej kształcimy na ośmiu kierunkach: administracji, finansach i rachunkowości,ekonomii, zdrowiu publicznym, pielęgniarstwie oraz informatyce i budownictwie.Powodem do dumy są uzyskane przez Uczelnię uprawnienia doprowadzenia studiów II stopnia na kierunkachekonomia, zdrowie publiczne orazpielęgniarstwo. Możliwość nadawania tytułumagistra podniosła prestiż Collegium Mazovia oraz stworzyłaabsolwentom możliwość kontynuowania nauki w macierzystejszkole.Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa kształci przyszłe kadrydla potrzeb nowoczesnej gospodarki. Przyśpieszenie tempa przemian iburzliwy rozwój technologii wymagają coraz wyższych kwalifikacjipracowników: kreatywności, umiejętności pracy zespołowej, odwagi wpodejmowaniu samodzielnych decyzji, a przede wszystkim aktualnejwiedzy praktyczniej. Jednocześnie coraz większego znaczenia dlaefektów gospodarowania nabiera jakość środowiska społecznego.Wymaga to kształtowania wśród studentów postaw etycznych iobywatelskich.Uczelnia, starając się dotrzymać kroku nowoczesnej gospodarce, samadaje przykład organizacji dynamicznej. Trwa tu ciągły isystematyczny proces zmian i modernizacji. Dotyczy to budynków,wyposażenia, programów nauczania, kadry akademickiej. PeterDrucker, ekspert w dziedzinie zarządzania i profesor Uniwersytetu wCalifornii, powiedział, że dzisiaj w gospodarce tylko jedno jestpewne – zmiana.W XXI wieku gospodarka opiera się na wiedzy. Nasza Uczelnia możeniezbędną wiedzę dostarczyć na najwyższym poziomie. Wymaga tooczywiście aktywnej postawy słuchaczy i studentów, ale, jak uczydoświadczenie, na inwestycji w siebie jeszcze nikt nie stracił.