52.11893 20.614158

Świadectwa Energetyczne Barbara Puchalska Świadectwa energetyczne, świadectwo

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Oliwska 75Grodzisk Mazowiecki

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

(Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Warszawa)Oferujemy Państwu profesjonalne usługi w zakresie sporządzeniaświadectwa energetycznego dla Państwa budynku, lokalu mieszkalnegolub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno –użytkową.Informacje zawarte w tym dokumencie są obiektywnym źródłeminformacji dotyczących zapotrzebowania na energię potrzebną doprawidłowego funkcjonowania obiektu. Dodatkowe informacje toproponowane zmiany i ulepszenia wpływające na zmniejszeniezapotrzebowania na energię końcową co w konsekwencji zmniejszakoszty eksploatacji . Porównując świadectwa różnych budynków możemyświadomie dokonać zakupu i cieszyć się ciepłym, oszczędnym iprzyjaznym dla środowiska domem.Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wykonywania projektówarchitektoniczno-budowlanych w zakresie instalacji elektrycznychwewnętrznych i zewnętrznych dla obiektów budownictwa jedno iwielorodzinnego, obiektów komunalnych i przemysłowych. Realizujemyprojekty instalacji słaboprądowych, nadzoru, monitoringu iautomatyki przemysłowej, sieci kablowych i napowietrznych do 30kV.Stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4kV napowietrznych iwnętrzowych. Oświetlenia ulic, parków wraz z iluminacją budynków,pomników. Prowadzimy nadzory inwestorskie na budowie, wykonujeoceny i badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.