51.8381453 16.5903343

Halina Branicka - 501 306 513

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pułku Piechoty 21/5Święciechowa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ten kto zna innych, jest mądryten, kto zna siebie, jest światły.Terapia i pomoc w leczeniu:* nerwic* depresji* zaburzeń psychosomatycznych(uporczywe bóle głowy, bezsenność,nadwaga itp.)* zaburzeń emocjonalnych* uzależnień od alkoholu, pracy, internetu, hazardu, narkotykówPomoc osobom w kryzysie życiowym:* doświadczającym trudności w relacjach z ludżmi : partnerami ,dziećmi, nastolatkami, w pracy* mającymi trudności z powodu uzależnienia dziecka* przeżywającymi poczucia braku satysfakcji z życia* cierpiącymi z powodu nadużyć z przeszłości, bycia ofiarą przemocyfizycznej, seksualnej* zainteresowanymi rozwojem poczucia własnej wartości* doświadczającymi stresu dnia codziennego* pochodzących z rodzin, gdzie występował problem uzależnieniaalkoholowego i innych dysfunkcji* chcącymi lepiej rozumieć siebie i innychProwadzenie szkoleń z zakresu:* komunikacji - komunikacja - jedna z najważniejszych czynnikówprawidłowego funkcjonowania człowieka w świecie współczesnym, a tymbardziej w świecie biznesu.* negocjacji - negocjacje - psychologiczne aspekty negocjacji waspekcie komunikacji z trudnym partnerem, która jest niezbędna dostawiania czoła najtrudniejszym przeciwnikom.* asertywności - asertywność - jest to czynnik psychologiczny,który pozwala pracownikom i przełożonym czuć się lepiej i pewniej wkażdej sytuacji. Osoba asertywna to osoba potrafiąca zadbać o swój,jak i firmowy interes bez popadania w konflikt ze światemzewnętrznym.* trening interpersonalny - umiejętności interpersonalne toskuteczne kontaktowanie się z innymi ludżmi, które sprzyjająlepszemu funkcjonowaniu w grupie i dla grupy, mają korzystny wpływna komunikację i wzajemne zrozumienie, poprawiają nastrój, podnoszągotowość do współdziałania.* trening anytstresowy - stres -jeden z najważniejszych czynnikówindywidualnych mających wpływ na nas i nasze otoczenie, oraz naefektywność naszej pracy i zadowolenie z niej. Zrozumieniemechanizmów, zminimalizowanie wpływu stresorów oraz umiejętnestosowanie technik antystresowych gwarantuje większy sukcesindwidualny i zespołu pracowników.* psychoprofilaktyki - programy profilaktyczne w szkołach,psychoedukacja dla nauczycieli iinnych grup zawodowychzajmujących się pomaganiem.* uzależnienień i przemocy w rodzinie - wiedza o uzależnieniach,psychologia zachowań osoby uzależnionej, praca z rodziną osobyuzależnionej, motywowanie do leczenia, praca z dzieckiem z rodzin zproblemem alkoholowym i przemocą, psychologia przemocy (fizyczna,psychiczna, seksualna)* psychopatologii - wiedza na temat zaburzeń psychicznych imożliwości ich leczenia.