50.261075 19.022204

Unionngo Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Dudy-Gracza Jerzego 1Katowice

  • tel: 327209081
  • fax: 322732662
  • swr.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

AktualnościSpółdzielnia SocjalnaSmakowita PrzystańJużniebawem na kulinarnej mapie Chorzowa pojawi sięapetyczna nowość.Stworzone zostanie miejsce, gdzie każda osoba,bez względu na wiek,płeć oraz zasobność portfela zje smaczne iprzede wszystkim niedrogieposiłki. Takich miejsc jest corazmniej. Jednak wychodząc naprzeciwoczekiwaniom klientów „SmakowitaPrzystań” oferowaćbędzie nie tylko tanie, ale i wyśmienitepotrawy. (więcej)15-01-2014FAJNA SpółdzielniaSocjalna10grudnia 2013 r., odbyło się zebranie założycielskiepodmiotu -FAJNA Spółdzielnia Socjalna. Powstanie Spółdzielnijestowocem kilku miesięcy przygotowań i wspólnej pracy. FAJNASpółdzielnia Socjalna jest inicjatywą dwóch organizacjipozarządowych, od wielu lat współpracujących z SWR w zakresieintegracji społecznej i rynku pracy: Fundacji dla Śląska z KatowicorazFundacji Akademia Obywatelska z Przeworska(podkarpackie). (więcej)09-01-2014KlasterPrzedsiębiorstw Społecznych - więcejWdniu 16 grudnia 2013 roku zawarte zostało porozumienie owspółpracy w ramach Klastra Przedsiębiorstw Społecznych.Inicjatorami utworzenia klastra są Fundacja Akademia Obywatelska zRzeszowa, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej zCieszyna,Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna wByczynieoraz Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic(więcej). 31-12-2013Szkolenia zeSmakiem - więcejObecnie są przeprowadzane szkoleniazawodowe dla przyszłychzałożycieli spółdzielni socjalnej.Zapraszamy do zapoznania się zkrótką relacją zeszkoleń.12-12-2013Świąteczny tydzień w SWRInformujemy, iż w dniach 24 - 27 grudnia br. biuro SWRbędzie nieczynne.11-12-2013Relacjaze spotkania z posłami oraz przedstawicielami administracjicentralnejw ramach projektu PI-PWP CouveusePL, Warszawa, 5grudnia 2013 r. - więcejW ubiegły czartek (5grudnia) przedstawiciele projektu PI-PWPCouveusePL spotkali się wsiedzibie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiejz posłami orazprzedstawicielami administracji centralnej.Spotkanie informacyjnezostało zorganizowane w ramach obradKomisji Polityki Społecznej iRodziny.11-12-2013Bądźaktywny! Wypowiedz się na temat CouveusePL! -więcejWszystkie osobyzainteresowane realizacją projektu zapraszamy dowypełnieniaelektronicznej ankiety dotyczącej modelu CouveusePL.Ankieta pozwalana  zaprezentowanie opinii dotyczącejdziałalności pierwszegopolskiego inkubatora typu couveuse i jegoprzydatności jakoinnowacyjnego narzędzia walki zbezrobociem.11-12-2013Nowespółdzielnie socjalne zapraszają - więcejMiło nam jestpoinformować, że kolejne trzy spółdzielnie utworzonew ramachprojektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji –IIedycja” prowadzą już działalność gospodarczą. W oferciespółdzielni znajdą Państwo produkty i usługi z zakresugastronomii, edukacji, turystyki oraz usługi budowlane. Poniżejzamieszczamy krótkie opisy spółdzielni. 04-12-2013Wywiad couvesowo zaangażowany. Pani Alina Nowak, DyrektorPowiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu - więcejSpojrzenie na problemwalki z bezrobociem oraz na możliwościwdrożenia inkubatorówCouveusePL jako narzędzia aktywizacjizawodowej osóbposzukujących pracy okiem Pani Aliny Nowak. 03-12-2013Inkubowanie działalności gospodarczej – podejście drugieokiem doradców inkubatora CouveusePL - więcejCo doradcy inkubatoraCouveusePL sądzą o dotychczasowychdziałaniach czterech nowychpodopiecznych inkubatora i ich szansiena odniesienie sukcesu wwarunkachrynkowych.  02-12-2013PrzedsiębiorstwaSpołeczne ważnym elementem Unii Europejskiej Tydzieńtemuw siedzibie ParlamentuEuropejskiego w Brukseliodbyłasię konferencja zorganizowana przez EuropeanNetwork ofSocial Integration Enterprises (ENSIE, www.ensie.org),reprezentującąprzedsiębiorstwa społeczne, ich pracownikówi pracodawców.Zapraszamy dozapoznania się z krótką relacją z konferencji.27-11-2013SWR wspiera organizacje pozarządoweWpaździerniku br. Stowarzyszenie Współpracy Regionalnejprzekazało nieodpłatnie stoły, krzesła oraz meble biurowe dlaCentrumEdukacji Nieformalnej Trampolina z Chorzowa oraz FundacjiKlub Kontra zBytomia. Było to możliwe w związku z przeniesieniemsiedziby SWR doKatowic i reorganizacją naszego biura. Wodpowiedzi na nasze ogłoszenieotrzymaliśmy wiele wnioskóworganizacji pozarządowych.Postanowiliśmy wesprzeć organizacje zestosunkowo krótkimstażem, działające lokalnie, dla którychprzekazane wyposażeniebędzie stanowiło realną pomoc w realizacjiich działań statutowych.Stowarzyszenie Centrum Edukacji Nieformalnej Trampolina powstało wczerwcu 2008 roku. Celem Stowarzyszenia jest aktywizacjakulturalna,edukacyjna i obywatelska różnych grup społecznych.Fundacja Klub Kontra powstała w 2011 roku. Działalność fundacjiobejmuje między innymi przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiomspołecznym poprzez działalność profilaktyczną, informacyjną, charytatywno-opiekuńczą oraz oświatową.27-11-2013SuPErC na tropie -pierwsza misja Superbohatera w służbie metodologii couveuse -więcejSuPErC to pierwszy obrońca metodologii couveuse,któryza główny cel postawił sobie walkę z Bezrobociem. Jegoprzeciwnik jestpodstępny i zawsze gotowy do ataku. Dlatego takważne jest by walczyć znim wykorzystując innowacyjne,niestandardowe metody. Dowiedz się więcej o nowym Superbohaterze. 18-11-2013Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej członkiem Union des Couveusesd’ Entreprises - więcejZ przyjemnościąinformujemy, że w listopadzie br. StowarzyszenieWspółpracyRegionalnej zostało przyjęte w poczet członków UniondesCouveuses d’ Entreprises - francuskiej Unii Inkubatorówtypucouveuse. 14-11-2013Szóste wydanie newslettera projektu PI-PWP CouveusePL jużdostępne! - więcejZapraszamy do zapoznania się z tekstami zamieszczonymi w szóstejedycja newslettera projektu„PI-PWP CouveusePL”, w której znalazłasię kolejnadawka wiedzy dotyczącej metodologii couveuse.07-11-2013Pięknowymaga właściwej oprawy – udział uczestniczek projektuCouveusePLw Festiwalu Beauty Fair & Hair Fair 2013 -więcejW dniach 23-24listopada br. uczestniczki projektu CouveusePLwezmą udział w jednych znajwiększych targów fryzjersko -kosmetycznych na Śląsku.Zapraszamy do zapoznania się z programemFestiwalu Beauty Fair &Hair Fair 2013. 07-11-2013Wizytastudialna projektu „PI-PWP CouveusePL” – ostatniestarciez metodologią typu couveuse w wydaniu francuskim -więcejW dniach 22 –25 października br. przedstawiciele StowarzyszeniaWspółpracyRegionalnej oraz użytkownicy i użytkowniczki projektuodbylipodróż do Marsylii w celu podsumowania działań związanychzprzebiegiem współpracy ponadnarodowej w ramach projektu.31-10-2013Czterech wspaniałych pod skrzydłami inkubatora CouveusePL,czyli jesteśmy w komplecie! - więcejInformujemy, że dnia7 października 2013 roku rozpoczęło sięszkolenie drugiej grupyuczestników oraz uczestniczek projektuCouveusePL.30-10-2013IVnabór pomysłów - spotkanie informacyjne  - więcejZapraszamyna spotkanie informacyjne dla osóbzainteresowanych udziałem wprojekcie Spółdzielnie socjalnedrugiej generacji - II edycja,które odbędzie się w Katowicach 3października 2013 r. o godz.14.00 w Stowarzyszeniu WspółpracyRegionalnej, przy ul.Warszawskiej 28a/2. (I piętro). Do udziału wprojekcieszczególnie zachęcamy osoby niepełnosprawne.26-09-2013 Działalność uczestniczek projektu CouveusePL okiem mediówregionalnych  - więcejInformujemy, żedziałania podopiecznych inkubatora CouveusePL,które obecnieuczestniczą w fazie testowania swoich pomysłów nabiznes,zostały opisane w prasie regionalnej. W miesiącu wrześniu2013 roku nałamach „Dziennika Zachodniego” ukazał się cyklartykułów promocyjnych.24-09-2013Artykuł nt. udziału uczestniczek projektu „PI-PWP CouveusePL” wJarmarku z okazji urodzin Katowic  - więcej„Na złość inżynierom i koleżankom”- serdeczniezapraszamy do przeczytania artykułu poświęconego udziałowiuczestniczek projektu „PI-PWP CouveusePL” w Jarmarku zokazjiurodzin miasta Katowice.19-09-2013Kolejny nabór pomysłów na spółdzielnie socjalneWszystkich zainteresowanychzałożeniem spółdzielni socjalnejzapraszamy do udziału wprojekcie Spółdzielnie socjalne drugiejgeneracji - II edycja.Już niebawem czwarty nabór pomysłów naspółdzielnie socjalne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8 do 17października br. Następnie, spośród nadesłanych zgłoszeń, dorealizacji zostanie wybrany jeden najlepszy pomysł. Będzie onpodstawądo założenia spółdzielni socjalnej, w ramach którejzatrudnienie znajdzie 6 osób. Do udziału zapraszamyszczególnieosoby niepełnosprawne, które otrzymajądodatkowe punkty w procesierekrutacji.Jeżelimasz pomysł na działalność gospodarczą w formiespółdzielnisocjalnej i chciałbyć wziąć udział w naszym projekcie,wejdź na stronę www.spoldzielniesocjalne.eu.16-09-2013Spółdzielczość socjalna wBelgii i Wielkiej Brytanii – film promujący projektReplikator - więcejW ramach projektuReplikator powstał film przedstawiającydziałania spółdzielnisocjalnych w Belgii i Wielkiej Brytanii. Dwaodcinki filmu zostanąwyemitowane już we wrześniu na kanaleregionalnym Telewizji Polskiejoddział w Katowicach. 03-09-2013Udziałuczestniczek projektu CouveusePL w targachspecjalistycznych, 21-22.09.2013 roku - więcejZ przyjemnościąinformujemy, że uczestniczki naszego projektu –pani KarolinaWicha oraz pani Anna Chwastek wezmą udział wspecjalistycznych targach,podczas których będą mogłyzaprezentować swoje umiejętności,proponowane usługi orazwytwarzane produkty. Umożliwi to nawiązanieistotnych kontaktówzawodowych oraz zapoznanie szerokiej rzeszyodbiorców z wytworamii usługami świadczonymi w ramachprowadzonych działalnościgospodarczych „na próbę”.03-09-2013Udziałuczestniczek projektu CouveusePL w Jesiennym JarmarkuUrodzinowym zokazji 148 urodzin miasta Katowice, 6-8.09.2013roku - więcejW ramachobchodów święta miasta Katowice w trakcie JesiennegoJarmarkuUrodzinowego okazję do zaprezentowania oraz sprzedażywytwarzanychproduktów będą miały uczestniczki projektuCouveusePL.29-08-2013Czwartewydanie newslettera projektu PI-PWP CouveusePL dostępne już wnajbliższym czasie! - więcejJuż na początkuwrześnia rozesłana zostanie czwarta edycjanewslettera projektu„PI-PWP CouveusePL”, w której znajdzie siękolejnadawka wiedzy dotyczącej metodologii couveuse.28-08-2013Udziałw projekcie CouveusePL i możliwość skorzystania zdotacji – odliczanie końcowe rozpoczęte! 3,2,1 –couveusujemy! - więcejJeszcze tylko 3 dni pozostały osobom, które chcą złożyćWnioski o Wsparciei wziąć udział w drugiej turze naboru wprojekcie „PI-PWP CouveusePL” wramach Poddziałania 6.1.1„Wsparcie osób pozostających bez zatrudnieniana regionalnym rynkupracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.27-08-2013Nabór założycieli spółdzielni socjalnych -więcejStowarzyszenieWspółpracy Regionalnej serdecznie zapraszaorganizacje pozarządowe,jednostki samorządu terytorialnego,kościelne osoby prawne, zainteresowanezałożeniem spółdzielnisocjalnej osóbprawnych, do udziału w projekcie innowacyjnymtestującym PI-PWP REPLIKATOR,współfinansowanym ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego. 26-08-2013 Komunikat - godziny otwarcia biura SWR w dn.16.08.2013 - 21.08.2013 r.Informujemy, iż dnia 16.08.2013 r. (piątek) biuro StowarzyszeniaWspółpracy Regionalnej będzie nieczynne. Jednocześnieinformujemy,że w dniach 19.08.2013 r. do 21.08.2013 r.(poniedziałek-środa)będą prowadzone prace remontowe. W związku z powyższym w tychdniachbiuro będzie czynne do godziny 13.00. Za utrudnieniaprzepraszamy.13-08-2013Artykuł nt. Rudego Goblina pubu prowadzonego przez spółdzielnięsocjalną Fantasy Inn z Katowic  - więcejSerdecznie zapraszamydo przeczytania artykułu poświęconego pubowiRudy Goblin prowadzonegoprzez spółdzilenię socjalną Fantasy Innpowstałą w ramachprojektu Spółdzielnie socjalne drugiej generacji- II edycja.09-08-2013Trzeciaedycja newslettera projektu PI-PWP CouveusePL - przeczytaj jużdzisiaj! - więcejWłaśnie ukazała siętrzecia edycja newslettera projektu PI-PWPCouveusePL. Newsletterstanowi dodatkową platformę komunikacji zużytkownikami projektu i dajeszansę na aktywne rozpropagowanieidei couveuse wśródprzedstawicieli instytucji rynku pracy orazaktywizacji zawodowejosób bezrobotnych. 05-08-2013Wniosek o Wsparcie projektu PI-PWP CouveusePL – u nasznajdziesz niezbędną pomoc! - więcejJeszcze tylko do końca sierpnia można składać Wniosek o Wsparcie wramach projektu PI-PWP CouveusePL.Zapraszamy do skorzystania z pomocy w wypełnianiu dokumentacjiaplikacyjnej 02-08-2013Relacja z wizyty wHiszpanii - więcejPrzedstawiamy relacjędotyczącą wizyty przedstawicieliStowarzyszenia Współpracy Regionalnej w Barcelonie(Hiszpania), która odbyła się w lipcu 2013 roku. 30-07-2013Relacja ze spotkań informacyjno - rekrutacyjnych projektu PI-PWPCouveusePL - lipiec 2013 r. - więcejPrzedstawiamy relacjędotyczącą przebiegu spotkań potencjalnychuczestników orazuczestniczek projektu PI-PWP CouveusePL zprzedstawicielami inkubatora,zorganizowanych w miesiącu lipcu2013 roku. 30-07-2013Harmonogram spotkań informacyjno - rekrutacyjnych projektu wmiesiącach lipiec - sierpień 2013 r. -więcejW ramach realizacjiprojektu PI-PWP CouveusePL poniżejprzedstawiamy informacje oorganizacji kolejnych spotkańinformacyjno - rekrutacyjnychprojektu. 30-07-2013Pomysł jest - działalność w ramach couveuse! Trwa II tura naboruuczestników projektu - więcejObecnie trwa II turanaboru uczestników oraz uczestniczek projektuPI-PWP CouveusePL.Jeszcze 4 osoby mogą wziąć udział w testowaniudziałalnościgospodarczej i uzyskać dotację. Druga tura naboru trwa jedynie do 31 sierpnia 2013 roku!Zapraszamy do udziału w projekcie!25-06-2013Spółdzielczośćsocjalna. Poradnik skrajnie praktyczny - więcejPolecamy Państwa uwadze I Tom z serii Biblioteczka PraktykaEkonomiiSpołecznej pt.: „Spółdzielczość socjalna. Poradnikskrajnie praktyczny” dotyczący zarówno zasad tworzenia jakirealiów funkcjonowania spółdzielni socjalnychdziałających wobszarze ekonomii społecznej. Publikacja została wydanaprzezStowarzyszenie Współpracy Regionalnej z Katowic, w związkuzogromnym zainteresowaniem tematyką spółdzielczości socjalnej.Autorem jest Waldemar Żbik - wieloletni praktyk spółdzielczościsocjalnej, były prezes zarządu Spółdzielni Socjalnej Szansa iWsparcie, od kilku lat pomaga tworzyć stabilne spółdzielniesocjalne w kilku województwach.19-06-2013Akceptacja Strategii wdrażania projektu innowacyjnegotestującego pn. PI-PWP REPLIKATORBardzo nam miło poinformować, że w dniu 11 czerwca br. Strategiawdrażania projektu innowacyjnego testującego pn. „PI-PWPREPLIKATOR” została jednogłośnie i bezwarunkowo zatwierdzonaprzezRegionalną Sieć Tematyczną województwa śląskiego. Wzwiązku zpowyższym, od dnia 01.07.2013 r. rozpoczniemy realizacjędrugiejfazy projektu – Testowania modelu inkubatora typuREPLIKATOR.W najbliższym czasie na stronie internetowej projektu pojawią siękolejne informacje związane z podejmowanymi działaniami, w tymzaproszeniem do współpracy organizacji i instytucji,które byłybyzainteresowane rolą członkówspółdzielni socjalnych osóbprawnych.Prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowejwww.projekt-replikator.pl. 19-06-2013Rozpoczęcie szkolenia podopiecznych inkubatora CouveusePL- więcejZ przyjemnościąinformujemy, że w dniu 17 czerwca 2013 roku wramach trwającej fazytestowania projektu PI-PWP CouveusePLrozpoczęliśmy szkolenie trzechuczestniczek  – podopiecznychinkubatora CouveusePL.19-06-2013ObronaStrategii projektu PI-PWP REPLIKATOR -więcejInformujemy, że 11 czerwca br. podczas posiedzeniaRegionalnejSieci Tematycznej dla Województwa Śląskiego odbędzie się dyskusjanad zatwierdzeniem Strategii wdrażania projektu innowacyjnegotestującego pn.„PI-PWP REPLIKATOR, który koordynowany jest przezSWR.06-06-2013Przygotuj się docertyfikacji PMP® (Project Management Professional) wwakacje! - więcejSerdecznie zapraszamydo skorzystania z możliwości udziału wszkoleniu przygotowującym docertyfikacji Project ManagementProfessional. 4 weekendy (64 godziny)intensywnych zajęć,obejmujących części wykładowe, warsztatowe orazrozwiązywanieprzykładowych testów egzaminacyjnych, istotniezwiększą Państwaszanse na pozytywny wynik egzaminu.  Tematyka kursu odpowiada zagadnieniom testowanym podczas egzaminuPMP i jest dostosowana do obowiązującej 5 edycji PMBoK. 05-06-2013Newsletterprojektu PI-PWP CouveusePL już dostępny -więcejInformujemy, iż w dniu 29 maja 2013 roku rozesłana została pierwszaedycja newslettera projektu PI-PWP CouvesuePL. Nie zwlekaj - Ty także możesz się zapisać!04-06-2013Zapraszamy na otwarcieRudego Goblina ! - więcejSpółdzielniaSocjalna „Fantasy Inn” założona przez grupęentuzjastów tematyki fantasy oraz średniowiecza właśnieuruchamiaswoją działalność. Ich pomysł na biznes to „RudyGoblin”, czylipub utrzymany w średniowieczno-fantastycznymklimacie - połączenie pasji ze sposobem na zarabianie pieniędzy.04-06-2013Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego pn.: PI-PWPREPLIKATORInformujemy, że 30kwietnia br. do Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Śląskiegozłożona została Strategia wdrażania projektuinnowacyjnego testującegopn. „PI-PWP REPLIKATOR”.Strategia została opublikowana na stronie projektu:www.projekt-replikator.pl  i  jest dostępna w zakładce„Pliki”.Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i zachęcamy Państwa dopodzielenia się z nami uwagami i komentarzami.04-06-2013Pierwszy etap rekrutacji do udziału w projekcie PI-PWPCouveusePL - więcejW ubiegłym tygodniuodbył się pierwszy etap rekrutacjipotencjalnych uczestników iuczestniczek projektu, które rozpocznąproces testowania swoichpomysłów na biznes w ramach inkubatoraCouveusePL.24-05-2013Spółdzielnie socjalne w Telewizji TVSZapraszamy doobejrzenia reportażu na temat spółdzielnisocjalnychprzygotowanego przez  Telewizję TVS. W programiezaprezentowanoSpółdzielnię Socjalną Rybka z Katowic orazSpółdzielnięSocjalną Ogrody Smaku z Tychów. Podmioty te powstaływ ramachpierwszej i drugiej edycji projektu Spółdzielniesocjalnedrugiej generacji. Aby obejrzeć film, kliknij tutaj.16-05-2013VII OgólnopolskieSpotkanie Sieciujące Ośrodków Wsparcia EkonomiiSpołecznej- więcejW dniach 9-10 maja2013 roku w Warszawie odbyło się VIIOgólnopolskie SpotkanieSieciujące Ośrodków Wsparcia EkonomiiSpołecznej, wktórym udział wzięli przedstawiciele StowarzyszeniaWspółpracy Regionalnej z Katowic.14-05-2013Weźudział w konkursie Nazwij CouveusePL i wygraj nagrodę -więcejStowarzyszenieWspólpracy Regionalnej z Katowic zaprasza dowzięcia udziału wkonkursie na nową nazwę użytkową dla rozwiązaniasystemowego CouveusePL.06-05-2013