51.685062408447266 17.42473793029785

Hybryda Przedsiębiorstwo obrotu królikami

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Zdunowska 119Krotoszyn

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Spółka została zawarta przez dziewięciu hodowców królików 3 grudnia2002 r. Zrzeszała wszystkich hodowców w kraju, którzy spełnialikryterium wielkości fermy tj. były nie mniejsze niż 250 gniazd. Wcałym okresie funkcjonowania Spółki podstawową jej działalnośćstanowiło:zapewnienie najlepszego materiału hodowlanego (Hyplus,Martini),organizacja zaopatrzenia w środki do produkcji żywca króliczego(pasze, środki i usługi weterynaryjne, wyposażenie ferm),organizacja zbytu, w tym transport własny żywca do ubojni,szkolenia, konsultacje i nadzór nad hodowcą.W czerwcu 2007 – Zarząd Spółki podjął decyzję o koniecznościwdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego zwymaganiami międzynarodowej normy ISO 22000:2005.System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności został zbudowany woparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniempodczas budowy Systemu było opracowanie i wdrożenie dokumentacjiumożliwiającej skuteczne zarządzanie, nadzór nad warunkami hodowlikrólików, a przez to realizację przyjętej Polityki BezpieczeństwaŻywności.W czerwcu roku 2008 na wszystkich fermach Spółki przeprowadzonoaudit na zgodność z wymaganiami GGE dotyczących zasad hodowli królikówQualitätsgemeinschaft Kaninchen.Spółka stanowi Grupę Producentów Rolnych w rozumieniu ustawy z dnia15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach.