51.126554 16.95245

Forest Wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Koszalińska 28Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ODBIÓR GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCHFirma FOREST oferuje usługi wynajmu kontenerów, odbioru, wywozu izagospodarowania odpadów remontowo-budowlanych.Firma zapewnia dowóz i odbiór kontenerów według zapotrzebowaniaklienta, po wcześniejszych ustaleniach.Dysponujemy samochodami dostawczymi: Mercedes oraz Iveco.Dla Państwa wygody, a przede wszystkim ograniczenia kosztówproponujemy następujące rozmiary kontenerów: mały kontener o pojemności do 2 m3 mały kontener o pojemności 2,5 m3 torby big-bag o pojemności 1 m3 (wywożone samochodem markiRenault Master)Z naszej strony istnieje możliwość podstawienia większej ilościkontenerów oraz ich sukcesywnej wymiany.Ceny ustalane są indywidualnie z klientem.Realizujemy zlecenia jednorazowe oraz stałe. Obsługujemy zarównoklientów indywidualnych jak i kontrahentów stałych.Zamówienia przyjmujemy w formie telefonicznej, przesłane drogąelektroniczną na nasz adres e-mail :foresstransport@gmail.com lub poprzez formularz zgłoszeniowyzamieszczony na naszej stronie www w zakładce kontakt.Rodzaje odpadów, które możemy od Państwa odbierać:17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanychoraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenówzanieczyszczonych)17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych orazinfrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 02 Gruz ceglany17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementówwyposażenia.17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowychmateriałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienionew 17 01 0617 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg17 01 82 Inne niewymienione odpady17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych17 02 01 Drewno17 02 02 Szkło17 02 03 Tworzywa sztuczne17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 0117 03 80 Odpadowa papa17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz17 04 02 Aluminium17 04 03 Ołów17 04 04 Cynk17 04 05 Żelazo i stal17 04 06 Cyna17 04 07 Mieszaniny metali17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 1017 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenówzanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 1705 0317 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 0517 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 0717 06 Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjnezawierające azbest17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 1706 0317 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niżwymienione w 17 08 0117 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niżwymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 0320 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymiselektywnie20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (zwyłączeniem 15 01)20 01 01 Papier i tektura20 01 02 Szkło20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji20 01 10 Odzież20 01 11 Tekstylia20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie20 03 Inne odpady komunalne20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 02 Odpady z targowisk20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów20 03 07 Odpady wielkogabarytowe20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach