52.875739 18.802314

Foto Paczek Usługi Fotograficzne Paweł Paczek

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Marcinkowskiego JerzegoCiechocinek

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

) if( toDeleteFlag ) setTimeout( function() d.body.removeChild(iframe) }, 0) } return } var doc =iframe.contentDocument ? iframe.contentDocument :framesiframe.id].document if (doc.readyState &&doc.readyState != complete) // Even when the DOM is not readyyet return } if (doc.body && doc.body.innerHTML ==false) // when body.innerHTML changed from false return } varresponse if (doc.XMLDocument) response = doc.XMLDocument } elseif (doc.body) response = doc.body.innerHTML if(settings.responseType &&settings.responseType.toLowerCase() == json) //text/javascript, then the browser wraps the text in a + + */ mouseWaitCursor = $( ) break }mouseWaitCursor.hide() $(body).append(mouseWaitCursor)if(document.getElementById(mousewaitImgObj))lMouseCursorAnimate()}) var mousewaitImgObjBgDelta = 0 function lMouseCursorAnimate()mousewaitImgObjBgDelta += (mousewaitImgObjBgDelta>200)?-180:20document.getElementById(mousewaitImgObj).style.backgroundPosition= 0px + mousewaitImgObjBgDelta +pxsetTimeout(lMouseCursorAnimate(),85) } functionsetMouseWaitCursor(e) if(!lopezWaitInfo)return if(e)mouseWaitCursor.fadeIn(300) elsemouseWaitCursor.fadeOut(300,function()mouseWaitCursor.hide()}) }$(document).ready(function() var shareThisDiv = $(Podziel się) shareThisDiv.click(function()lalert(lLinkToThisSite,Podziel się) }) shareThisDiv.show()shareThisDiv.hover( function()$(this).addClass(ui-state-hover)}, function()$(this).removeClass(ui-state-hover)} ) }) /** *Rejestrowanie DEBUGERA */ $(document).ready(function()//lDebug(true) $(document).keypress(lDebugerKeyReder) }) /** *Rejestrowanie kilku funkcji debugera */ lRegDbgFunction(debugoff, function() lDebug(false) }, Wyłączenie debugera )lRegDbgFunction( breload, function() location.reload(true) },Przeładowanie strony ) lRegDbgFunction( help, function() varbuff = for(var i=0i+lDgbCmdi]++((lDgbDesi])? -+lDgbDesi]:)+ } lPopUp(buff+,Zarejestrowane funkcje debugera,-1) }, Pokazuje listępoleceń ) lRegDbgFunction( runcom, function() var cm =prompt(Podaj nazwę komponentu) var cs = prompt(Podaj nazwęmodułu) var pm = prompt(Podaj lisę parametrów)runComponentInBox(cm,cs,false,pm) }, Ładuje komponent do głównegoboxu ) lRegDbgFunction( execom, function() var cm =prompt(Podaj nazwę komponentu) var cs = prompt(Podaj nazwęmodułu) var pm = prompt(Podaj lisę parametrów)execComponentInBox(cm,cs,false,pm) }, Uruchamia komponent dogłównego boxu ) lRegDbgFunction( showver, function() $.post(ver.txt, , function(rcv) lPopUp(rcv,Szybki Lopez - wersja)} ) }, Pokazuje wersje Szybkiego Lopeza ) var lDbgRunCode = lRegDbgFunction( runjs, function() lDbgRunCode = prompt(Wpiszkod do wykonania,lDbgRunCode) eval(lDbgRunCode) }, Pozwalawykonać kod JavaScript ) lRegDbgFunction( logout, function()runComponentInNewWindow(logout,Okno wylogowywania,logout) },Lopez - LOGOUT ) lRegDbgFunction( login, function()runComponentInNewWindow(login,Okno logowania,login) },Lopez - LOGOUT ) lRegDbgFunction( showmore, function()lDebugLevel++ lPopUp(Poziom raportowania +lDebugLevel,DEBUG)}, Pokazuje więcej informacji debagacyjnych ) lRegDbgFunction(showless, function() lDebugLevel-- lPopUp(Poziom raportowania+lDebugLevel,DEBUG) }, Pokazuje mniej informacjidebagacyjnych ) lRegDbgFunction( getthisurl, function()lalert(lLinkToThisSite) }, Pokazuje adres do obecnego widoku )lRegDbgFunction( componenttrack, function()lopezShowComponentRunPopup = true }, Rejestruje wyświetlaniepopupa przy przełączaniu komponentów ) lRegDbgFunction( watch,function() var varName = prompt(Podaj nazwę zmienne dopinlowania) if(varName) watch(varName,function(id,o,n)lDebugPop(Stara wartość = +o+Nowa wartość = +n+,Zmieniono +id,false,4) })lDebugPop(Pilnuję +varName+,watch,false,4) } },Pilnuje wartość danej zmiennej ) $(document).ready(function()lGalleryInit() }) $(document).ready(function()ljQueryFix()})$(function() GUISkinon() })runCodeAfterLoadComponent(GUISkinon())$(document).ready(function() var embeds =document.getElementsByTagName(embed) for(var i=0 i/i))new_object = html.replace(//i,) else new_object =html.replace(//i,n) var children = object.childNodes for(varj=0 j/i,) } }object.insertAdjacentHTML(beforeBegin,new_object)object.parentNode.removeChild(object) } } })$(document).ready(function() $(ul.lopezMenu).each(function()$(this).children(li.lopezMenuItem).each(function(index)$(this).addClass(lopezMenu-item-+index) }) }) })$(document).ready(function() lHistoryInit() }) lRegDbgFunction(lback, function() lHistoryBack() }, Cofa w wewnętrznejhistorii ) lRegDbgFunction( lnext, function() lHistoryNext()}, Przechodzi do następnego w wewnętrznej historii )lRegDbgFunction( lreload, function() lHistoryReload() },Przeładowuje element z historii ) var lDhbar = ref:false,isBuild: false, show: false } lRegDbgFunction( hbar,function() if(!lDhbar.isBuild) var next = $() next.click(function() history.forward()})var prev = $()prev.click(function() history.back() }) var bar = $() bar.css(position,fixed) .css(bottom,10px).css(width,100px) .css(left,50%).css(margin-left,-50px) .addClass(ui-corner-all).css(background,},function()$(this).animate(opacity:0.5},500) }) $(body).append(bar)lDhbar.ref = bar lDhbar.show = true lDhbar.isBuild = true } else if(lDhbar.show) lDhbar.ref.hide() else lDhbar.ref.show()lDhbar.show=!lDhbar.show } }, Tworzy/usuwa pasek historii )$(document).ready(lopezCookieNotify.init)Fotograf Toruń Fotografia ślubnaToruń Zdjęcia ślubne Toruń Zdjęcia ślubne cała Polska FotografWłocławek Fotograf ślubny Toruń Fotografia ślubna Bydgoszcz Fotografia ślubna Włocławek Fotograf ślubny Włocławek FotografBydgoszcz Fotograf ślubny Toruń Fotograf ślubny Bydgoszcz Fotograf Toruń Fotograf Paweł Paczek Fotograf Włocławek