KancelariaPodatki-RachunkowośćSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

podatki-rachunkowosc.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Serdecznie witamy Państwa na naszej stronie internetowej i z wielką przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu naszą KancelarięPodatki-Rachunkowość .KancelariaPodatki-Rachunkowość  prowadzi swoją działalność od 1993 roku. Prowadzona jest przez specjalistów o wszechstronnym doświadczeniu zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu merytorycznym, które posiadają niezbędne uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.Nieustannie od wielu lat nasza KancelariaPodatki-RachunkowośćSp. z o.o. współpracuje z: - kancelariami notarialnymi, - kancelariami adwokackimi, - radcami prawnymi, - doradcami podatkowymiSkorzystaj z naszej oferty, która może być ofertą Twoją! Management: Prezes Zarządu: Renata KamińskaProkurent: Mieczysław Kamiński, doradca podatkowy członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych w latach 2002 - 2006. Prezes   Śląskiego Instytutu Podatkowego Sp. z o.o. w Katowicach. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej d s                Doradztwa Podatkowego. Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych od 2001 roku do 2010. Były dyrektor i prezes Firm polskich i zagranicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję syndyka i zarządcy komisarycznego.                Wykształcenie wyższe - dwa fakultety oraz studia podyplomowe. W zakładce pytanie do eksperta pojawia się procedura umożliwiająca zadaniepytania. Odpowiedź na zadane pytanie będzie udzielona przez doradców podatkowych i innych ekspertów w sposób zgodny zich specjalizacją. W  zakładce szkolenia pojawia się  procedura umożliwiająca zlecenie lub zamówienie szkolenia z zakresu objętego ofertą naszej spółki.Realizujemy szkolenia wewnętrzne dla Firm w ramach których doskonalimy kadrę ekonomiczno - finansową Firm oraz oferujemy szkolenia z zakresu: - rachunkowości, - podatków, - przekształceń, - finansów,- itp. dla innych różnych odbiorców. Wniosek o REGON można przesłać Internetem Od dnia 3 października 2008 roku osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą składać wnioski o wpis i aktualizację danych do rejestru REGON w formie elektronicznej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w  Warszawie (III SA Wa 720 2008). Sprzedaż działek podlegająca VAT.„Zbycie nieruchomości przez rolnika prowadzącego działalność rolniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”. Wojewódzki Sąd administracyjnyw Warszawie III SA Wa 4147 06 1. Dla potrzeb uznania gruntu za teren przeznaczony pod zabudowę o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) decydujące znaczenie ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 2. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, kryterium wyłączającym ze zwolnienia od podatku jest przeznaczenie terenu pod zabudowę, nie zaś rzeczywisty sposób wykorzystania działki lub rodzaj gruntu wynikający z wypisu z ewidencji gruntów