52.2523467 21.0101344

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Stara 4Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Strona główna O Forum Aktualności Programy Szkoła Dialogu Szkoła
Dialogu Polska informacje organizacyjne uczestniczące miejscowości
Szkoła Dialogu Warszawa Warsztaty Trudne Pytania Wycieczki po
żydowskiej Warszawie Polsko-Żydowskie Spotkania Młodzieży
Polsko-Żydowski Program Wymiany Wizyty amerykańskich Żydów w Polsce
Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim Friends of the Forum
Sponsorzy Galeria Kontakt LinkiProgram realizowany jest w
cyklu roku kalendarzowego. Rekrutacja do programu prowadzona jest w
trybie ciągłym. Wybór szkół na podstawie nadesłanych formularzy
zgłoszeniowych odbywa się na początku każdego semestru.
Do edycji jesiennej zapraszamy uczniów I, II
i III klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W projekcie
może wziąć udział dana klasa lub wybrana przez szkołę grupa
uczniów. Powinna ona liczyć minimum 20 osób, ale nie więcej
niż 30 osób.
Zajęcia w semestrze jesiennym
2013 r. będą prowadzone od 1 września do 15 listopada. Po
wytypowaniu do wzięcia udziału w programie, Forum Dialogu Między
Narodami w porozumieniu ze szkołą ustala terminy spotkań. Zajęcia
prowadzą doświadczeni trenerzy Forum Dialogu (studenci i absolwenci
warszawskich szkół wyższych). Warsztaty odbywają się w szkole zaś
wycieczka na terenie miejscowości. Optymalnym układem
jest takie rozplanowanie zajęć aby cały program nie trwał dłużej
niż 3-4 tygodnie, zaś odstęp pomiędzy drugim, a trzecim spotkaniem
wynosił co najmniej 2 tygodnie (aby uczniowie mieli dostatecznie
dużo czasu na przygotowanie wycieczki). Spotkanie trzecie i czwarte
powinny odbywać się bezpośrednio po sobie lub w bardzo niewielkim
odstępie czasowym. Każde spotkanie trwa około 4-5 godzin lekcyjnych
i winno rozpoczynać się pomiędzy godziną 8.00 a 10.00.
Wycieczka dla wybranej grupy mieszkańców przeprowadzana jest
samodzielnie przez uczniów przy wsparciu trenerów Forum Dialogu po
zakończeniu cyklu spotkań. Sprawozdanie z projektu uczniowskiego na
konkurs powinno zostać przesłane do biura Forum Dialogu Między
Narodami najpóźniej do 15 grudnia 2013 r. Zwycięzcy zostaną
ogłoszeni podczas Gali Szkoły Dialogu, która odbędzie się na
początku stycznia 2014 r.Szkoły i
nauczycieli zainteresowanych udziałem w programie prosimy
o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego
online
Formularz zgłoszeniowy
Ulotka informacyjna - pobierz