50.885632 18.692539

Urząd Gminy Przystajń

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. 29 Listopada 29Przystajń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Dane ogólne  Godziny urzędowania  e-administracja  Organizacja urzędu  Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy  Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w UrzędzieGminy  Kontrole  Obwieszczenia  Wójt Gminy  Rada Gminy  Prace Rady Gminy  Protokoły z sesji Rady Gminy   Komisje Rady  Kodeks etyczny radnego  Sołectwa   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych  Rejestr instytucji kultury   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkachorganizacyjnych  Statut  Strategia rozwoju  Zagospodarowanie przestrzenne  Plany Odnowy Miejscowości  Budżet Gminy Przystajń  Podatki i opłaty lokalne  Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejnościpodjęcia  Ochrona Środowiska  Regulamin dostarczania wody  Konsultacje z mieszkańcami  Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń  Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych  Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo ZamówieńPublicznych   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 14tys.euro  Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (kartyusług)  Emisja obligacji  Wybory do sejmu i senatu 2011  Majątek publiczny  Wodociąg gminny - informacje  Rejestry, ewidencje, archiwa  Oświadczenia majątkowe  Przejrzysta Polska  Współpraca z organizacjami pozarządowymi  Ochrona i promocja zdrowia  sprzedaż nieruchomości przez Agencję NieruchomościRolnych Skarbu Państwa  Informacje nieudostępnione  Redakcja Biuletynu  Program LEADER  Projekt Budowa Infrastruktury Informatycznej dlaSubregionu Północnego (E-region Częstochowski)  Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla PowiatuKłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego  Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy podMokrą  dostęp do aktów prawnych  Narodowe Siły Rezerwowe