50.267259 18.8360043

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ŚLĄSK - Centrala

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Łąkowa 1Ruda Śląska

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

SKOK Śląsk swą działalność rozpoczął w 1994 roku. Od momentupowstania Kasa sukcesywnie rozszerza swoją bazę członkowską oraz nabieżąco wdraża nowe usługi.Kolejne lata istnienia przynoszą nowe doświadczenia i wyzwaniadyktowane przez stale zawężający się rynek, na którym Kasa budujeswój wizerunek. Ciągły rozwój Kasy zapewnia bieżące dostosowanieoferty do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.Celem SKOK Śląsk jest dążenie do tego, by zapewnić swoim Klientomwysoki poziom obsługi i jakości realizowanych usług.SpółdzielczaKasa Oszczędnościowo-Kredytowa Śląsk dąży do skutecznego iefektywnego wdrożenia i stosowania systemuzarządzania jakościąoraz jego doskonalenia tak, aby stale podnosić poziom zadowoleniaklientów SKOK, tj. jejczłonków oraz pracowników, a takżeumacniać swoją pozycję na rynku usług finansowych - zwiększać swojąkonkurencyjność.W strukturze ruchu skokowskiego SKOK Śląskklasyfikowany jest na jednym z czołowych miejsc, gwarantując swoimczłonkom niezależność i bezpieczeństwo finansowe.SKOK Śląsk był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w wieludziedzinach swej działalności.Dnia 1 października 2008 roku wWarszawie odbyła się Konferencja Gepardów Biznesu. Na spotkaniuotrzymaliśmy II miejsce w konkursie Gepardy Biznesu 2008 wkategorii - NAJDYNAMICZNIEJSZA SKOK. Dnia 20 lutego 2008 roku wKatowicach odbyła się Konferencja Gepardów Biznesu.Na spotkaniuotrzymaliśmy wyróżnienie w II edycji konkursu Gepardy Biznesu2007w kategorii - NAJDYNAMICZNIEJSZA FIRMA WOJEWÓDZTWAŚLĄSKIEGO.Ponadto otrzymaliśmy takie wyróżnienia jak:Brązowa Odznaka zazasługi dla rozwoju SKOK, Złota Odznaka Honorowa,Srebrny KrzyżZasługiStale dbamy o wizerunek Kasy. Od czerwca 2008 r. posiadamy nowelogo firmy, które zastąpiło wysłużony już nieco znak. Oprócz nowegologo opracowano również system identyfikacji wizualnej, łącznie zdokładną specyfiką stosowania logo. Od tego momentu stopniowozmieniamy wygląd naszych placówek.Nie tylko wizualizacja placówek przeszła ewolucję, dokonano jejrównież w zmianach dotyczących nośników reklamy oraz podniesionoznacznie poziom jej przekazu.Staramy się, aby nasza marka nieznikała z rynku i pod różną postacią reklamową stale uczestniczyław życiu naszego społeczeństwa.Przedmiotem działalnościspółdzielni zgodnie ze statutem jest gromadzenie środkówpieniężnych swoich członków, udzielanie im kredytów i pożyczek,przeprowadzanie rozliczeń finansowych, pośredniczenie przyzawieraniu umów ubezpieczeniowych, prowadzenie działalnościspołecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków i ichśrodowiska oraz współdziałanie w tym celu z organizacjamispołecznymi.SKOK Śląsk wszedł w 20 rok swojego istnienia mając silne oparciew ponad 30-tysięcznej bazie członkowskiej i doświadczonej grupieosób zarządzających. Na dzień dzisiejszy posiadamy 38 placówek, codaje ludziom większe możliwości możliwości w korzystaniu z naszychusług oraz dotarcia do naszych oddziałów. Wykwalifikowana kadrastanowi podstawę nowoczesnego przedsiębiorstwa oraz podnosi jakośćobsługi klienta. Kadra zatrudniana przez Kasę stale podnosi swojekwalifikacje zarówno kontynuując naukę w szkołach wyższych, jak iuczestnicząc w szkoleniach branżowych.Zdobyte w trakcie szkoleń wiadomości i umiejętności wykorzystywanesą przez pracowników w codziennej pracy.Długoletniedoświadczenie pracowników SKOK Śląsk jest gwarancją najwyższejjakości świadczonych usług.SKOK Śląsk rozwija się dynamicznie o czym świadczy stały przyrostbazy członkowskiej i wzrost aktywów.Zdobyte doświadczenia w kilkunasto-letniej działalności Kasypozwalają na jej ciągłe udoskonalanie.Usługi SKOK Śląsk to pełna gwarancja sukcesu finansowego.Bezpieczne i stabilne finanse to przyszłość dla polskich rodzin.