52.2435267 20.9771969

e-księgowe.pl sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. okopowa 47Wola

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Prowadzenie ksiąg rachunkowychobejmuje:prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowychprowadzenie rejestrów VATwyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowysporządzanie deklaracji podatkowychprowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnychsporządzanie raportów dla GUS i NBPprowadzenie rozrachunków z kontrahentamimonitorowanie lub windykację należnościsporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Prowadzenie podatkowej księgiprzychodów i rozchodów obejmuje:prowadzenie ewidencji w księdze przychodów i rozchodówprowadzenie rejestru VATobliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy osóbfizycznychsporządzanie deklaracji podatkowychprowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych i wartościniematerialnych i prawnychmonitorowanie lub windykację należnościroczne rozliczenie podatku dochodowego Prowadzenie ewidencji ryczałtuobejmuje:prowadzenie ewidencji przychodówprowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartościniematerialnych i prawnychprowadzenie ewidencji wyposażeniaprowadzenie i rozliczanie ewidencji VATrozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych Obsługę kadrową i płacowąobejmuje:prowadzenie ewidencji i naliczanie wynagrodzeńsporządzanie list płac i zestawień wypłat z tytułu umówwykonywanie i przesyłanie deklaracji dla ZUS i US dot. składeki zaliczek na podatek dochodowysporządzanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników iosób posiadających umowyprzygotowywanie pasków wypłat i raportów ZUS RMUAprowadzenie i aktualizację teczek osobowychprowadzenie dokumentacji dla ZUS i pracownikówustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowychsporządzanie świadectw pracykonsultacje dotyczące stosowania prawa pracy Wyprowadzanie zaległościpodatkowych obejmuje:uzgodnieniem z organami i urzędami państwowymi terminuuzupełnienia zaległościsporządzenie harmonogramu pracuzupełnienie zaległych księgowań i ewidencjisporządzeniem zaległych deklaracji podatkowych i sprawozdańAnalizy finansowe i controlling.Usługa realizowana jest we współpracy z OMIS CONTROLLINGraportowanie zarządcze dla kierownictwa firmyanalizy i raporty finansowe (z zakresu sprzedaży, rentowności,kosztów, itp.)zaawansowane modele wyceny kosztów produkcjiplanowanie i budżetowanie oraz bieżąca weryfikacja ichrealizacjibiznesplany i analizy projektów Ponadto oferujemy:opracowywanie polityki rachunkowościopracowywanie i wdrażanie zakładowego planu kontsporządzanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klientaPrzy każdej formie działalności oferujemy Państwu konsultacjepodatkowe w zakresie działalności gospodarczej. Kontrola ksiąg rachunkowychprowadzonych we własnym zakresie przez Klienta. Księgowanie dokumentów w siedzibiePaństwa firmy poprzez panale internetowe. Możliwość obecności osobyodpowiedzialnej za Państwa księgi we wskazanym przez Państwa dniu imiejscu. W Państwa imieniu pozostajemy wkontaktach z Urzędami i innymi instytucjami.