50.03558 21.999461

konto w mBank,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Piłsudskiego 3Rzeszów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

obserwacja osób,poszukiwanie osób zaginionych,poszukiwanie osób ukrywających się,poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych,poszukiwanie oszustów,ustalanie miejsca pracy,sprawdzenie i ustalenie okoliczności z opieką nad dziećmi,ustalanie miejsca zamieszkania,ustalanie źródeł dochodu,wywiad środowiskowy,wykrywanie zdrady małżeńskiej, partnera i partnerki, w tymprzeprowadzenie testów zdrady w oparciu o zabezpieczone śladybiologiczne na pościeli, bieliźnie, itp,sprawdzenie i kontrola niani, gospodyni domowej lub opiekunkistarszej osoby, w tym wywiązywanie się z obowiązków.sprawdzenie i kontrola bezpieczeństwa dziecka,zbieranie dowodów w sprawie,ustalanie sprawców (zapobieganie) złośliwego niepokojenia,zniesławienia czy oszczerstwa,ustalenie (zaprzeczenie) ojcostwa,badanie pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo) i genealogiczne,weryfikacja obowiązku alimentacyjnego, ustalanie majątku iźródeł dochodu oraz miejsca pracy czy zameldowania i faktycznegozamieszkania,rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom.sprawdzanie kandydatów na pracowników, ich kariery zawodowej,karalności, weryfikacji świadectw szkolnych i zaświadczeń oukończonych kursach oraz przedstawionych referencji,Kontrola pracownika, wykrywanie przestępstw pracowniczych,kontrola wykorzystania zwolnienia lekarskiego zgodnie zprzeznaczeniem, wykonywania tzw fuch na bokusprawdzenie wspólnika pod względem prawdomówności i niedziałania na szkodę firmy oraz zweryfikujemy prawdziwość składanychdokumentów,tajemniczy klient „ SecretClient”,weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego iwypłacalności.,weryfikacja dokumentów,wykrywanie nieuczciwej konkurencji,wykrywanie podrabianych znaków towarowych i bezprawnegowykorzystywania praw autorskich,zbieranie i weryfikacja dowodów w sprawie,sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkódzgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących wypadkom wpracy, w drodze do pracy i do domu, sprawdzenie i weryfikacjadoznania ciężkich uszkodzeń ciała np sprawdzimy czy osobafaktycznie na co dzień jest sprawna fizycznie i nie wykazujeokreślonych dysfunkcji,rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom,inne, nietypowe.weryfikacje prawdziwości danych zawartych w materialeprocesowym określonego postępowania,weryfikację wiarygodności osób,weryfikacja dokumentów,pomoc w rozpoznawaniu i ustaleniu danych dotyczących osób izdarzeń,ustalenie i dokumentacja faktycznych okoliczności przebieguzdarzeń,poszukiwanie osób i mienia na terenie Polski i państw UE,realizacja określonych czynności włącznie z obserwacją idokumentowanie ich z użyciem środków technicznych,ustalenia majątkowe.Sprawdzamy, weryfikujemy i pozyskujemy:informacje dotyczące okoliczności powstania szkody, a w raziepotrzeby włączamy biegłych sadowych z określonych dziedzin,posiadających wiedzę specjalistyczną,dokumenty przedstawione w zgłoszeniu o szkodzie lubsamodzielnie je pozyskujemy, które mają istotny pływ na określeniezasadności wypłaty świadczenia i jego wysokości,informacje o okolicznościach co do stanu zdrowia czy uszczerbkuna zdrowiu w drodze bezpośredniej obserwacji (np czy osobafaktycznie nie może się poruszać) stosownie to dokumentując lubinnych dostępnych metod czy źródeł.