52.2296615 20.9590074

KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Bema 87Wola

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Porozumienie Wydawców Książki Historycznejzostało powołane w 1992 roku z inicjatywy Wydawnictwa Bellona, jakoforma zrzeszenia, które próbowało zahamować niekorzystne tendencjena rynku dla książek upowszechniających historię. SygnatariuszePorozumienia solidarnie zobowiązali się do wspólnego działania narzecz popularyzacji, reklamy i promocji wydawnictw książkowych,periodyków, wydawnictw audiowizualnych, programów i gierkomputerowych o tematyce historycznej. Wspólne działanie przyczynićsię miało do uporządkowana polityki wydawniczej, skutecznego ipełniejszego obiegu informacji na temat potrzeb czytelników,działań wydawców i tendencji w branży edytorskej. Porozumieniezostało podpisane przez 8 oficyn, które 13 czerwca 1992 roku, wliście intencyjnym wyraziły dążenie do podjęcia współpracy wzakresie druku, promocji i dystrybucji publikacji o szeroko pojętejtematyce historycznej. Wśród głównych zamierzeń Porozumieniaznalazły się m.in.:utworzenie korespondencyjnego Klubu Miłośników KsiążkiHistorycznej,stworzenie banku danych zawierającego podstawowi formacje owszystkich dostępnych na rynku pozycjach literaturyhistorycznej,prowadzenie wspólnych działań promocyjnych, informacyjnych idystrybucyjnych,opracowanie i wydawanie wspólnego Katalogu publikacji otematyce historycznej Z czasem ilość członków Porozumienia powiększała się, kolejnewydawnictwa, którym nieobojętny był los książki historycznej napolskim rynku, przystępowały do niego. Obecnie Porozumienie zrzeszajuż prawie pięćdziesiąt oficyn, których oferta tytułowa stanowiprawie 90% wydawanych w ciągu roku książek historycznych.Dużym sukcesem, w zakresie popularyzacji literaturyhistorycznej okazał się pomysł stworzenia KataloguKlubu Miłośników Książki Historycznej. PoprzezKatalog, wydawcy od 16 lat promują i rozpowszechniają swojepublikacje, dzięki czemu grono miłośników książki historycznejsystematycznie otrzymuje informacje o najnowszych publikacjach.Katalog jest również swoistym narzędziem, które pomaga rozwijać togrono i sprawia że przystępują do niego kolejni młodzi pasjonacihistorii.Ważnym elementem działalności Porozumienia okazało sięustanowienie Nagrody KLIO za wkład polskich autorówi wydawców w popularyzację historii i literatury historycznej,przyznawanej przez niezależne Jury, w skład którego wchodzą uznaneautorytety (m. in. prof. J. Tazbir, prof H. Samsonowicz, prof. drhab. Tomasz Szarota).Wśród wszystkich działań Porozumienia, nie można zapomnieć ojednym z najważniejszych – Targach KsiążkiHistorycznej. Jako organizator targów Porozumieniewypełnia tutaj swoją misję dwojako – tak wobec czytelnikówumożliwiając im bezpośredni kontakt z wydawnictwami historycznymiprzez całe 4 dni trwania imprezy, jak i wobec wydawców, którzy w tesposób mogą zaprezentować swoją ofertę odwiedzającym. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani członkostwem wPorozumieniu i prowadzicie działalność polegającą na promocji idystrybucji książek i innych publikacji o szeroko pojętej tematycehistorycznej, prosimy o przesłanie prośby o przjęcie do gronaczłonków Porozumienia pod adres:Porozumienie Wydawców Książki Historycznejul. Bema 8701-233 Warszawa