53.011735 18.578628

Exi Alius Halina Kabała

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Konopnickiej Marii 30Toruń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Exi Alius s.c. Halina Kabała, Ewa Makowska to firma zajmująca sięorganizowaniem i przeprowadzaniem szkoleń oraz warsztatów dlaklientów indywidualnych i instytucjonalnych.Jesteśmy pedagogami, wieloletnimi trenerami biznesu,certyfikowanymi trenerami Programowania Neurolingwistycznego orazcoachami. Praca nad poszerzaniem kompetencji i umiejętnościdrugiego człowieka jest naszą misją i pasją. Zarówno prowadzonymprzez nas warsztatom, jak i indywidualnemu coachingowi przyświecaidea, że każdy człowiek posiada wszystkie niezbędne zasoby, azadaniem trenera lub coacha jest sprawić, aby zostały onewykorzystane w najbardziej optymalny sposób.W zależności od potrzeb, możecie Państwo wybrać z poniższej ofertyto, co Was najbardziej zainteresuje i co dla Waszej Organizacjibędzie najbardziej przydatne.Wyróżnione warsztaty przeznaczone są tylko dla kadry zarządzającej.Wyznaczanie i realizacja celów życiowych moduł 16 - godzinnyStres i wypalenie zawodowe. Diagnoza i przeciwdziałanie moduł 16 - godzinnyMyślenie pytaniami. Komunikacja doskonała moduł 16 - godzinnyAutoprezentacja- sprzedaj najlepsze strony swojej osobowościmoduł 16 - godzinnyPorozumienie bez przemocy, czyli jak bez stresu i manipulacjiuzyskać od drugiego człowieka to, czego chcę moduł 10 - godzinnyPraca z trudnym i wymagającym klientem moduł 16 - godzinnyBudowanie zespołu sprzedawców moduł 16 - godzinnyMotywacja i automotywacja, czyli jak skutecznie motywowaćsiebie i innych moduł 16 - godzinnyWywieranie wpływu na innych- warsztaty perswazji moduł 16 -godzinnyPoczucie własnej wartości warunkiem udanego życia prywatnego izawodowego moduł 24 - godzinny.Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu organizacją moduł 24 -godzinnyWszystkie proponowane przez nas moduły prowadzone są metodąwarsztatów, podczas których uczestnicy aktywnie ćwiczą noweumiejętności. Metoda ta gwarantuje wysoką skuteczność wwykorzystaniu nowej wiedzy, ale jednocześnie ogranicza ilośćuczestników do grupy nie większej niż 16 osób.Wykorzystując powyższe zagadnienia, możemy przygotować Państwuofertę uwzględniającą konkretne potrzeby, lub zdiagnozować potrzebyszkoleniowe Państwa organizacji.Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zwyszczególnieniem programu i czasu trwania.Trenerzy prowadzący wszystkie warsztaty są wysokiej klasyspecjalistami, głównie praktykami. Podczas zajęć wykorzystujemybardzo często metody stosowane w Programowaniu Neurolingwistycznym,co gwarantuje wysoką skuteczność w kształtowaniu nowychumiejętności, nawyków i zachowań. Osoby przeszkolone zyskają dużąmotywację do pracy i osiągania wysokich wyników. Ponadto KadraKierownicza zyska narzędzia niezbędne do dalszej samodzielnej pracyw zespołach.