51.7609816 19.4404655

Grupa Finansowa Temple Libra

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

UL. KAROLEWSKA 1Koziny

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

SubrogacjaDocelowymi odbiorcami niniejszego produktu sąSamodzielne Publiczne oraz Niepubliczne Zakłady OpiekiZdrowotnej.Jest to najbezpieczniejszy i najtańszy sposób pozyskania z rynkupozabankowego środków finansowych przeznaczonych na terminowązapłatę zobowiązań. Powoduje wykluczenie kosztownych postępowańwindykacyjnych, sądowych oraz egzekucyjnych. Zawarcie umowysubrogacji z Temple Libra Grupa Finansowa Sp. z o.o. pozwala naszybki dostęp do środków finansowych, w sytuacji której Szpital nieposiada własnych środków, nie ma wystarczającej zdolnościkredytowej, a Organ Założycielski nie może udzielić poręczeniaspłaty zobowiązań.Charakter prewencyjny umowy subrogacji stwarzaSzpitalowi komfort bieżącej współpracy z dostawcami w ramachwcześniej ustalonych terminów spłaty i kredytów kupieckich. Zapłataprzez Temple Libra Grupa Finansowa Sp. z o.o. zobowiązań objętychprzedmiotową umową pozwala wykorzystać Szpitalowi środki zbieżących przychodów na inne cele. Subrogacja stwarza możliwośćZamawiającemu - Szpitalowi odstąpienie od realizacji przedmiotowejumowy w dogodnym dla niego momencie bez ponoszenia dodatkowychkosztów.