51.7562772 18.0897785

Ogłoszenie o przetargu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

lipca 2010Nowe Skalmierzyce

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ośrodek Doskonalenia Kadr Rady Federacji StowarzyszeńNaukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszuprzedstawia Państwu ofertę na organizację szkoleń i kursów w DomuTechnika NOT przy ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz.Ośrodek Doskonalenia Kadr prowadzi nabór na n/w kursy, seminaria,szkolenia:Kursy BHP okresowe dla pracodawców i osóbkierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno –biurowych, na stanowiskach robotniczych, dla służb BHP,Kursy ochrony p/pożarowej i pierwszej pomocyprzedmedycznej,Kursy pedagogiczne - skierowane do osóbprowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających uczniów wramach praktycznej nauki zawodu.Kurs nauki języka migowego - skierowany głównie dopracowników administracji samorządowych.Seminarium nt. „Świadectwo pracy po zmianach wświetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego” z uwzględnieniemzmian w zakresie wydawania świadectw pracy po umowach terminowych iinterpretacją zmienionych przepisów z marca i grudnia 2011r.Szkolenie z obsługi programu Płatnik - skierowanedo osób, które mają zamiar rozpocząć pracę w programie iprzekazywać dokumenty za jego pośrednictwem. Ilość miejscograniczona.Szkolenie w temacie: Sprzedaż, komunikacja i umiejętnościosobiste, ma na celu przygotowanie do wykonywania zawoduprzedstawiciela handlowego.Szkolenie nt.: Zatrudnianie osób niepełnosprawnychw firmie, szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się wfirmach obszarem kadr, płac, księgowości i dla pracowników biurrachunkowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w temaciespełniania warunków formalnych w kwestiach zatrudniania osóbniepełnosprawnych, dofinansowania wynagrodzeń pracownikówniepełnosprawnych z PFRON, przepisy obowiązujące na dzień01.01.2012r.Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach, oferujemy szkolenia dlapracowników zatrudnionych na stanowiskach pracownikówgospodarczych, palaczy, elektryków, pracowników obsługującychurządzenia elektroenergetyczne z grup G1, G2, G3:z grupy G1 Urządzenia, instalacje i siecielektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające Izużywające energię elektryczną.z grupy G2 Urządzenia wytwarzające,przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło, oraz inneurządzenia energetyczne.z grupy G3 Urządzenia, instalacje i siecigazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,magazynujące izużywające paliwa gazowe.Ceny szkoleń są uzależnione od ilości osób szkolonych.Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.KontaktOśrodek Doskonalenia Kadr NOTtel. +48 (62) 757 68 49,kom. 502 397 900e-mail: odk@not.kalisz.plwww.not.kalisz.plpowrót do strony głównej