50.0387517 19.2216098

Pośrednictwo i Wyceny Nieruchomości Domus s.c. Barbara Woszczyna, Małgorzata Rams

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rynek Główny 12Oświęcim

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Firma DOMUS s.c. powstała w 1999 roku, to wiele lat doświadczeń i wiedzy o rynku nieruchomości.

POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI
Osobami odpowiedzialnymi za pośrednictwo nieruchomości w nasze firmie są:
Małgorzata Rams, pośrednik w obrocie nieruchomościami, członek Bielsko -Częstochowsko - Katowickiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydział Ekonomii, specjalizacja: Gospodarka nieruchomości.
Od 2000 roku posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami -nr 1014, wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
W zawodzie tym pracuje od 1997r.
Joanna Krawacka, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej, Wydział Bankowośći Finanse, specjalizacja: Gospodarka nieruchomościami. Od 2009 roku posiada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami -nr 11900, wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
W zawodzie tym pracuje od 2005r.

Nasza firma świadczy usługi pośrednictwa nieruchomości w zakresie:

 • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży, wynajmie i najmie nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych;
 • wycen nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych
 • analizy stanu prawnego nieruchomości /sprawdzenie zadłużeń ujawnionych i nie ujawnionych w księdze wieczystej, służebności, meldunków, dróg dojazdowych itp./;
 • pomocy w regulacji stanu prawnego nieruchomości;
 • pomocy w sporządzaniu umów przedwstępnych, umów najmu, protokołów zdawczo - odbiorczych, protokołów uzgodnień itp.;
 • reklamy i promocji powierzonych nam nieruchomości / portale internetowe, prasa, gabloty, banery i tablice reklamowe, itp.:
 • obsługi nowych inwestycji na rynku pierwotnym;
 • doradztwa przy wyborze kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych;
 • doradztwa i kompleksowej obsługi przez bezpośrednich przedstawicieli firmy Open Finance /wszystkie formalności u klienta w domu/.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Osobą odpowiedzialną za wyceny nieruchomości w naszej firmie jest:
Barbara Woszczyna; rzeczoznawca majątkowy; członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Barbara Woszczyna jest absolwentką Politechniki Śląskiej, Wydziału Budownictwa. Od 1996 roku posiada uprawnienia państwowe nr 1994 w zakresie szacowania nieruchomości, wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i od tego czasu pracuje w tym zawodzie. Ponadto posiada świadectwo ukończenia seminarium dot. Szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.

Nasza firma świadczy usługi wycen majątkowych:

 • gruntów niezabudowanych (budowlanych, przemysłowych, usługowych, rolnych, leśnych i innych);
 • nieruchomości zabudowanych (mieszkalnych, handlowych, usługowych, przemysłowych);
 • lokali mieszkalnych;
 • lokali handlowych i usługowych;
 • obiektów gospodarczych;
 • obiektów przemysłowych;
 • gruntów zajętych pod drogi.

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla:

 • osób fizycznych;
 • urzędów;
 • banków;
 • przedsiębiorstw;


Wykonujemy wyceny nieruchomości do celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia nieruchomości;
 • zniesienia współwłasności;
 • podziału majątku;
 • postępowania spadkowego;
 • zabezpieczenia kredytu bankowego;
 • ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu;
 • ustalenia opłat za najem, dzierżawę, trwały zarząd;
 • ustalenia opłat planistycznych i adiacenckich;
 • ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne;
 • przekształcenia spółdzielczych praw do lokali;
 • amortyzacji;
 • skarbowych;
 • podatkowych;
 • sądowych;
 • innych.