52.217415 20.998498

Kancelaria Prawa Gospodarczego Leszek Berger

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Solariego 4 WarszawaWarszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

  • Kompleksowa obsługa prawna kilku projektów prywatyzacji przez publiczną emisję akcji (prospekty, dopuszczenia do obrotu publicznego i na giełdę, negocjacje z inwestorami, firmami maklerskimi i gwarantami emisji etc.), na zlecenie Ministra Przekształceń Własnościowych.
  • Obsługa prawna licznych innych projektów prywatyzacyjnych (prywatyzacja bezpośrednia, likwidacyjna, upadłościowa, pracownicza i menedżerska, kontrakty opcyjne itp.), na zlecenie Ministra Przekształceń Własnościowych, spółki lub inwestora.
  • Obsługa prawna wielu innych projektów inwestycyjnych, w tym zakładanie spółek oraz ich przekształcenia, zmiany statutowe, przejęcia i połączenia, joint ventures, nabywanie udziałów lub akcji, reorganizacje, konwersje, badanie stanu prawnego (due diligence), porozumienia wspólników lub akcjonariuszy, umowy inwestycyjne itp.
  • Doradztwo i reprezentacja prawna w sprawach obrotu nieruchomościami i inwestycji budowlanych (nabywanie nieruchomości, negocjowanie umów budowlanych, reprezentacja w procedurach formalnych itp.).
  • Reprezentacja w negocjacjach, procesach, doradztwo oraz inne usługi prawne dla wielu klientów krajowych i zagranicznych w obszarze prawa polskiego i jego styku z innymi systemami prawa.