51.221222 22.510905

RCbusiness Szkolenia Coaching

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Smoluchowskiego 7Lublin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

PROCES PRZYGOTOWANIA SZKOLENIA - ANALIZAPOTRZEB SZKOLENIOWYCH:Aby przygotowane szkolenia spełniały jak najwyższe standardy, w jaknajwyższym stopniu zaspokajały potrzeby szkolonych pracowników.Zanim przystąpimy do realizacji szkolenia przeprowadzamy głębokąanalizę potrzeb szkoleniowych pracowników, którym dedykowane jestdane szkolenie.APS (Analiza Potrzeb Szkoleniowych) może składać się z różnychelementów. To jakich narzędzi analizy używamy zależy od tematuszkolenia, czy charakterystyki szkolonej grupy. Jako doświadczenitrenerzy zalecamy przeprowadzenie pełnej, składającej się z jaknajwiększej ilości elementów analizy potrzeb.Przykładowenarzędzia:ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH:przeprowadzana w formie papierowej oraz/lub elektronicznejwśród pracowników mających brać udział w szkoleniuzawiera pytania dotyczące obszaru wiedzy, którego ma dotyczyćszkoleniepozwala określić elementy danego tematu, które są obszaremrozwoju lub powodują szczególną trudność w codziennej pracyw przypadku szkoleń sprzedażowych – ankieta możebyć przygotowana we współpracy z przełożonymi i osobami z działumarketingu może zawierać pytania o argumentację promocyjną,argumenty vs. konkurencja, czy obiekcje klientów dotyczącepromowanych przez przedstawicieli produktów.KONSULTACJE Z PRZEŁOŻONYMI:dotyczą oczekiwań kadry kierowniczej, co do realizowanegoszkoleniasłużą wyłonieniu obszarów problemowych, aspektów realizowanegona szkoleniu tematu, sytuacji, na które zdaniem przełożonychpowinniśmy zwrócić szczególną uwagę w trakcie warsztatów.SUPERWIZJE Z PRACOWNIKAMI PODCZAS PRACY:dogłębne poznanie specyfiki rzeczywistej pracy uczestnikówszkoleńpoznanie charakterystyki klientów i problemów branżypoznanie występujących podczas pracy trudności w danymobszarze.